Kalvinismi synnytti kapitalismin

Kirjoitan kolmesta yhteiskunnalisesta asiasta, jotka ovat kapitalismi, funktionalismi ja fasismi, kirjoiutuksen tarkoitus on tuoda esiin, näiden ilmiöiden yhtäläisyyksiä. En siis väitä ketään yksinomaan näiden ilmiöiden edustajaksi, mutta onko kovin paljon maailma muuttunut sadoissavuosissa.

Yhteisenä piirteenä mainituille yhteiskunnallisille ilmiöille on yksioikoisuus, yhteenmaaliin tuijottaminen. Kapitalismissa voiton saanti ja sen maksimointi pyhittää keinot. Funktionalismi pyrkii karsimaan kaiken turhan ja koristeet jätetään pois, mutta onko tulos ihmisiä varten, vai rakentajan voittojen takaamiseksi. Funktionalismista tulee mieleen vääjäämättä fasismi ja sen puhdasoppisuus.

Fasismi on miehisen uhon ilmentymä, jossa heikkous on kuolemaan johtava sairaus. Jos on itselleen rehellinen, niin meilläkin on piirteitä edelleen fasismista, olemme kovin mielellämme heikkojen kimpussa ja vaatimassa heidän oikeuksiaan pois. Mitä heikommin meillä menee, sitä lähemmäksi luisumme kohti fasistisia piirteitä.
Kapitalismin synnylle on esitetty sisäisiä ja ulkoisia syitä: maaorjuuden heikkeneminen rahatalouden myötä ja itsevaltiuden kasvu, jolloin feodaaliruhtinaiden valta väheni. Ulkoisia syitä ovat uusien kauppareittien etsiminen entisten katkettua  Max Weber esitti teoksessaan Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki, että kapitalismin syntyyn vaikutti kalvinismin ennaltamääräämisoppi, jonka mukaan taivaaseen pääsyyn ei voinut itse vaikuttaa, mutta maallinen menestys oli osoitus kuulumisesta pelastuvien joukkoon. Tämä synnytti taloudellisen järjestelmän, joka myöhemmin jatkoi olemassaoloaan uskontoon perustuneesta synnystään riippumatta. Myös katolisuudessa Salamancan koulukunnan vaikutus 1500-luvulta lähtien loi von Hayekin mukaan perustoja kapitalismille.

Funktionalismi on arkkitehtuurissa tyylisuuntaus ja modernin arkkitehtuurin metodi, jonka mukaan rakennus tulee suunnitella niin, että sen osat palvelevat kukin mahdollisimman hyvin tiettyä tarkoitusta. Siten esimerkiksi sellainen koristelu, jolla ei ole käytännön funktiota, tulee karsia suunnittelusta kokonaan pois.

Fasismi on esiintynyt eri maissa erilaisissa muodoissa. Kaikille fasismin muodoille yhteisiä piirteitä on katsottu olevan kansallisuusaate, vahvan valtion olemus, vallan keskittyminen, korporaatioperiaate ja voimakas tekniikan, voiman ja väkivallan ihannointi. Fasismi sisälsi kansan alistumista voimakkaan johdon tai johtajan alaisuuteen, ja usein esiintyi myös suoranaista johtajan palvontaa. Oleellista fasismissa oli myös yksilön velvollisuus uhrautua kansallisten päämäärien hyväksi. Voimakkaan kansallisen politiikan takaamiseksi keskitetty johto oli tärkeää.

Fasismissa kansallisuusaate oli äärimmilleen vietyä ja se tarkoitti oman kansan ja valtion ihannoimista ja parempana pitämistä sekä muiden kansojen halveksimista. Kun fasismi pyrki kohdistamaan ihmisten huomion omaan erinomaisuuteen ja kansalliseen yhteyteen, onnistuttiin kansalaisten ajatukset kääntämään pois oman yhteiskunnan epäkohdista.

Valikoituneisuus, kovuus, rohkeus, ylenkatse, miehekkyys, sankaruus, kuoleman halveksunta, kuri ja tottelevaisuus.  Vihollista edustaa useimmiten ulkopuolinen tai aatteellinen vastustaja (vasemmisto, katolinen kirkko), sitten muut kansat ja rodut.

Löytyykö tuttuja piirteitä vuonna 2010, näistä menneen ajan ilmiöistä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu