Nato -konsensuksen  hengessä myös julkinen talous kuntoon

Eduskunta hyväksyi  äänestyksen jälkeen luvuin  188-8   valtioneuvoston selonteon  Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (VNS 1/2022 vpVNS 3/2022 vp  – UaVM 5/2022 vp). Nyt vain odotetaan  Suomen jäsenhakemuksen käsittelyä ensin Naton sisäisessä käsittelyssä ja sitten jäsensopimuksen nykyisten 30 jäsenmaan ratifiointia. Ja kun tämä prosessi on selvä, asia palaa Suomen eduskuntaan perustuslain  94 §:n edellyttämällä hyväksyttäväksi.

***

Suomen julkisen talouden tila vaatii Nato –konsensuksen  hengessä kuntoon laittamisen ja vakauttamisen.

Lainaan tähän tekstiä, jota olen täällä jo useaan otteeseen toistanut:

“Talouspolitiikan arviointineuvosto ehdotti raportisssaan tammikuussa, että  tulisi  laatia uskottava keskipitkän aikavälin suunnitelma julkisen talouden alijäämän korjaamiseksi. Suunnitelman laadinta tulisi laatia ja toteuttaa  parlamentaarisella neuvotteluilla, joiden päätökset toimisivat ankkurina paitsi nykyiselle myös tuleville hallituksille”.

****

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026 käsittelytietoineen​  (VNS 2/2022 vp ).Valtiovarainvaliokunnan mietintö on valmistumassa arvion mukaan  14.06.2022 mennessä.

Sivulta  46  em. julkisen talouden suunnitelmasta . Taulukko 9. Valtiovarainministeriön arvio budjettitalouden tasapainosta vuosina 2022—2026, mrd. euroa, käyvin hinnoin

Arvio budjettitalouden tasapainosta (mrd euroa)

2022   2023   2024   2025   2026

 -7,6 –    7,5     -7,6 –    7,1     -6,7

Onko tuo alijäämä lukusarja kohdallaan. Monien mielestä alijäämä on miljaritolkussa alakantissa. Riittävä rahoitus on vielä ratkaisematta mm. nykyisen hallituksen sote -uudistukselle,  luvatulle hoitotakuulle, hoitajamitoitukselle ja oppivelvollisuusiän nostamiselle.  Myös maanpuolustusmenojen kasvu on edessä. Myös kuntien asema ja  talous jatkossa tulee olemaan haasteellinen. Velkojen nykyiset  korkomenot tulevat selvästi nykyisestä kasvamaan po. vuosille.

Suomen koko  julkisen talouden tila on kriisiytymässä, jos ajoissa ei tehdä korjausliikettä.  Mitkä ovat  Suomen lähiajan talousnäkymät nykyisessä epävarmassa maailmanpolitiikan ja  -talouden tilanteessa. Talouskasvun hiipuminen 1 %:n pintaan ja vieläkin alemmaksi,  kasvattaa alijäämää  entisestään nykyisellä menorakenteella.

****

Suomi ja Ruotsi ovat toimittaneet yhtäaikaa Nato -jäsenhakemuksen. Hyvä asia.  Suomen valtion budjetti ml koko  julkinen talous on pahassa velkakierteessä, mutta Ruotsin ei. Ruotsin valtion budjetti on tasapainossa. Terve julkinen talous luo vahvan perustan myös maanpuolustukselle ja  strategisesti elintärkeiden  omavaraisuusasioiden ylläpitämiselle.  Ruotsilla on tässä suhteessa paljon paremmin asiat kuin Suomella.

+4
SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu