Koronan torjunta – johtamisen konkurssi

Johdon täytyy tehdä oikeita päätöksiä. Kun tehdään vääriä päätöksiä, ei selitykseksi kelpaa etteivät muutkaan ole tehneet oikein. Johdon neuvonantajat edustavat suppeita erikoisalojaan kun taas johdon on ajateltava kokonaisuutta ja punnittava eri vaihtoehtojen seuraukset kokonaisuutta ajatellen.

Riippumatta siitä, minkälainen koronastrategia olisi valittu, laiminlyötiin Suomessa koronan torjunnan perusasiat tammi-helmikuussa, kun koronasta oli jo saatavissa riittävästi tietoa.

1. Laiminlyötiin Italiasta, Alpeilta sekä muiltakin tartunta-alueilta tulevien lentomatkustajien karanteeni ja testaus. Herättiin asiaan yli kuukauden myöhässä. Tartunnan saaneita, usein oireettomia, oli ennättänyt levitä arvioijasta riippuen yli tai alle 100.000.

2. Laiminlyötiin laitosvanhusten suojaaminen tartunnoilta eli ohjeistus asiasta. Koko väestöön kohdistuvien rajoitustoimien oikeuttamiseksi ei korostettu, että korona on tosivanhojen tappaja, joka on alle 60 vuotiaille lähes vaaraton. Kun tosivanhojen kuolleisuutta, kuolleitten mediaani-ikä on 84 vuotta, ei korostettu ja se piilotettiin tilastoihin, ei hoitolaitoksissa kiinnitetty riittävästi huomiota suojauksiin. Arviolta 100 on kuollut hoitolaitoksissa, kuinka monta turhaan?

3. Laiminlyötiin suojien ja testivälineiden hankinta. Ei määrätty huoltovarmuuskeskusta tilaamaan riittävästi välineistöä. Herättiin kaksi kuukautta myöhässä tajuamaan kuinka suurista määristä oli kyse. Taudin leviämisennusteista olisi pitänyt ymmärtää, kuinka suuria määriä tarvittaisiin. Tarpeen ennakointi oli johdon ja terveysviranomaisten tehtävä. Tarve oli nähtävissä jo tammi-helmikuussa, jolloin tavaraa oli saatavissa riittävästi. Suomen määrät ovat globaalisti niin pienet, että ne olisi helposti saatu, jos olisi tilattu.

4. Tehohoidon tarve yliarvioitiin karkeasti. Käytössä on ollut noin 60 paikkaa ja varauduttiin 300 paikkaan. Koronan tehohoito on lähinnä hengitystieinfektion hoitoa hengityslaitteilla. Koronahoitoa varten olisi voitu varata erilliset, simppelimmät hoitoyksiköt ja kasvattaa niitä tarpeen mukaan. Tehohoidon leikkaussalit olisi voitu jättää niitä todella tarvitsevien käyttöön. Hysterian takia moni leikkaus- ja muuta tehohoitoa tarvitseva on jäänyt ilman hoitoa.

Kaikki nämä laiminlyönnit olisi pitänyt tehdä riippumatta siitä minkälainen koronan torjuntastrategia valittiin. Kun toimenpiteitä ei kohdistettu eikä ajoitettu oikein, valittiin koko väestöön kohdistuva rajoituslinja sen sijaan, että toimenpiteet olisi kohdistettu tosivanhoihin. Liikkumisrajoitukset eivät kohdistu tosivanhoihin ja muihin riskiryhmäläisiin, jotka eivät liiku asuinpaikan ulkopuolella. Näin ollen kuolleisuus ei ole oleellisesti vähentynyt liikkumisrajoitusten ansiosta. Tosivanhat ovat kuolleet sen takia, että tartunta on tuotu laitokseen, minkä estäminen on laiminlyöty.

Toinen vaihtoehto olisi ollut ym. laiminlyöntien tekemättä jättäminen ja pidättäytyminen Ruotsin malliin mukaan liikkumisrajoituksista. Ruotsin isompia kuolleisuuslukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että Ruotsi laiminlöi samalla tavalla maahan tulijoiden karanteenin ja vanhusten suojaamisen

Lopputuloksena näistä strategiavalinnoista on, että miljardeja menee, eikä käytännön hyötyä ole saatu. Viimeksi näkemäni tilastotieto on, että 5 alle 60 vuotiasta oli kuollut. Onko maan talouden raunioittaminen ollut sen arvoista, että aktiiviväestöstä jokunen sairas säilyy hengissä.

Kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 1939, valittiin maan puolustaminen, vaikka se merkitsi koronaan verrattuna suunnattomia tappioita. Nykyiseen koronastrategiaan verraten meidän olisi tuolloin tappioiden välttämiseksi antautua ehdoitta.

Vieläkin säästetään miljardeja, kun otetaan järki käteen, vapautetaan talous ja suojataan vanhuksia kunnolla.

 

TapioYli-Kovero

Kansantaloustieteiljä, keksijä, yrittäjä. Oman tien kulkija. Kirjoitti 1987 omakustanteen "Keisarin uudet aattet", jossa ennusti, että tuolloinen kovan markan politiikka johtaa suureen devalvaatioon ja 300.000 hengen työttömyyteen. Ennakoi myös, että Neuvostoliitto siirtyy kapitalismiin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu