Aluekehittämisen aika on ohi

Sanoin Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa joitakin vuosia sitten useampaankin kertaan, että EU:n ohjelmaperusteinen aluekehittämistyö on parhaan antinsa antanut.

Kuvailin silloin aluekehityspolitiikan muutosta kehitysaluepolitiikasta, alueiden omista intresseistä lähtevän kehittämispolitiikan kautta EU:n ohjelmaperusteiseen kehittämistyöhön.

Ennustin, että jotain uutta pitäisi pian tulla. Nyt se aika on koittanut.

Aluekehittäminen ja yleisemminkin kehittäminen työ ja toimeentulo näkökulmasta on saanut väistyä sivummalle uusien yhteiskunnallisten ideoiden tieltä.

Nyt kehittämisvälineitä pyritään käyttämään vihreästä ideologiasta lähtevän muutoksen aikaan saamiseen. Kaikki on alisteista sille.

 

Aluepolitiikalla on pyritty tasaamaan alueellisia kehityseroja jakamalla julkisia voimavaroja tämän intressin mukaan. Päätökset aluepolitiikassa on perinteisesti tehty keskusjohtoisesti.

Aikanaan kehitysaluepolitiikan tavoitteena oli tarjota työtä ja toimeentuloa teollistamalla ns. kehitysalueita. Keinoina olivat tuet ja edut teollisuudelle sekä alueen infrastruktuurin parantaminen. Toiminta sopi niihin oloihin hyvin. Maa teollistui silloin voimakkaasti. Tätä kasvua tasattiin maan eri osien kesken. Aikanaan rakennetut teollisuushallit kuntien keskustojen liepeillä ovat tämän aikakauden ilmentymiä.

Sittemmin aluepolitiikka muuttui keskusjohtoiseen suunnitteluun perustuvaksi kehittämispolitiikaksi. Keinot pysyivät lähes samoina, mutta niiden kohdentamisella pyrittiin ohjaamaan kehitystä enemmän kunkin alueen ominaisuuksien mukaan. Pyrittiin monipuolistamalla alueen elinkeinorakennetta, löytämään sen omia vahvuuksia jne. Tämä vaihe aluekehittämisestä näkyy erilaisten toimialakeskittymien syntynä.

Viime vuosikymmenet olemme eläneet Euroopan Unionin ohjelmaperusteisen aluekehittämisen aikaa. On ollut tarkoitus tukea luovuutta, osaamista ja korkeaa teknologiaa. Operatiivinen vastuu aluekehittämisestä on siirtynyt valtiolta maakuntien liitoille. Tämän aikakauden ilmentymiä ovat maakuntien osaamis- ja innovaatiokeskukset.

Nyt kaikki on muuttunut. Vaikka kehittämispolitiikan välineet ovat pysyneet samoina tai luonteeltaan samanlaisina, niin se mihin niillä halutaan vaikuttaa, on muuttunt.

Kaikki on nyt alisteista Vihreälle siirtymälle. Enää ei pyritä ensisijaisesti vaikuttamaan alueiden elinkeinotoiminnan vahvistumiseen ja elämän edellytysten parantamiseen suhteessa kehittyneempiin alueisiin.

Eurooppaa johtava vihreä ideologia on alistanut nämä aluekehittämisen välineet palvelemaan omia tarkoitusperiään.

 

 

 

0
talvitie
Kokoomus Kuortane

Olen Hereford-lihakarjaa luomutilallani kasvattava kokoomusvaikuttaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu