Oikeusvaltioko  vaarassa, jos perustuslakivaliokunta on asiantuntijan kanssa erimieltä ?

HS on antanut tänään laajaa palstatilaa professori Kaarlo Tuorille. Tuori sanoo, että oikeusvaltio on vaarantunut Suomessa ennen­näkemättö­mällä tavalla. Syynä on Tuorin mukaan, että  eduskunnan perustuslakivaliokunnan toiminta tällä vaalikaudella.

Eduskunnan omalla sivulla todetaan perustuslakivaliokunnan  tehtävistä näin:

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä sekä ylimpiä valtioelimiä koskevat valtiosäännön kannalta merkitykselliset asiat samoin kuin Ahvenanmaan itsehallintoa ja saamelaisia koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös esimerkiksi ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.​​​

****

 Perustuslaista ja siten myös perusoikeussäännöksistä voidaan säätää poikkeamisia ns. poikkeuslailla, mutta perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslaki 23 §
Perusoikeudet poikkeusoloissa

Perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien, laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Lailla on kuitenkin säädettävä tilapäisten poikkeusten perusteet.

Tilapäisiä poikkeuksia koskevat valtioneuvoston asetukset on saatettava viipymättä eduskunnan käsiteltäviksi. Eduskunta voi päättää asetusten voimassaolosta.

****

Perustuslakiovaliokunta on antanut  lausunnon  (PeVL 26/2024 vp)  hallituksen esityksestä  (HE 53/2024 vp ) eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.

Tuosta hallituksen esityksestä on mietintö edelleen valmisteltavana   hallintovaliokunnassa, joka kokoontuu seuraavan kerran maanantaina  01.07.2024 klo 10.

***

Tuosta blogin otsikosta vaan sanoisin lyhyesti, että oman maan ja sen kansalaisten turvallisuus  on mielestäni  ensisijainen perustuslain  tulkinnan lähtökohta.  

Suomalaisista 65  %  eli selvä enemmistö kannattaa rajalakia, ilmenee Ilta-Sanomien Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu