Sosionomikoulutukseen lisättävä nepsyosaamista

Monissa sosionomin työnhakuilmoituksissa mainitaan nepsyosaaminen. Sitä joko vaaditaan tai siitä kerrotaan olevan hyötyä työpaikan saamisessa sekä työtehtävien menestyksellisessä hoitamisessa. Riittävällä ammattitaidolla on työtehtävien hoitamisen laadun lisäksi suora vaikutus työntekijän työhyvinvointiin. Nepsypiirteiset ovat yliedustettuina esimerkiksi lastensuojelun ja rikosseuraamuslaitoksen asiakkaissa, jotka molemmat ovat sosionomin mahdollisia työkenttiä. Sosionomeiksi valmistuu myös varhaiskasvatukseen suuntautuneita sosionomeja ja kuten monissa muissakin haasteissa, myös nepsyhaasteissa, varhainen tunnistaminen ja tuki vähentävät haasteita jatkossa.

 

Koulutuksen on vastattava työelämän tarpeita ja nykyisellään sosionomien nepsyosaaminen on puutteellista. Nepsytietous loistaa poissaolollaan opintosuunnitelmista. Tarjolla on korkeintaan valinnaisia kursseja, eikä niitäkään kaikissa ammattikorkeakouluissa. Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus maksaa halvimmillaankin pitkälti toista tonnia, joten harva opiskelija on valmis kustantamaan sitä itselleen ja ajallinen panostuskin on noin 30 op omien opintojen päälle. Mainittakoon, että sosionomin opinnoissa on 60 op alan täydentävää osaamista sekä 30 op muuta täydentävää osaamista, joiden valitsemiseen voi itse vaikuttaa. Osa sosionomeista voisi olla valmistuessaan myös nepsyvalmentajia, jos tämä mahdollistettaisiin oppilaitosten toimesta.

 

Palvelut nepsypiirteisille ovat hajanaisia ja palvelunohjaus puutteellista. Ei ole yhtä tahoa, joka kantaisi vastuun ja olisi mukana koko hoitopolun. Asiakkaat joutuvat itse etsimään tietoa palveluista, joihin ovat jopa lakisääteisesti oikeutettuja ja sen jälkeen vaatimaan niitä. Tämä on monelle nepsypiirteiselle mahdotonta ja perheenjäsenille kuormittavaa. Todellisuudessa moni jää vaille oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea tai se on riittämätöntä. Palvelut tuntuvat olevan riippuvaisia siitä paljonko työntekijöillä on kokemusta ja itse hankittua koulutusta nepsyoireista. Sosionomit, joilla olisi koulutuksen kautta saatua nepsyosaamista, olisivat arvokkaita tässä ketjussa sekä palvelunohjauksessa asiakkaita neuvomassa, että kentällä ohjaajina.

Tanja Suoninen
Salo

Neuropsykiatrinen valmentaja. Sosionomiopiskelija. Lähihoitaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu