EU:n ennallistamisasetus

Eu-komissio on laatimassa kriteereitä koskien jo säädettyyn luontodirektiiviin. Tässä on siis kyse direktiivistä joka määrittelee tarpeen mitä kunkin maan on tehtävä jotta se täyttäisi direktiivin asettamat vaatimukset luontotyyppien palauttamiseksi. Vertailukohdaksi otetaan tilanne joka vallitsi 50-luvulla – Suomen kohdalla se merkitsisi miljoonia hehtaareja boreaalista metsätyyppiä joita sotien jälkeen köyhtynyt Suomi taloudellisen pakon edessä joutui ojittaamaan saadakseen turvattua puuraaka-aineen saannin. Hintalappu tälle hankkeelle on hirmuinen – se tarkoittaisi miljardin euron vuosittaista menoerää valtiolle eikä tähän summaan ole edes laskettu mitä kustannuksia se aiheuttaa yksityisille maan ja metsänomistajille. Suunnitelmat ovat vielä epämääräisiä, mutta kokoluokka olisi tämä – se tarkoittaisi 0,39 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Vertailu kohdakseen voisi ottaa Saksan jolle tämä direktiivi sälyttää vain 150 miljoonan vuosittaisen menoerän.

Reilua, eikö vain.

 

Tapio Sakki
Äänekoski

Hammaslääkäri, itsenäisenä yrittäjänä pidän vastaanottoa Äänekoskella.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu