Ministereiden  suuri avustajamäärä ei takaa lakiesitysten laatua

Nykyisellä hallituksella on Suomen ennätys, mitä tulee ministereiden poliittisten avustajien määrään.

Tuskin olen kovinkaan määrässä siinä, ettei ministereiden  suuri avustajamäärä  takaa lakiesitysten laatua.

Perustuslakivaliokunta on useammin kuin kerran palauttanut bumerangina takaisin lakiesityksiä. Viimeisin case  on viime päivinä runsaasti polemisoitu hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta (PeVL 12/2021 vp). 

Eduskunnan  perustuslakivaliokunta  antoi  syyskaudella  maan hallitukselle  monta laiskanläksyä niin lainvalmistelun laadusta kuin eduskunnan tiedonsaannosta (PeVL 30/2020 vp ja  PeVL 31/2020 vp  sekä   PeVL 32/2020 vp ).

****

 Poliittinen valtiosihteerijärjestelmä luotiin pääministeri Matti Vanhasen punamultahallituksen aikana  vuonna 2005. 

Viime vuonna eduskunnan puhemiehenä Matti Vanhanen totesi, että hän  palauttaisi valtiosihteerijärjestelmän alkuperäiseen kokoonsa ja pitäisi valtiosihteerien ja kansliapäälliköiden tehtävien erot kirkkaina.

Niin, kuinka paljon ministeriöiden virkavastuulla toimivien pysyväisluonteisen henkilöstön ja ministereiden runsaan avustajakaartin roolit ovat menneet enemmän tai vähemmän sekaisin. Aina luotettavan hevosmiesten uutistoimiston monista lähteistä  saaman tiedon mukaan, virkavastuulla toimivan henkilöstön työrauha valmistella asioita on enemmän tai vähemmän häiriintynyt. Moni innokas poliittinen avustaja ei tahdo pysyä roolissaan.

****

P.s. Muuten olen tätä  mieltä hallituksen maakunta-sote- puuhastelusta:

  1. Hyvinvointialueet  (joksi lakipaketissa 21+1 alueita  nimitetään) ovat  heti valmiuksiltaan eriarvoisessa asemassa kykeneviä hoitamaan kunnilta siirtyviä sekä sosiaali- että  terveyspalveluja. Tältä osin lakipaketti on jo  kättelyssä perustuslain vastainen monilta osin.
  2. Vuosisatainen kunnallisen itsehallinto  ollaan ajamassa alas ja päätöksentekoa viedään monissa asioissa kauemmaksi kuntalaisia, vaikka kehityksen pitäisi olla päinvastainen   (vrt. esim. Ruotsi ja Tanska ). Esim. Tanskassa kunnat hoitavat  ihmisiä lähellä olevat palvelut. Molemmat maat ovat antaneeet “kyytiä” maakuntahallinnolle, johon Suomea   nykyisen hallituksen pakkosyötöllä yritetään ajaa.
  3. Kuntatalous monissa kunnissa heikkenee, vastoin lakipaketin perusteluja.  –  ei parane. Totuus tulee heti eteen, kun koronapandemian väliaikaiset ylimääräiset valtionavut jäävät kunnilta pois.  Laskennallinen kustannusten ja tulojen siirto  kunnista  tulee varmuudella romuttamaan käyttötalouden  monissa kunnissa. Tämä käytännössä testaamaton verotuksen siirto kunnilta valtiolle on pelkkä teoreettinen paperiesitys.
  4. Henkilöstön  (yli 200 000 henkilön)   massakippaus kunnilta ja kuntaliitoilta valtiolle on valtava riski turvata henkilöstön riittävyys  sosiaali- ja terveyspalveluissa  tilanteessa, jossa alalta henkilökuntaa  jo muutenkin pyrkii  pois.
  5. Rahoituksen ryöstö taloudellista toimeliaisuutta ylläpitäviltä suurilta kaupungeilta ja HUS:n resurssien kaventaminen on järjen köyhyyttä.
+5
SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu