Ylpeästi epäonnistunut

Epäonnistumisia tavataan pitää ikävinä asioina riippumatta siitä, mistä syystä epäonnistuminen johtuu. Epäonnistua voi teknisen vian, inhimillisen erheen tai yksinkertaisesti huonon onnen vuoksi. Epäonnistumisista voi myös viisastua. Se vaatii nöyryyttä ja oppimiskykyä.

Sitten on yksi epäonnistumisen luokka, jota itse voisin tässä kohtaa kutsua typeryydeksi. Epäonnistumiseen ryhdytään – siis jo etukäteen tiedetään lopputuloksen kestämättömyys – ilman mitään pakottavaa tarvetta. Siihen on vain hirmuinen hinku. Halutaan epäonnistua. Ja vieläpä ylpeillään epäonnistumisella.

Sellainen projekti on EU ja sen eurohanke.

 

Vain yksi prosentti!

EU:n tulisi välittömästi luopua päätäntävallasta ja vapauttaa kaikki tähänastiset direktiivit vapaasti toteutettaviksi kansallisella tasolla, jos näin halutaan. Voisin uskoa, että esimerkiksi saastuttamisessa jokainen jäsenvaltio pyrkii puhtaampaan ympäristöön, eikä väen vängällä lähde kisailemaan siitä, kenen savupiiput tupruttaa mustimmin.

Miksikö?

Siitä syystä, ettei yhteisiä direktiivejä voida rahoittaa tarkoituksenmukaisesti. Mehän maksamme EU:n liittovaltion kassaan vain yhden prosentin bruttokansantuotteesta.

EPP:n kärkiehdokashankkeeseen ilmoittautunut Alexander Stubb suorastaan alleviivasi EU-budjetin pienuutta.

– EU:n bud­jet­ti on noin yk­si pro­sent­ti koko alu­een brut­to­kan­san­tuot­tees­ta. Kan­sal­li­set bud­je­tit ovat yleen­sä noin 40–45 pro­sent­tia maan BKT:stä. Koko Eu­roo­pan alu­eel­la uni­o­ni mak­saa jo­kai­sel­le kan­sa­lai­sel­le 67 sent­tiä päi­väs­sä. Val­ta­vis­ta sum­mis­ta ei ole ky­sy­mys.

Samaa "ilosanomaa" levitetään myös EU:n omilla sivuilla:

"EU:n talousarvio on noin 140 miljardia euroa vuonna 2011, mikä on erittäin vähän verrattuna EU:n 27 jäsenvaltion kansallisiin talousarvioihin, joiden yhteismäärä on yli 6 300 miljardia euroa. Toisin sanoen 27 jäsenvaltion kansalliset menot ovat yhteensä lähes 50 kertaa suuremmat kuin EU:n talousarvio!"

Noin lukee EU:n talousarvion myyttisivulla. Erityisen huomattavaa on huutomerkin käyttö. Ylpeillään epäonnistuneella hankkeella.

 

Tehdään sitten kunnolla

Toinen vaihtoehto – mitä en itse kannata ensisijaisesti – on tehdä EU:sta toimiva liittovaltio. Lopetamme tämän yhden prosentin pelleilyn ja saatamme liittovaltion budjetin tarpeelliselle tasolle.

Tästä olen kirjoittanut jo aiemmin. Jo 70-luvulla EU:sta on kaavailtu tällaista liittovaltiota.

Voimme varmastikin todeta, että Yhdysvallat on esimerkki toimivasta liittovaltiosta. Viimeisten kymmenien vuosien aikana Yhdysvaltain liittovaltiotason budjetti on keskimäärin ollut 17 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Kansalliset budjetit ja itsemäärämisoikeus kaventuisi ja liittovaltion budjetti kasvatettaisiin sen määräysvallan tasolle.

En kannata tätä vaihtoehtoa siitä syystä, että Suomessa on tavattu rakentaa hyvä ja toimiva yhteiskunta. Se on onnistunut siitä syystä, että meidän yhteisiä rahoja on älytty käyttää viisaasti ja oikeisiin kohteisiin. Eli me kyllä osaamme, mutta EU:n kyky tehdä samoin on epävarmaa.

Toki on sanottava, että Suomessakin yhteisiä rahoja on alettu käyttää varsin leväperäisesti. Olemme pykänneet jos jonkinlaista turhaa, kuten kaiken maailman valtuutettuja. Samalla rahat eivät riittäneet esimerkiksi lasten sairaalaan.

0
susijumala
Perussuomalaiset Turku

Olen niukasti alta viisikymppinen toimittaja, Kreikan mantereella elellyt paluumuuttaja, makrotalouden ja frappen suurkuluttaja. Turun PS:n sihteeri (5/2013-12/2013), Turun PS:n edustaja 2014. Keskuspankkiaktivisti. Piensijoittaja.

Sähköpostiosoitteeni nykyisin: henri.myllyniemi@pp.inet.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu