Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille vuokrasähköpotkulautojen varastoinnista jalkakäytäville

Blogista ”Koska Suomessa puututaan vuokrasähköpotkulautaterrorismiin?” saamani palautteen perusteella etenen seuraavaan vaiheeseen. Tein vuokrasähköpotkulautojen tievarastoinnista kantelun oikeuskanslerille.

 

”Vuokrasähköpotkulaudoista on tullut suurten kaupunkien riesa, koska niitä säilytetään jalkakäytävillä sekä teiden pientareilla. Omien havaintojeni mukaan samat vuokrasähköpotkulaudat tukkivat jalkakäytäviä päiväkausia. Tämä tarkoittaa, että katuja käytetään vuokrasähköpotkulautojen varastoimiseen. Vuokrasähköpotkulaudat muodostavat pahimmillaan jalkakäytäville barrikadeja, joiden kiertäminen on haasteellista, etenkin näkövammaisille ja invalideille. Liikuntarajoitteiset kulkevat pyörätuoleilla tai sähköisillä liikuntakulkuneuvoilla, jolloin he joutuvat kiertämään vuokrasähköpotkulautoja siirtymällä autokaistalle.

Viranomaisten, kuten poliisien ja pysäköinnintarkastajien, on sakotettava vuokrasähköpotkulaudan omistajaa silloin, kun ajoneuvo on varastoitu julkiselle tielle. Sakottamiseen tai muuhun sanktioon velvoittaa

tieliikennelaki:

”3 luku, 12 §

Tiellä oleva este

Tielle ei saa panna eikä jättää mitään, mikä voi vaarantaa tai haitata liikennettä.

Jos tielle on joutunut 1 momentissa tarkoitettu este, jota ei voida heti poistaa, tienkäyttäjän on merkitsemällä tai muulla tavoin kiinnitettävä muiden tienkäyttäjien huomio esteeseen, kunnes se on saatu poistettua. Jos tiellä on este, josta saattaa aiheutua vakava vaara liikenteelle, esteestä on mahdollisuuksien mukaan lisäksi ilmoitettava hätäkeskukseen.”

Jalkakäytävä on tien osa, jolloin tieliikennelakia pitää soveltaa vuokrasähköpotkulautojen varastointiin.

”1 luku, 1 §. Soveltamisala. Tämä laki koskee liikennettä tiellä, jos tässä laissa ei toisin säädetä.”

Oikeuskanslerilla on velvollisuus ohjeistaa viranomaisia sekä kansalaisia lain mukaiseen toimintaan tieliikennelain noudattamiseksi. Poliisien ja muiden asiaan liittyvien viranomaisten on välittömästi huolehdittava siitä, että käyttämätön vuokrasähköpotkulauta poistuu tieosuudelta. Kansalaisia pitää kannustaa soittamaan hätäkeskukseen havaitessaan jalkakäytävälle varastoidun kulkuesteen.”

+8

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu