Suomen velkaantumisessa seinä on tullut vastaan

Valtiovarainvaliokunnan mietintö valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 valmistui viime viikolla ( VaVM 7/2024 vp   – VNS 2/2024 vp). 

Mietinnön mukaan ilman kehysriihen päätöksiä julkisen talouden rahoitusasema jäisi useaksi vuodeksi yli 3 %:n suhteessa BKT:hen ja velkasuhde lähentyisi 90  % tasoa vuonna 2028. 

Hallituksen linjaamat sopeutustoimet ovat yhteensä 9 mrd euroa eli noin kolme  % vuotuisesta BKT:stä.Velkasuhde ei kuitenkaan  käänny laskuun, huolimatta hallituksen mittavista sopeutustoimista.

Valtiovarainministeriön arvio  hallituksen sopeutustoimien vaikutuksesta budjettitalouden tasapainoon  v. 2024—2028, mrd. euroa, käyvin hinnoin

2024           2025     2026       2027   2028

(LTAE )      

-12,9            -10,7       – 8,6         -7,5     -7,0

Tuo laskelma on julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2025-2028 (VNS 2/2024 vp)  sivulla 50 . Viime vuosina tuo arviolaskelma  on monista  eri syistä johtuen ollut monta miljardia alakantissa.

*****

Valtiovarainvaliokunnan em. mietintöön jätettiin neljä vastalausetta  (SDP – keskusta – vihreät – VAS).

Kysyn vaan, mihin em. puolueiden oma politiikka johtaisi lähivuosien velkaantumisen. Kaikkien em. puolueiden esittämät vaihtoehdot lisäävät  miljarditolkulla enemmän velkaantumista, mitä  em. hallituksen  selonteossa sivulla 50 on esitetty.

Missä on nykyisen eduskunnan opposition  talouden tilannekuvan reaalimaailma ? Varmaa on, jos oppositiopuolueet  olisivat hallituksessa, ne eivät voisi jatkaa edellisen hallituksen “rahaa on “ politiikkaa. Suomen velkaantumisessa seinä on tullut vastaan. 
Suomen  velkaantuminen oli viime vuonna nopeinta EU-maista.

***

Tänään julkistaa Suomen Pankki  oman näkemyksen maamme  talouden näkymistä. Tuskin olen väärässä, jos Suomen Pankki pitää hallituksen  sopeutustoimia välttämättöminä.

SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu