Mittausvirheet – Summa summarum

Vapun kunniaksi kuvitan jutun aiemmin piirretyllä kuvalla Pallo rinteellä. Piirros: Tarja Kaltiomaa

Kirjoitin vuosina 2013 – 2023 Uuden Suomen blogipalstoille niin sanottuja Mittausvirhe-kirjoituksia, jotka ovat otsikoineen edelleen paikoillaan. Yhteenvetona kirjoituksista julkaisin e-kirjan nimeltään Kriittistä tieteen filosofiaa (Kriittistä tieteen filosofiaa: Tiede yhteiskunnan hyväksi | E-kirja | Ellibs E-kirjakauppa). Mittausvirhe on symbolinen termi sille, että tieteessä on edellisen vuosisadan suurten saavutusten myötä alettu kumartaa enemmän mittausta ja sen suoria tuloksia kuin aidosti kulloisenkin asian syvällistä tietämystä. Mittausvirheet, joita kuvaan, ovat mielestäni tuoneet esille sellaisia eri alojen yhteiskuntaan vaikuttavia seikkoja ja ongelmia, joita voidaan katsahtaa uudelleen hieman ylemmästä viistosta kuin tähän saakka.

Kirjoittelin tänään muistivihkooni aiheesta ja jaan kirjoituksen yllä mainitun e-kirjan kyytipojaksi.

Talous: Prognooseista ja syistä

Vapaajana ja ellipsi

Ellipsi janana alkaa ja päättyy samaan pisteeseen. Tällä on käyttöä aika-avaruuden (avaruuden) havainnoinnissa ihan omassa arjessa. Nykyinen pitkä elämänikä tarkkailijoille ja tutkijoille on oivallinen perusta ajallisten ellipsien näkemisessä ja havainnoinnissa. Ellipsiä miettiessäni tulin ajatelleeksi kaupallisuutta ja vapaajanan ennustettavuutta. Vapaajanan kaupallinen ennustuksellisuus saattaisi aluksi näyttää lähes mahdottomalta, mutta jos sitä vertaa kuulapallopeliin eli Fortuna-peliin, huomaa ennustettavuudelle mahdollisuuksia. Vapaajanana voidaan käyttää nytten ja tulevaisuudessa havaintoseininä edellä mainitun pelin tapaan markkinoiden kehittymistä ennustettaessa. Vapaajanan muodostumisessa on mahdollista vaikuttaa ja sen mukaisesti voidaan ajatella, että markkinoiden kehittymiseen voidaan vaikuttaa, vrt. esim. mainonta, trendit, elämäntapa vaikuttamisella. Niin tapahtuukin.

Ennustettavuudessa vapaajana elävöittää avaruuskiertoja, siis ajallisia avaruuskiertoja (avaruudellisia ellipsejä), jolloin elämän arki ei enää tulevaisuudessa yhtä helposti vaikuta saman toistolta. Elävyys lisää elämän motivaatiota ja elämässä jaksamista, vaikka maailmanmeininki pysyisi lähes samana. Toki nykyajan tietäjät voivat jo ihmisiä vaivaavia perusongelmiakin ratkaista, jolloin sekin helpottaa ihmisten arkea.

Yhteiskuntaohjauksessa vapaajanoilla voidaan korjata esimerkiksi selvästi havaittavia liioittelupyrkimysten ja niitten seurauksien haittoja ja ennakoimaan haittoja jo ennen suurempia vahinkoja tai vahinkoja.

Vapaajanoista, siis ajallisista vapaajanoista, voi olla muutakin hyötyä yhteiskunnallisten ratkaisujen ja ongelmien selvityksessä. Paitsi prognooseissa vapaajanaa voidaan hyödyntää myös, kun selvitetään ongelmien syitä. Menneisyyden vapaajanojen tarkastelussa voidaan havaita jonkun ongelman alkaneen kohtaavan vapaajanan vaikutuksesta tai syistä. Näin kun päästään tietämään ongelmien aiheuttaviin syihin, niiden korjaaminen voi helpottua tai jopa mahdollistua lisääntyneen ymmärryksen myötä. Muun muassa menneisyyden lehtiartikkelien tilastokeruulla ja nykyisten ongelmien epikriiseillä voidaan tuottaa tutkimusta ongelmien korjaamisen pohjaksi. Tietenkin tutkimuksessa tiedetään ongelman nimi eli kuulapallon nimi.

Perinteisesti ajattelemme jonkun ongelman syntyneen silloin ja silloin niistä ja niistä syistä. Kun tämä paikannetaan, voidaan ongelmaa alkaa selvittää. Vapaajana toimii kuin Fortuna-pelin seinät, joten tutkimusaineistosta voidaan paremmin luokitella syitä eli kuulapallon kohtaamisia näinä seininä, joita siis voivat olla trendit, käyttäytymismuutokset, muoti, keksinnöt yleiseen käyttöön. Kun nämä seinät luokitellaan tutkimuksessa, voidaan havaita mikä seinä vaikuttaa milloinkin kuulan kulkuun.

Avaruudellinen ellipsi on esimerkiksi aurinkokuntien näkymätön ajallinen ellipsimäinen jana, jonka ohjaavuusvaikutusta voidaan seurata maan päällisten ilmiöiden avulla ja ehkä erilaisten tutkimuskojeiden avulla tulevaisuudessa.

Vapaajana puolestaan käsitteenä on ajallisuudessa vaikuttavia ihmisten elämän synnyttämiä tai siihen tuotuja trendejä ja vaikutuksia. Vapaajanaa voidaan verrata vaikka suursää-ilmiöön, jossa säätilat ovat pitkällä pitkällä aikajanalla kehittymässä lämmintä tai kylmää kohti.  Ihmisten huoli esimerkiksi ilmaston muutoksesta indikoi suursääilmiön tarvetta sitä tutkia ja mahdollisesti siihen vaikuttaa.

Otetaan vielä vertaus esille tuoduista tutkimusmahdollisuuksista organisaatiojärjestyksen kannalta. Laboratoriossa työskentelee kaikkien organisaatiotasojen henkilöitä: tutkijat, laborantit, siivoojat, vahtimestarit, osastonjohtajat, esimiehet ja toimitusjohtaja kollegoineen. Kaikki toiminta perustuu rutiineihin, joiden ei sovi häiriintyä, jotta laboratoriotulokset pysyvät mahdollisimman oikeina ja vertailukelpoisina. Tämän organisaation ulkopuolella tavalliseen arkiseen työhön kuin näkymättömänä on vaikuttamassa yrityksen omistajat omalla äänivallallaan. Jos yrityksen ylimmässä johdossa toimitusjohtajan yläpuolella tapahtuisi huolestuttavia asioita, tämä ei heti näy laboratoriotyöskentelyn arjessa, mutta sillä vähitellen saattaa olla vaikutusta. Kuka tahansa organisaation työntekijöistä voi havaita jotakin oleellista ja sellaista, mikä pitää huomioida, jotta toimintaa voidaan jatkaa ja turvata. Vaikkapa alimman tason työntekijä, vahtimestari tai siivooja, kertoo havainnostaan esimiehelleen, joka taas omalle esimiehelleen, niin voidaan ajatella, että tapahtumia voidaan alkaa selvittää vapaajanan tyyppisesti yhteistoiminnassa. Kaikki seikat tulee huomioida ja siten välttää uhkaavan tilanteen seuraamukset. Näitä asioita voi antropologisesti seurata esimerkiksi television erilaisten sarjaohjelmien avulla ja todeta niiden toimivuutta. Niissä vapaajana toimii kuin näkymättömänä informaatio ja ajallisena virtana, jossa informaatiota voi välittyä henkilöltä toiselle nykyaikaisin kommunikaatiokeinoin. Vapaajanat näkymättöminä informaatiovirtoina ovat vaikuttamassa myös yhteiskunnassa, jossa organisaatio toimii. Voitaisiin ajatella organisaation omistajatahon olevan vahvemmassa vaikutuksessa yhteiskunnan kehitykseen ja muutoksiin, joten tätäkin voi tutkia käsitteen vapaajana avulla. Tietenkin mahdollisten muidenkin käsitteiden avulla.

Vapaajana-ajattelu voi myös tuottaa uskoa siihen, että ongelmia on mahdollista ratkaista. Joskus joku ongelma näyttää sellaiselta, että sitä ei voi ratkaista, tai että sitä ei haluta ratkaista.

Tällaisiakin ongelmia olen kuvannut kirjassani Kriittistä tieteen filosofiaa. Kirjan luettuaan, lukija ehkä löytää omasta toimintaympäristöstään sovellusaiheita.

Kuvassa eräs näkemys yhteiskunnallisista spiraalikerroksista. Kuva on kuvituksena kirjassa Tieteen kriittistä filosofiaa. Piirros: Tarja Kaltiomaa

29.4.2024 Tarja Kaltiomaa

Kansantaloudesta lisää e-kirjassa: Kansantalouden uudet mahdollisuudet: Kansantalouden uhkat voidaan torjua, pysyvä kansantalous | E-kirja | Ellibs E-kirjakauppa

 

TarjaKaltiomaa
Espoo

Kirjailija, filosofi, runoilija, valokuvaaja: aiheena Kristillinen filosofia. Kirjoittelen omalle verkkosivustolleni Tyhjäpaperi UUSI OSOITE http://www.tyhjapaperi.fi kristillisyydestä filosofisen näkemyksen ja kirjan Kristillinen filosofia perusteella. Kuulun evankelis-luterilaiseen seurakuntaan ja vaikutan seurakunnassa tavallisena seurakuntalaisena. Olen puolueisiin sitoutumaton, "monipuoluediggari", seuraan politiikkaa ja yhteiskunnallista keskustelua maltillisesti. Jäsenyyksiä yhdistyksissä: Espoon Kirjailijat ry jäsen vuodesta 2013 (hallituksessa vuonna 2022), Soukan Kamerat ry hallituksen jäsen vuodesta 2014, yhdistyksen sihteeri, Luonnonfilosofian seura jäsen vuodesta 2013, Suomen Filosofinen yhdistys jäsen vuodesta 2013, kotiseutuyhdistys Kivenlahti-Stensvik ry kannatusjäsenyys. Olen kirjailija ja yhteiskunta-aktiivinen seniorikansalainen, eläkkeellä atk-uran jälkeen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu