Tämän lain esitellyt puolue/ministeri esittää  välikysymystä

Tämän lain esitellyt puolue/ministeri esittää  välikysymystä, jonka välikysyjät itse aiheuttivat.
Soten rahoituslaki säädettiin, jonka rahoituksessa  puuttui ainakin  4-5 mrd. Laki  on myös esimerkki, kuinka puutteellisilla ja vähäsillä tiedolla eduskunnasta lakeja  säädetään.
Vuonna 2023  sote -menot  ovat     talousarviossa  20,6 mrd ja  ovat tänä vuonna jo  24,6 mrd.  Ja nousevat vielä ainakin 25-26 mrd;n tasolle tällä vaalikaudella.  Edellinen  pääministeri Marinin hallitus ei kanna rahoituksesta vastuuta, vaan vastuu  rahoituksesta on  pääministeri Orpon hallituksella.

 

Todella irvokasta on, että tänään SDP – kepu, Vas ja Vihr  esittävät hallitukselle välikysymystä, joka ei ole  mitenkään looginen henkilöstöpuutteen johdosta.
Mitenkä voidaan pitää nykyistä sairaalaverkkoa, kun ei ole riittävästi henkilöstöä .
 Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta  (HE 241/2020   – StVM 16/2021)
Tuohon valiokunnan mietintöön jätti mm. kokoomus vastalauseen (2), jonka lopussa todetaan:
Ehdotus
Ponsiosa 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että lakiehdotukset hylätään ja 
että hyväksytään 19 lausumaa. (Vastalauseen lausumaehdotukset
Vastalauseen lausumaehdotukset
 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen, jolla turvataan tekonivelsairaala Coxan, Tampereen Sydänsairaalan ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien julkisomisteisten yhtiöiden nykymuotoinen toiminta.
 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen, jolla varmistetaan neuvolatoiminnan jatkuminen tilanteessa, jossa palvelut tuotetaan kiinteänä osana terveysaseman tai mahdollisen laajemman ulkoistuksen toiminnallista kokonaisuutta.
 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen, jolla varmistetaan, ettei kuntien ja kuntayhtymien omaisuutta siirry hyvinvointialueelle tavalla, joka on kunnan tai kuntayhtymän kannalta kohtuuton.
 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen, jolla turvataan Etevan, Kårkullan ja Vaalijalan erityishuollon piirien mahdollisuudet jatkaa nykymuotoista toimintaansa antaa yksilöllisiä ja elinikäisiä palveluita vammaisille ihmisille heidän yksilöllisten tarpeensa huomioiden.
 5. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin palveluiden yksikköhinnat läpinäkyvästi selvittävän yhteisen kustannuslaskentamallin kehittämiseksi ja ottamiseksi käyttöön.
 6. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta asiakkaille turvataan oikeus palveluseteliin kaikissa kiireettömissä toimenpiteissä.
 7. Eduskunta edellyttää, että palveluntuottajalaki valmistellaan ja otetaan käyttöön itsenäisenä lakina edellisen vaalikauden valmistelun pohjalta.
 8. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta kasvukeskusten edellytykset tehdä elinvoimainvestointeja turvataan.
 9. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta hyvinvointialueiden investointien ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän toimivuus varmistetaan.
 10. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta asiakas- ja potilastietojen hyödyntäminen Uudenmaan erillisratkaisussa varmistetaan.
 11. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen, jossa on selkeytetty julkisen hallintotehtävän sisältöä ja virkalääkärin velvoitteita
 12. Eduskunta edellyttää, että kasvukaupunkien erityispiirteet, kuten maahanmuuton kasvu, vieraskielisyys, sosiaaliset tarpeet, päihteiden käyttö ja syrjäytyminen, huomioidaan rahoituksessa.
 13. Eduskunta edellyttää, että palveluiden järjestäminen ja tuottaminen erotetaan velvoittavasti lainsäädännössä.
 14. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen palvelusetelin velvoittavuudesta kaikissa kiireettömissä toimenpiteissä hoitotakuun turvaamiseksi.
 15. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen asiakaslähtöisen henkilökohtaisen budjetin käyttöönottamiseksi vammaispalveluissa, erityispalveluissa sekä paljon palveluja tarvitsevilla asiakkailla.
 16. Eduskunta edellyttää, että ammatinharjoittajien mahdollisuutta tuottaa palveluja hyvinvointialueille ei heikennetä nykyisestä tilanteesta.
 17. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen rahoitusmallista, jossa huomioidaan yliopistosairaaloiden tehtävät ja HUSin valtakunnalliset tehtävät, kuten opetus- ja tutkimustoiminta sekä valmiuden ja varautumisen ylläpitäminen.
 18. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen hoitotakuun tiukentamisesta ja terapiatakuun käyttöönotosta.
 19. Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelutyössä turvataan kunnille, alan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä muille mahdollisille sidosryhmille mahdollisuus tulla kuulluiksi lainsäädännön valmistelussa.
Helsingissä 14.6.2021
Mia Laiho kok  
Pia Kauma kok  
Terhi Koulumies kok  
SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu