Toimitusministeristö voi antaa esityksen Nato -jäsenyydestä 

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti totesi eilen  Ylelle, että toimitusministeristökin voi antaa eduskunnalle esityksen Nato-jäsenyydestä (hallituksen esitysluonnos).

Hallituskriisi ei kuitenkaan kelpaisi ensisijaiseksi syyksi ennenaikaisiin vaaleihin. Eduskuntaryhmät ratkaisisivat, tarvittaisiinko uutta poliittista hallitusta ennen kevään vaaleja. 

***

Ennenaikaisiin vaaleihin otettiin selvä kanta  hallituksen esityksessä  uudeksi Suomen perustuslaiksi. Yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 1/1998) todetaan tältä osin:

”Ennenaikaisten vaalien määräämismahdollisuus on tarkoitettu erittäin poikkeuksellisia tilanteita varten. Hyväksyessään vuoden 1990 valtiopäivillä asianomaisen hallitusmuodon muutosehdotuksen jätettäväksi lepäämään eduskunta hyväksyi seuraavan perustelulausuman: ”Eduskunta edellyttää, että eduskunnan hajottamista koskevan asian esille ottamisen aiheena saattaa olla vain pitkäaikainen, lähinnä poliittisen hallituksen muodostamisvaikeutena ilmenevä parlamentaarinen kriisi tai muunlaisesta syystä eduskunnan toimintakykyyn tai kokoonpanoon kohdistuva kiistaton epäluulo ja yleensä myös oletus siitä, että eduskunnassa pidetään hajotusta laajasti aiheellisena. Sen sijaan valtioneuvoston omat sisäiset tai ulkoiset toimintavaikeudet eivät lähtökohtaisesti saa johtaa eduskunnan hajotukseen. Eduskunta edellyttää, että edellä mainitun kaltaista hallituskriisiä tai eduskunnan ja hallituksen välistä kiistaa ei pyritä ratkaisemaan eduskunta hajottamalla tai tällä uhkaamalla.”

****

Suomessa järjestettiin ennenaikaiset eduskuntavaalit v. 1972 ja v. 1975 (muista myös v. 1962). Tuolloin perustuslaki antoi tasavallan presidentille vallan hajottaa eduskunta. Syyt vv. 1972  ja etenkin 1975 hajotusvaaleihin olivat monien mielestä enemmänkin lähtöisin tasavallan presidentin omasta valtapolitiikasta kuin todellisesta sisäpoliittisesta tilanteesta.

***

Pääministeri Sanna Marin on kutsunut hallituksen huomiseksi ylimääräiseen istuntoon, jossa esillä on esitys saamelaiskäräjälaista (lue taustaa  tästä)

Ilmeisesti keskustan joku ministeri pyytää asian pöydälle . Asian käsittely jatkuu sitten ilmeisesti  ensi viikolla ylimääräisessä istunnossa, jossa lakiesitys lähetetään äänestyspäätöksellä eduskuntaan. Vai perääntyykö joku taho hallituksessa ? Onko se päivä  ensi viikolla samalla myös pääministeri Sanna Marinin eronilmoitus tasavallan presidentille ? Mitä muita esityksia hallitus voi sitten antaa eduskunnalle ennen vaaleja muuta kuin Nato -jäsenyysesityksen ? Puoli vuotta toimitusministeriönä tuntuu pitkältä.

****

Hallitukset aikajärjestyksessä vuoden 1991 eduskuntavaalien jälkeen

Pääministeri Aika  

kertyneet päivät

PM-puolue hallituksen

kokoonpano

65. Aho 26.4.1991 – 13.4.1995 1449 Keskusta Enemmistö
66. Lipponen 13.4.1995 – 15.4.1999 1464 SDP Enemmistö
67. Lipponen II 15.4.1999 – 17.4.2003 1464 SDP Enemmistö
68. Jäätteenmäki 17.4.2003 – 24.6.2003 69 Keskusta Enemmistö
69. Vanhanen 24.6.2003 – 19.4.2007 1396 Keskusta Enemmistö
70. Vanhanen II 19.4.2007 – 22.6.2010 1161 Keskusta Enemmistö
71. Kiviniemi 22.6.2010 – 22.6.2011 366 Keskusta Enemmistö
72. Katainen 22.6.2011 – 24.6.2014 1099 Kokoomus Enemmistö
73. Stubb 24.6.2014 – 29.5.2015 340 Kokoomus Enemmistö
74. Sipilä 29.5.2015 – 6.6.2019 1470 Keskusta Enemmistö
75. Rinne 6.6.2019 – 10.12.2019 188 SDP Enemmistö
76. Marin 10.12.2019 – 1069 SDP Enemmistö

(tilanne 12.11.2022 9.27/ministeritietojärjestelmä)

Kenen nimi on sitten 77:s pääministeri. Yksi ehdokas on tänään   TV1:ssä  klo 10,05

+1
SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu