Kotimaisen omistuksen vahvistaminen

Suuri syy Suomen valumiseen tytäryhtiötaloudeksi on vahvojen kotimaisten sijoittajien puute. Suomessa ei ole Wallenbergien tasoisia sijoittajia, jotka osallistuvat yritysten johtamiseen ja suojelemiseen ulkolaisilta pääomasijoittajilta.

Valtio ja eläkeyhtiöt ovat ainoita, joilla on riittävästi pääomaa. Eläkeyhtiöiden sijoitusmahdollisuuksia rajoittaa väärin ymmärretyt sijoitusperiaatteet kuten jonkun osakkeen ylipainottuminen osakesalkussa.

Ylipainottuminen on keino rajoittaa riskiä silloin kun sijoittaja ei ymmärrä yritysten liiketoimintaa. Hajauttamisella pienennetään riskiä, mikä samalla pienentää tuottoa sijoitusteorioiden mukaisesti.

Silloin kun ollaan liiketoiminnan johtamisessa mukana, ylipainottaminen ei ole relevanttia. Kun tunnetaan liiketoiminta ja siihen liittyvät riskit, on ainoa järkevä sijoituskriteeri kohteen tuotto verrattuna keskimääräiseen tuottoon. Kun riski ja tuotto-odotus tunnetaan sisäpiiritasolla, on suurempi sijoitus tällaiseen yhtiöön perusteltu huolimatta ylipainotuksista.

Valtion ja eläkeyhtiöiden sijoituspolitiikka ylipainotuksineen on lyhytnäköistä ja puutteellisesti kansantalouden mekanismeja ymmärtämätöntä.

Kun valtio sijoittaa ”ylipainoisesti” kotimaiseen teollisuusyritykseen, sijoittaa se osaketuoton lisäksi työllisyyteen ja verotulojen kertymiseen, kestävyysvajeen paikkaamiseen ja työllisyysasteeseen.

Kun eläkeyhtiö sijoittaa ”ylipainoisesti” kotimaiseen teollisuusyritykseen, sijoittaa se osaketuoton lisäksi tulevaisuuteensa, työllisyyteen ja sitä kautta tulevien eläkemaksutulojen varmistamiseen.

Sekä valtio että eläkevakuutusyhtiöt jättävät nämä kansantaloudelliset vaikutukset huomioon ottamatta, kun huolehtivat ylipainottamisen välttämisestä.

Voisi ajatella, että kotimaisen teollisuuden ylipainottamisen tuplaaminen sijoituksissa olisi kansantaloudelliset näkökohdat huomioon ottaen sopiva taso. Tämä sijoituspolitiikan täyskäännös lienee vaikeaa nykyiseen tasapäistämiseen tottuneille sijoittajille.

Asia voitaisi ratkaista siten, että eläkeyhtiöt ja valtio sekä muut halukkaat muodostaisivat sijoituspoolin, joka tekisi ylipainottavat kotimaista omistamista turvaavat sijoitukset. Eläkeyhtiöiden ei tarvitsisi ylipainottaa suoraa omistustaan. Riski pooliin osallistujien pääomiin verrattuna on mitätön.

Pooli voitaisiin avata meneillä olevan Neleksen valtausyrityksen torjumiseksi, koska Valmetin rahat eivät siihen pelkästään riitä.

TapioYli-Kovero

Kansantaloustieteiljä, keksijä, yrittäjä. Oman tien kulkija. Kirjoitti 1987 omakustanteen "Keisarin uudet aattet", jossa ennusti, että tuolloinen kovan markan politiikka johtaa suureen devalvaatioon ja 300.000 hengen työttömyyteen. Ennakoin myös, että Neuvostoliitto siirtyy kapitalismiin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu