Suomen velaksi eläminen pysäytetään joko omin tai muiden päätöksin

Puolueet ovat saaneet    ennen eduskuntavaaleja  monista asiantuntijaraporttien  näkemyksistä  Suomen valtion ja koko julkisen talouden vakauttamiseen perusteltua taustatietoa:

1)Talouspolitiikan arviointineuvosto – Raportti   2)   Valtiovarainministeriön  virkamiesraportti  3)  Ministeriöiden kansliapäälliköt  4-5)  IMF     ja  OECD   Suomi -raportit .

Tänään tuohon tuli lisäyksenä valtiovarainministeriön  meno- ja rakennekartoitus  mihin julkisia varoja tällä hetkellä käytetään. Samalla kartoituksessa  esitetään ja  tarjotaan  laaja valikoima julkista taloutta vahvistavia keinoja julkiseen keskusteluun.   Verokartoituksessa selvitetään  kattava  tietopaketti  nykyisestä  verojärjestelmästä ja eri veroista, niiden tuotoista, ominaisuuksista. 

Ks. tästä tarkemmin  valtiovarainministeriön Meno- ja rakennekartoitus   ja   Verokartoitus

***

Suomen velaksi eläminen pysäytetään joko omin tai muiden päätöksin. Suomi elää reilusti yli varojensa.  Menot ovat tällä hetkellä pysyvästi 10-12 mrd  tuloja suuremmat.

Valtiovarainministeriön kehysehdotus  (13.02.2023) julkisen talouden suunnitelmaksi  vuosille 2024–2027 (s. 20) kertoo kasvavasta velaksi elämisestä

Taulukko 9. Valtiovarainministeriön arvio budjettitalouden tasapainosta vuosina 2023—2027, mrd. euroa, käyvin hinnoin

2023     2024    2025     2026     2027   (mrd):

-10,4   -10,7      -11,0      -10,8     -11,8

****

Esitetty kahden vaalikauden malli julkisen talouden vakauttamiseen toivottavasti kääntää suunnan nykyiseen velkaantumisvauhtiin.  On huomattava kuitenkin, että velan kokonaismäärä  kasvaa kahden vaalikauden vakatusmallissa  lisää ainakin 25-30 mrd, vaikka kutakuinkin valtion budjetti olisi saatu tasapainoon. 

Jos nettolainanotto  vuositasolla on 10-12 mrd    lähivuosina, siitä voi laskea karkean  arvion vuosittaisesta  ( vv. 2024-2031) lainanoton tarpeesta  vakautustoimista huolimatta. Korkomenot  em. kehityksellä voivat nousta järkyttävälle tasolle – 6-7 mrd:iin-  kahden vaalikauden jälkeen vakautustoimista huolimatta. Valtion bruttolainaotto  mm. vanhojen lainojen  uusimisen johdosta liikkuu valtiokonttorin laskelman mukaan  36-40 mrd:n vuositasolla.

****

Vaalien jälkeen hallitustunnustelija saa valmista materiaali kysymyksiin puolueille.

Se on sata varmaa, että seuraavan hallituksen  hallitusohjelmaan tulee sisältymään suunnitelma valtion budjetin alijäämän vakauttamiseksi kestävälle pohjalle.  

Suomen valtion ja koko julkisen talouden vakauttaminen vaatii laajaa yhteistyötä yli puoluerajojen,  yhtäaikaisia toimenpiteitä talouskasvun vauhdittamiseksi ja monia ratkaisuja  valtion budjetin tulo- sekä  menopuolella, työelämän rakennemuutoksia, uusia vientimahdollisuuksia ja  teollisuuspolitiikan avauksia, työperäistä maahanmuuttoa, tutkimus- ja tuotekehittelyyn panostamista, koulutuksen rakenneuuudistusta  jne.

***

 

SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu