Miehetkö todella keskenään kehittivät yhteiskunnan, jossa kaikki pyörii hyvinvointi-illuusion ympärillä?

Viime viikolla julkaistiin THL:n koordinoima valtioneuvoston selvitys, jonka mukaan koronakriisin yritystukia ei jaettu tasa-arvoisesti sukupuolten kesken. Tutkimuksen johtopäätöksissä väitettiin naisyrittäjien kärsineen kriisistä enemmän, koska heidän tulonsa laskivat enemmän. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164176 Johtopäätöksissä oli kuitenkin täysin jätetty huomiotta, että yritysten tukemisen tavoitteena ei ainoastaan ollut yrittäjien hyvinvoinnin tukeminen vaan myös valtion talouden heikentymisen estäminen. Miesvaltaisten yritysten liikevaihto on usein suurempaa, joten niiden merkittävämpi tukeminen oli perusteltua.

Kyseisen veronmaksajien rahoilla toteutetun tutkimuksen pyrkimyksenä vaikutti olevan todistaa, kuinka miesten asema myös koronakriisin aikana oli paljon parempi. Tutkimuksen lähestymistapa oli intersektionaalinen, ja kuten aina verorahoin rahoitettavassa tasa-arvo tutkimuksessa, koko tutkijajoukossa oli vain pieni osuus miehiä. Ja vaikka tilanteita, joissa miehet olivat huonommassa asemassa oli tutkimuksessa havaittu, ne ohitettiin eikä niitä valikoitu johtopäätöksiin tai muutosehdotuksiin. Teoriassa valtion ei pitäisi määritellä millaista tutkimusta tutkijat tekevät, mutta käytännössä vain sopivat tutkimukset saavat rahoitusta.

Tiede on aiemmin osoittanut, että myös miesten asema on yhteiskunnassamme heikompi monilla alueilla. Esimerkkejä tästä ovat koulujärjestelmä, jossa miesten käytännönläheisempi oppimistapa huomioidaan huonosti, miesten vaarallisemmat työolosuhteet ja korkeammat itsemurhaluvut. Ideologista syistä näihin ei ole haluttu puuttua.

Onkin selvää, että myös Suomessa on yhä tilanteita, joissa eri ihmisryhmät ovat huonommassa asemassa kuin toiset, mutta nykyinen vahvasti puolueellinen aiheen käsittely tuottaa vinoutunutta tietoa aiheesta. Hallituksen ajama intersektionaalinen feminismi perustuu Yhdysvalloista tuotuun ajattelumalliin, jossa valkoinen mies ei voi olla huonommassa asemassa, koska he ovat muiden ryhmien sortajia. Ismi, joka jakaa ihmisiä lokeroihin ja jonka mukaan ihmisiä on kohdeltava eri tavoin sen perusteella mihin lokeroon kuulut on hyvin taantunut ja rasistinen.

Suomessa tasa-arvon edistäminen on palautettava laissa määritellyn yhdenvertaisuusperiaatteen ympärille. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rajalliset tutkimusrahat on ensisijaisesti käytettävä sairauksien tutkimiseen, ei ideologisesti vinoutuneisiin tasa-arvo tutkimuksiin. Esimerkiksi hoitoalan huonot palkat eivät ole miesten aiheuttamaa sortoa, vaan syyllisiä ovat päättäjät, joilla on ollut julkisille varoille parempaa käyttöä kuin terveydenhuollon rahoituksen kehittäminen. Teoria patriarkaatista, jossa valkoisten miesten luomat rakenteet piilotettuina hallitsisivat yhteiskuntaa on sikäli absurdi, että olisivatko miehet keskenään todella kehittäneet yhteiskunnan, jossa kaikki pyörii hyvinvointi-illuusion ympärillä? En usko, paremminkin voisi kysyä suostutaanko valkoisten miesten ääntä kuulemaan enää ollenkaan, vai onko heidän roolinsa ”toksisina sortajina” niellä mielipiteensä tai muuten seurauksena on cancelointi halveksuttuna väärinajattelijana.

+3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu