Valtion on itse selkiytettävä omaa rooliaan omistamassaan yhtiössä

Viime viikkoina on käyty vilkasta keskustelua Veikkauksen ja Postin työehdoista ja ylimmän johdon palkkauksesta sekä yhtiön hallituksen roolista.

 

Omistajapoliittisen periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaisesti valtio-omistaja edellyttää, että yhtiöiden hallitukset kuvaavat yhtiökokouksissa yhtiökohtaisen palkitsemispolitiikan ja perustelevat toimitusjohtajan toteutuneen tulospalkitsemisen sekä yhtenä kokonaisuutena johtoryhmän toteutuneen tulospalkitsemisen. Käytäntö aloitettiin kevään 2017 yhtiökokouksissa.

Syksystä 2017 alkaen omistajaohjausosasto lopetti valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemistietojen julkistamisen (Vuosien 2016, 2015 ja 2014 palkitsemistiedot).

 

****

Juha Sipilän  hallituksessa pääministeri itse toimi omistajaohjausministerinä huhtikuuhun 2017 saakka, jonka jälkeen tehtävät  siirtyivät elinkeinoministeri Mika Lintilälle .

 

Pääministeri Antti Rinteen hallituksessa omistajaohjausasiat kuuluvat  ministeri Sirpa Paaterolle

 

*****

 

Tuntuu siltä, että valtio-omistajalla  itsellään on ensin roolinsa selkeyttämisen tarve, miten osakeyhtiössä toimitaan puhumattakaan osakeyhtiölain  toimielinten (yhtiökokous/omistajat, hallitus, toimitusjohtaja) tehtäväjaosta. Pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus on saanut väistyä eräin paikoin päivän politiikan helppojen pisteiden keräyksen tieltä.

 

Pääministeriä ja omistajaohjausministeriä myöten on viime aikoina puututtu  asioihin, jotka kuuluvat yhtiölle itselleen. Omistajan /valtion ei pidä yhtiökokouksissa sitten olla kumileimasin, vaan siellä on vaikuttamisen oikea paikka yhtiön yhteiskunnallisiin palvelu- ja taloustavoitteisiin.

oitteisiin.

 

Valtion on itse  selkiytettävä omaa rooliaan  omistamassaan yhtiössä. Voittopuolisesti valtion yhtiöissä on ollut osaava hallitus ja toimiva johto. Kun yksitttäisen yhtiön osalta joku asia nousee tikun nokkaan, poliittinen päätöksentekijän liturgia  alkaa ja valtio-omistajan rooli luisuu päivän politiikan puolelle.

 

Lainaus VNK:n sivulta:

 

“Kaikkien osakeyhtiöiden toiminta perustuu osakeyhtiölakiin ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä velvoittavat sen lisäksi sekä arvopaperimarkkinalaki että rahoitustarkastuksen ja Helsingin arvopaperipörssin ohjeet.

Corporate governance eli hyvä hallintotapa tarkoittaa hyvää ja toimivaa päätösvallan ja valvonnan kokonaisuutta. Valtion omistajaohjauksessa noudatetaan OECD-maiden yhteistyöhön perustuvia OECD Principles of Corporate Governance -ohjeita.”

*****

Hallituksen vuosikertomus  2018 liite 4 

Eräillä valtion yhtiöillä – kuten postilla – on erikseen hallintoneuvosto. Joutuu kysymään, mitä virkaa näillä poliittisilla  hallintoneuvostoilla on, kun näyttää, ettei siellä aina edes tiedetä, missä yhtiössä mennään !

SJPHKI

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla. Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu