Venäjän merenpohjavakoilu voidaan saada kuriin

Venäjän merenpohjavakoilu perustuu merenkulun AIS tunnistusjärjestelmän päältä pois kytkemiseen aivan samalla kuin venäläiset hävittäjät ja muut sotakoneet kytkevät päältä pois transponderin eli toisiotutkalähettimen, jolla lentokone ilmoittaa sijaintinsa muille lentokoneille ja ilmavalvonnalle.

Kalastusaluksella ei ole minkäänlaista syytä tai perustetta salata sijaintiaan, mikä on estettävä.

Pohjoismaiden on muinaisista sopimuksista riippumatta käytettävä oikeuttaan laajentaa talousvyöhykkeensä 200 meripeninkulmaan. Tämä talousvyöhyke kattaa suurimman osan Venäjän kiinnostuksen kohteista.

Suomen lain mukaan valtio voi talousvyöhykkeellään määrätä:

2 § Suomen valtion oikeudet ja lainkäyttövalta talousvyöhykkeellä
”Suomen valtiolle kuuluu talousvyöhykkeellä oikeus elollisten ja elottomien luonnonvarojen tutkimi-seen, hyödyntämiseen, säilyttämiseen ja hoitamiseen sekä muuhun toimintaan, jonka tarkoituksena on vyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen ja tutkiminen.
Suomella on talousvyöhykkeellä kansainvälisen oikeuden mukainen lainkäyttövalta tekosaarten, laitteiden ja muiden rakennelmien rakentamisessa ja käytössä sekä meriympäristön suojelussa ja meritieteellisessä tutkimuksessa samoin kuin muut kansainvälisen oikeuden mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.”
Talousvyöhykkeellä on vapaa merenkulkuoikeus eli venäläiset troolarit voivat vapaasti liikkua ja kalastaa sopimusten mukaisesti.

Pohjoismaat ja EU voisivat määrätä, että kaikkien talousvyöhykkeellä liikkuvien kalastus- ja muiden alusten on koko ajan pidettävä tunnistuslaite päällä. Samalla pitäisi säätää isäntävaltiolle oikeus tar-peellista voimaa käyttäen ohjata pimeänä ajanut alus satamaan kaiken kattavaa tarkastusta varten.
Venäjällä ei voi olla mitään perustetta protestoida säädöstä, joka ei rajoita heidän kalastustaan ja liikkumistaan varsinkin, kun ovat korkealla tasolla nimenomaisesti kieltäneet harjoittavansa merenpohjavakoilua.

Määräys on erityisen perusteltu kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Määräys on tarpeellinen myös ylikalastuksen rajoittamiseksi. Tunnistuslaite mahdollistaisi esimerkiksi sen, että sunnuntaina ei saa kalastusalukset eivät liikkua talousalueella, mikä rajoittaisi ylikalastusta.

TapioYli-Kovero
Sitoutumaton Hämeenlinna

Kansantaloustieteiljä, keksijä, yrittäjä.
Oman tien kulkija. Kirjoitti 1987 omakustanteen "Keisarin uudet aattet", jossa ennusti, että tuolloinen kovan markan politiikka johtaa suureen devalvaatioon ja 300.000 hengen työttömyyteen, mikä myös toteutui. Ennakoin myös, että Neuvostoliitto siirtyy kapitalismiin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu