Miten varautua ennalta valtakunnalle elintärkeisiin asioihin  ?

Joka päivä meillä ja muualla uutisissa esillä oleva  globaali koronapandemia  on  esimerkki  asiasta, jonka seurauksiin  meillä ja muualla oli vähemmän tai enemmän etukäteen varauduttu.

Mutta miten ylipäänsä varautua ennalta arvaamattomiin valtakunnalle elintärkeisiin asioihin  ?

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa nostan Suomen kannalta  keskiöön, että Suomen valtakunnan ylijohto toimi kaukonäköisesti johtaessaan maamme EU-jäsenmaaksi (mikä olisi Suomen asema yksin , jos emme olisi EU:ssa)

Maanpuolustuksen  nostan listalla myös  keskiöön ml. kyberturvallisuus

****

On asioita, joista olisi nykyistä paremmin huolehdittava (muutama esimerkki): 

→ elintarvikeomavaraisuus, joka on myös stategista maanpuolustusta, kaipaa eräiltä osin kohennusta nykyiseen tilanteeseen

→energiaomavaraisuus on yhteiskunnan strateginen  toiminto, joka ei ole nyt Suomessa riittävällä tasolla ja,  joka kaipaa määrätietoisia toimia  (liittyy myös keskeisesti edelliseen) 

→maamme julkisen talouden nykyinen epätasapaino ja rahoituskriisi kaipaa viipymättä  tiekarttaa  kehityksen korjaamiseksi  (vrt. tuore talouspolitiikan arviointineuvoston    raportin  huomautukset )

Yhteiskunnan taloudellisia ja teknisiä perustoimintoja erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa pyritään ylläpitämään  huoltovarmuudella (ml  kansainvälinen yhteistyö). Koronapandemia on nostanut esille meillä ja muualla monilla talouden ja kaupan aloilla, että on ollut lyhytnäköistä siirtää  teollisuuden ja kaupan tuotantoa sekä  toimintoja kauaksi maamme rajojen ulkopuolelle

→on paljon globaalitason asioita, jotka tulevaisuudessa on keskiössä; ilmasto- ja ympäristöasiat, maapallon väestökehitys ja sen uhkakuvat, uudenlaiset pandemiat jne.  Pintapopulismi maahanmuutosta ja kehitysyhteistyöstä  ei ratkaise näitä.

→tästä listasta saisi paljon pitemmän, jos alkaisi käydä läpi yksityiskohtaisemmin  kaikkia yhteiskunnan  tärkeitä perustoimintoja  (yhteiskunnan perusinfra) ja niiden turvaaminen   poikkeusoloissa

****

Että tällaista   asiaa !

SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla. Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu