Toimeentulotuen ulosotto on vastoin lakia

Toimeentulotuen ulosotto pikavippeihin on vastoin lakia

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo, johon sisältyvät menot on laissa lueteltu. Luettelossa ei ole ulosottovelkoja.

Ulosottokaaren mukaan asumistukea ei voi ottaa huomioon ulosoton tulopohjaa laskettaessa. Toimeentulotukea ei ole mainittu. Ulosottokaaren 4 luvun 19 §:n mukaan ulosmitata ei saa: avustusta tai kustannusten korvausta, joka on myönnetty eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen;”

Toimeentulotuki on sosiaalilainsäädännön nojalla määrätty avustus ja kustannusten korvaus määrättyyn tarkoitukseen eli turvaamaan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotuen ulosotto on siten kiistatta vastoin lakia. Velkojatahojen lobbarit ovat saaneet lakia valmistelleet virkamiehet jättämään laista pois maininnan toimeentulotuesta, minkä voi ymmärtää lobbauksen lisäksi sitä taustaa vasten, että pikavipit ovat uusi ilmiö, joka ei ollut ongelma lakia laadittaessa. Kun toimeentulotukea ei ole ulosottokaaressa määritelty, ovat velkojatahot saaneet hivutettua voimaan käytännön, jossa ulosotto kohdistuu lainvastaisesti toimeentulotukeen. Tätä vaiettua käytäntöä on selostettu tutkielmassa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97065/Paatonen_Joni.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Pikavippiongelmat pois ulosottolakia noudattamalla

Pikavippiongelmaa yritetään ratkaista velalliseen kohdistetuilla toimenpiteillä ja unohdetaan velkojan vastuu. Velkoja on ammattimaisesti toimiva rahalaitos kun taas velallinen on epätoivoiseen tilanteeseen ajautunut, usein tekemisiään ymmärtämätön yksityishenkilö.

Pikavippifirmojen bisnes perustuu toimeentulotukeen. Ylivelkaantunut asiakas päätyy lopuksi ulosottoon, jonka kautta velkojalle syntyy valtion turvaama saatava seuraavaksi 15 vuodeksi. Velalliselle edessä on 15 vuoden velkavankeus ja luottokelvottomuus, mikä pilaa loppuelämän ellei velallinen saa perheeltään rahaa velkojen maksuun. Vanhempien on vaikea antaa lapsensa pilata elämänsä. Kun pikavippifirma saa toisilta perheiltä kaikki ja ulosotosta yli puolet, alkaa vipeistä tulla kannattavia varsinkin kun velkasummasta suurin osa on kuluja ja ylikorkoja.

Ulosottokaaren noudattamisen taloudelliset vaikutukset

Pikavipeistä johtuva velkavankeus johtaa syrjäytymiseen, työttömyyteen ja sitä kautta alentaa merkittävästi työllistämisastetta, kun 100.000 – 200.000 henkilöä on velkavankeuden takia työttöminä. Jos toimeentulotuen ulosotto lopetetaan, romahduttaa se pikavippien holtittoman myöntämisen. Samalla se poistaa olemassa olevien pikavippivelkojen takaisinmaksuautomatiikan, mikä pakottaa pikavippifirmat etsimään kohtuullista sopuratkaisua sellaisella tasolla, mikä on velalliselle mahdollista ja mihin kannattaa vapaaehtoisesti sitoutua.

Nuoren henkilön pelastaminen syrjäytymisestä säästää nettovaikutuksena yhteiskunnalta menetettyinä verotuloina säästettyinä korvauksina ainakin miljoona euroa seuraavan 50 vuoden aikana.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu