Miksi työrauhavelvoite ei pidä ? 

Työ- ja elinkeinoministerion sivulla on tämä julkaisu: Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet.

Julkaisun sivulla 28 on tämä teksti:

”Työehtosopimukseen sidottu työnantaja- ja työntekijäpuoli eivät saa työehtosopimuksen voimassa ollessa ryhtyä sellaiseen työtaistelutoimenpiteeseen, joka kohdistuu työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen määräykseen. Työehtosopimusten osapuolet ja niiden alaiset yhdistykset ovat velvollisia valvomaan työrauhan säilymistä. Työrauhavelvollisuuden rikkomisesta voidaan yksittäinen työnantaja ja/tai työntekijöiden sekä työnantajien yhdistys tuomita hyvityssakkoon. 

Työehtosopimuskauden päättymisen jälkeen eli sopimuksettoman tilan aikana palkansaajapuoli voi painostaa työnantajaa lakolla tai muilla työtaistelutoimenpiteillä. Työnantaja puolestaan voi käyttää työsulkua. Poliittiset lakot ja sympatialakot ovat sallittuja”. 

____

Kysymys kuuluu, että onko eri alojen työehtosopimukseen kirjattu  työrauhaklausuuli  yhtä tyhjän kanssa, kun maassamme järjestetään laittomia lakkoja (poliittisia lakkoja)  jatkuvasti .

Toinen kysymys kuuluu, että miksei tätä lakia “Työehtosopimuslaki 436/1946” – saada säädettyä tämän päivän muuttuneen maailman  työolosuhteita vastaaviksi. 

___

Selvitys eurooppalaisista työrauhajärjestelmistä

Ammattiliitot järjestävät toistuvasti laittomia lakkoja

Suomessa menetetään lakkojen takia eniten työpäiviä

SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu