Nettijättien verottomuus uhka maailmantaloudelle

Tämä liittyy alla olevaan kirjoitukseeni, johon saamassani kommentissa annetaan ymmärtää, että palveluista maksetaan arvonlisäveroa käännetyn arvonlisäverotuksen perusteella, mikä ei pidä paikkaansa.

Palveluostojen verottomuus on piilotettu yhteen säädöksissä olevaan lauseeseen:

”Toisesta EU-maasta ostetut palvelut, joista ostaja on yleissäännöksen ja käännetyn verovelvollisuuden perusteella verovelvollinen Suomessa, ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella kohdassa Palveluostot muista EU-maista ja niistä suoritettavat verot kohdassa Vero palveluostoista muista EU-maista. Jos palvelu on hankittu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, vero ilmoitetaan lisäksi kohdassa Verokauden vähennettävä vero. Kun ostoissa on kysymys muista kuin yleissäännöksen mukaisista palveluista, käännetty arvonlisävero ilmoitetaan kohdassa Vero kotimaan myynnistä verokannoittain ja, jos kyse on vähennyskelpoisesta ostosta, kohdassa Verokauden vähennettävä vero. Samalla tavalla ilmoitetaan EU:n ulkopuolelta ostetusta palvelusta käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettava arvonlisävero. Palvelumyyntien ja -ostojen sekä niihin kohdistuvien hankintojen ilmoittamisesta on kerrottu tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Arvonlisäverojen ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen -yksityiskohtaiset ohjeet.”

Yritysten maahantuonnissa kyse on lähes aina kyse vähennyskelpoisista ostoista. Kuvio menee siis niin, että ilmoituksessa ostojen arvonlisävero lisätään maksettavaan arvonlisäveroon ja seuraavalla rivillä sama vero lisätään vähennyskelpoisiin ostoihin. Suomeen maksettavaa arvonlisäveroa ei synny.

Nettijätit uhka maailmantaloudelle

Olemme päätyneet tilanteeseen, jossa Kiinaa lukuun ottamatta valtaosa maailman maista on tullut nettijättien alamaisiksi siinä mielessä, että kansantulosta alati kasvava osuus siirtyy verottomasti nettijäteille. Lukujen puuttuessa voi arvioida, että pian ollaan tilanteessa, jossa 5 % kansantuotteesta siirtyy nettijäteille.

Nokian arvo oli tänään 30.4. kurssinousun jälkeen 21,96 miljardia euroa. Amazonin ensimmäisen neljänneksen tulos oli 8,1 ja Applen 23,6 mrd USD. Tämä tarkoittaa, että Applen vuosineljänneksen tulos euroissa, 18 mrd eur on lähes yhtä suuri kuin Nokian arvo pörssissä.

Nettijätit voivat kassavaroillaan ostaa miltei minkä tahansa julkisesti noteerattavan yrityksen. Mitä sanoisimme, jos Apple tarjoaisi kahden neljänneksen tuloksen 36 mrd euroa, eli yli 60 % preemion Nokiasta. Hupsis, sinne menisi eikä kukaan voisi mitään.

Ainoa este voisi olla, jos valtio estäisi oston. Valtio ei voi toimia poliisina, joka estäisi kaikki mahdolliset yrityskaupat, joten muutakin on tehtävä.

Nettijättien ylivertaisuus perustuu siihen, että kuluttajia ei voi verottaa. Kaavailtu 3 prosentin nettivero ei muuta mitään ja veronmaksu perustuu edelleenkin vapaaehtoisuuteen.

Yleisperiaatteena täytyy olla, että Suomessa tapahtuvasta liiketoiminnasta täytyy maksaa arvonlisäveroa Suomeen. Nettijättien bisnes perustuu mainosten myyntiin yrityksille. Kun kuluttajia ei voi verottaa, niin verolle on pantava kaikki netin kautta tapahtuva liiketoiminta eli mainosten osto netistä.

Tämä on helppo toteuttaa kohtelemalla verotuksessa yritysten nettiostoja kuten niiden arvonlisäverovelvollista myyntiä. Suomi on suvereeni omassa verotuksessaan eivätkä mitkään kansainväliset sopimus rajoita, joten kyse on vain tahdosta ja päättäväisyydestä.

Nettiostojen arvonlisäverovelvollisuus nostaisi yritysten nettimainosten kustannuksia. Nettijäteille ei ole ongelma laskea hintojaan arvonlisäveron verran, minkä jälkeenkin voittoa jäisi paljon enemmän kuin tavallisille hyvin kannattaville yrityksille.

Olemme päätyneet tilanteeseen, jossa Kiinaa lukuun ottamatta valtaosa maailman maista on tullut nettijättien alamaisiksi siinä mielessä, että kansantulosta alati kasvava osuus siirtyy verottomasti nettijäteille. Lukujen puuttuessa voi arvioida, että pian ollaan tilanteessa, jossa 5 % kansantuotteesta siirtyy nettijäteille.

Nokian arvo oli tänään 30.4. kurssinousun jälkeen 21,96 miljardia euroa. Amazonin ensimmäisen neljänneksen tulos oli 8,1 ja Applen 23,6 mrd USD. Tämä tarkoittaa, että Applen vuosineljänneksen tulos euroissa, 18 mrd eur on lähes yhtä suuri kuin Nokian arvo pörssissä.

Nettijätit voivat kassavaroillaan ostaa miltei minkä tahansa julkisesti noteerattavan yrityksen. Mitä sanoisimme, jos Apple tarjoaisi kahden neljänneksen tuloksen 36 mrd euroa, eli yli 60 % preemion Nokiasta. Hupsis, sinne menisi eikä kukaan voisi mitään.

Ainoa este voisi olla, jos valtio estäisi oston. Valtio ei voi toimia poliisina, joka estäisi kaikki mahdolliset yrityskaupat, joten muutakin on tehtävä.

Nettijättien ylivertaisuus perustuu siihen, että kuluttajia ei voi verottaa. Kaavailtu 3 prosentin nettivero ei muuta mitään ja veronmaksu perustuu edelleenkin vapaaehtoisuuteen.

Yleisperiaatteena täytyy olla, että Suomessa tapahtuvasta liiketoiminnasta täytyy maksaa arvonlisäveroa Suomeen. Nettijättien bisnes perustuu mainosten myyntiin yrityksille. Kun kuluttajia ei voi verottaa, niin verolle on pantava kaikki netin kautta tapahtuva liiketoiminta eli mainosten osto netistä.

Tämä on helppo toteuttaa kohtelemalla verotuksessa yritysten nettiostoja kuten niiden arvonlisäverovelvollista myyntiä. Suomi on suvereeni omassa verotuksessaan eivätkä mitkään kansainväliset sopimus rajoita, joten kyse on vain tahdosta ja päättäväisyydestä.

Nettiostojen arvonlisäverovelvollisuus nostaisi yritysten nettimainosten kustannuksia. Nettijäteille ei ole ongelma laskea hintojaan arvonlisäveron verran, minkä jälkeenkin voittoa jäisi paljon enemmän kuin tavallisille hyvin kannattaville yrityksille.

+3

+3

0
TapioYli-Kovero
Sitoutumaton Hämeenlinna

Kansantaloustieteiljä, keksijä, yrittäjä.
Oman tien kulkija. Kirjoitti 1987 omakustanteen "Keisarin uudet aattet", jossa ennusti, että tuolloinen kovan markan politiikka johtaa suureen devalvaatioon ja 300.000 hengen työttömyyteen, mikä myös toteutui. Ennakoin myös, että Neuvostoliitto siirtyy kapitalismiin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu