Google ja nettipalvelut arvonlisäveron piiriin

Verohallinnon ohjeiden mukaan:

” Arvonlisäverodirektiivin mukaan verovelvollisella tarkoitetaan jokaista, joka itsenäisesti missä tahansa harjoittaa liiketoimintaa, riippumatta tämän toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta. Direktiivissä liiketoimintana pidetään jatkuvassa tulonsaantitarkoituksessa harjoitettua toimintaa. Arvonlisäverotuksen liiketoimintakäsite on siten laaja. Toiminta on tällä perusteella siten verotonta vain hyvin harvoin.”

Arvonlisäverotuksen sisältö pitäisi muuttaa vastaamaan direktiivin henkeä niin, että kaikki Suomessa tapahtuva liiketoiminta olisi arvonlisäverollista ilman poikkeuksia.

Nettimainonnan ja muiden nettipalveluitten arvonlisäverotus

Arvonisäverotuksen ulkopuolelle jää nykyisin Googlen, Facebookin ja kumppaneiden liiketoiminta Suomessa. Yksityisen kuluttajan Internetin käyttöä on mahdoton verottaa, joten kumppaneita ei ole saatu verolle pantua.

Kumppaneiden liiketoiminta perustuu mainonnan ja palveluitten myyntiin yrityksille. Tämä jatkuvasti kasvava tulonsiirto ja verovuoto raunioittaa yhteiskunnan perusrakenteita. Suomessa on tullut vasallivaltio, jonka kansantuotteesta alati kasvava osa siirretään verovapaasti veroparatiisiyrityksille.

Tämän näkyvissä olevan jatkuvan kurjistumisen haittoja voidaan vähentää säätämällä yritysten ulkomaille maksamat palvelut arvonlisäverovelvollisiksi. Tämän pitäisi koskea kaikkia yritysten ulkomaille maksamia korvauksia kuten konsulttipalveluja ja korvauksia räjähtävästi kasvavista pilvipalveluista

Tämä on helppo toteuttaa sekä teknisesti että oikeudellisesti.

Suomella on itsenäinen verotusoikeus Suomessa syntyviin tuloihin, kunhan se ei syrji ketään. Nykyinen systeemi on suomalaisia syrjijä. Ilmoitus suomalaisessa tiedotusvälineessä on arvonlisäverollista, mutta netissä verotonta.

Voimassa olevien nettimainontaa koskevien säädösten mukaan yritys sekä tilittää että vähentää arvonlisäveron ja ilmoittaa kyseisen tiedon oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Maksettavaa arvonlisäveroa tämän perusteella ei aiheudu.

Suomeksi tämä tarkoittaa, että Google, Facebook ja kumppanit eivät maksa Suomessa harjoittamastaan liiketoiminnasta ollenkaan arvonlisä- tai muutakaan veroa. Tämä liiketoiminta saadaan helposti arvonlisäverolliseksi, kun arvonlisäveroilmoituksessa kotimaan myynnistä maksettavaan arvonlisäveroon lisätään ostetuista ulkomaista palveluista laskettu arvonlisävero, jota ei saa samalla vähentää.

 

TapioYli-Kovero
Sitoutumaton Hämeenlinna

Kansantaloustieteiljä, keksijä, yrittäjä. Oman tien kulkija. Kirjoitti 1987 omakustanteen "Keisarin uudet aattet", jossa ennusti, että tuolloinen kovan markan politiikka johtaa suureen devalvaatioon ja 300.000 hengen työttömyyteen, mikä myös toteutui. Ennakoin myös, että Neuvostoliitto siirtyy kapitalismiin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu