Kohti eduskuntavaaliehdokkuutta

Kajaanin Perussuomalaiset ry on esittänyt Tea Heikkistä eduskuntavaaliehdokkaaksi Perussuomalaisten Kainuun piirille. Kainuusta tullaan nimittämään kaksi Perussuomalaista ehdokasta ja lopullisen päätöksen tekee piirijärjestö.

 

Tämä on Kajaanin Raatihuoneentorilla 1.5.2022 pitämäni puhe. 

— — —

Politiikassa tavoitteeni on vaikuttaa erityisesti Suomen talouteen, energiapolitiikkaan ja turvallisuuteen.

Kajaani

Kajaanin maankäyttöpolitiikasta on keskusteltu viime vuoden kuntavaaleista asti. Luin nykyisen maankäyttöpoliittisen ohjelman vaalien alla, ja korjattavaa löytyy paljon. Kajaanissa on laadittu rakennuslakia huomattavasti tiukempia rajoituksia rakentamiselle ja asumiselle. Osin jopa mielivaltaisiksi koetut säännöt mahdollistavat vapaa-ajan asunnon muuttamisen vakituiseksi asunnoksi esimerkiksi Koutaniemen itäpuolella, mutta eivät Koutaniemen länsipuolella.

Mielestäni uudessa maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa on luovuttava lakia tiukemmista rajoituksista. Kaupungin virkamiesten huolena on koulukuljetusten ja ikäihmisten kotihoidon kustannusten nousu, jos ihmiset saavat rakentaa ja muuttaa vapaa-ajan asuntoihin kauas taajamista. Näillä alueilla on kuitenkin jo ennestään vakituista asutusta. On Kajaanin etu, että Kajaanissa työtä tekevien mökkien omistajien pysyvästä asettumisesta Kajaaniin tehdään mahdollisimman helppoa.

Energiapolitiikka 

Kajaaniin on suunnitteilla noin 200 tuulivoimalaa, jotka sijoittuvat Kajaanin eteläosiin ja Vuolijoelle. Suunnitelmissa voimalat on sijoitettu jopa alle 2 km etäisyydelle asutuksesta ja kesämökeistä. Mielestäni suunniteltu etäisyys ei ole riittävä. Asukkaiden huoli voimaloiden aiheuttamasta teollisuusmelusta, sekä kiinteistöjen arvon alenemisesta on otettava tosissaan. Kajaanissa on jo kokemuksia tuulivoimasta Piiparinmäen voimala-alueen valmistuttua. Piiparinmäen lisäksi yhtään uutta tuulivoimakaavaa ei ole vielä hyväksytty, joten nyt on oikea hetki ottaa yhteyttä päättäjiin ja kertoa oma mielipide tuulivoimasta.

Kainuu on energiaomavarainen. Me emme tarvitse uutta energiantuotantoa. Energian tarve kasvaa Etelä-Suomessa sekä Euroopassa. Kasvua ei kuitenkaan kateta tuulivoimalla, sillä tuulivoimaa ei ole riittävästi saatavilla silloin, kun energiantarve on suurimmillaan. Tyynellä talven pakkaskelillä energiaa on saatava, tuuli tai ei.

Minä rakentaisin Suomeen lisää ydinvoimaa. Suomi sijaitsee maantieteellisesti vakaalla alueella, meillä ei ole maanjäristyksiä tai hirmumyrskyjä, jotka vaarantaisivat ydinvoimalamme. Ydinvoimala tuottaa energiaa aina, ympäri vuoden. Lisäksi tarvitsemme säätövoimaa, ja sitä Kajaanista löytyy. Kajaaninjoessa on kolme voimalaitosta, joista yksi on tällä hetkellä Suomen sähköverkon säätöreservissä.

Lisäksi Kajaanissa tuotetaan uusiutuvaa energiaa kaukolämpöverkkoon. Kainuun Voima voisi polttaa merkittävästi nykyistä suurempia määriä kotimaista pienpuuta. Metsissämme on huomattavat harvennusrästit ja hakkuumahdollisuudet, joita hyödyntämällä voimme tuottaa kotimaista, kestävää ja uusiutuvaa energiaa.

Kotimaisen puun saanti on kuitenkin haastavaa alan työvoimapulan vuoksi. Puun saatavuusongelmat sekä turpeen äkillinen alasajo aiheuttavat ongelmia lämpölaitoksissa ympäri Suomen. Turve mahdollistaa puhtaamman palamistuloksen voimalaitoksessa, joten sen yhteiskäyttö puun kanssa on välttämätöntä. Tästä huolimatta maamme hallitus on onnistunut hävittämään lähes koko turvetoimialan. Kaukolämpöasiakkaan energialasku uhkaa Kajaanissakin kasvaa merkittävästi, kun joudumme maksamaan turpeen veroja ja päästöoikeuksia. Koska energiapuuta ei lyhyellä aikavälillä saada korjattua riittävästi voimalaitosten tarpeisiin, tulee valtion ilmastotoimissa ottaa aikalisä ja keventää turpeen verotaakkaa. Tällä hetkellä turpeen hinnasta yli puolet muodostuu päästöoikeuksista. Nykytilanteessa, jossa turpeen korvaavaa puupolttoainetta ei ole saatavilla, on turpeen vero lisätaakkana kaukolämpöasiakkaalle.

Teollisuus ja talous

Kainuun maakunnasta saadaan raaka-aineita kaivos- ja metsäteollisuudelle. Kainuu ei kuitenkaan saa jäädä pelkäksi raaka-ainereserviksi. Meillä on jo sahateollisuutta. Sen lisäksi tarvitsemme lisää puuta jalostavaa teollisuutta maakuntaamme. Paltamon sellutehtaan toteutuminen olisi merkittävä askel oikeaan suuntaan. Sahateollisuuden sivuvirrat pitäisi saada jatkojalostuksen piiriin ja jalostusarvoa kasvatettua. Tällä tavalla saamme lisää yksityissektorin työpaikkoja sekä tuloja ja hyvinvointia metsistämme.

Metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä tulee edistää kulkuyhteyksiä parantamalla. Puu liikkuu raiteilla ja kumipyörillä. Laadukkaista kulkuyhteyksistä hyötyy jokainen kainuulainen.

Teollisuuden toimintaedellytykset Suomessa tulee saada kuntoon. Kehitys, jossa kotimaiset yhtiöt investoivat ainoastaan ulkomaille, ei voi jatkua. Julkisen sektorin paisuttaminen ja sen rahoittaminen korkeilla veroilla ja velkarahalla tulee pysäyttää. Julkisen sektorin supistaminen ei tarkoita vähemmän hoitajia, vaan vähemmän hallintoa ja byrokratiaa. Päällekkäistä työtä tekevät erilliset virastot ja laitokset tulisi mahdollisuuksien mukaan yhdistää ja säästää näin hallinnosta.

Turvallisuus

Euroopassa on sota. Ukrainan kriisi vaikuttaa meihin kaikkiin. Myös Kajaaniin on saapunut runsaasti ukrainalaisia pakolaisia, naisia, lapsia ja vanhuksia. He ovat todellisia sodan kärsijöitä ja moni suomalainen on ottanut asiakseen auttaa heitä.

Suomen nykyinen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan suunta on kuitenkin täysin väärä. Sen sijaan, että suojelisimme yhteiskuntaamme Venäjän hybridivaikuttamiselta ja hallitsemattomalta maahantulolta, on hallitus lisäämässä yhteiskuntamme kustannuksia mahdollistamalla suomalaisten omaisuuden haltuunoton tulijoiden majoittamiseksi. Rajojen avaamisen sijaan meidän tulee estää laiton maahantulo sekä vieraan vallan vaikuttamisyritykset.

Sotaa pakenevia tulee auttaa kotimaansa läheisyydessä. Sillä rahalla, jolla maksamme yhden henkilön majoituksen, elämisen ja terveydenhuollon Suomessa, kustannettaisiin usean henkilön apu matalamman kustannustason maissa. Suomeen kotoutumisen heikko taso kertoo turvapaikkajärjestelmämme toimimattomuudesta. Tilanne ei kestävä, ja se johtaa väistämättä eriarvoisuuden ja rikollisuuden lisääntymiseen.

Suomi on menossa hyvää vauhtia kohti Nato-jäsenyyttä. Natoon liittymisen myötä saamme luotua nykyistä suuremman ja tarpeellisen sotilaallisen pelotteen, jolla voimme ennaltaehkäistä sotilaallisia konflikteja. Nato-jäsenyys ei kuitenkaan riitä. Suomen omasta maanpuolustuskunnosta on pidettävä huolta. Vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa on edistettävä. Turvallisuutemme kannalta on arvokasta, että kansalaiset panostavat aikaa ja omaa rahaa maanpuolustusta tukevaan toimintaan.

+1
Tea Heikkinen
Perussuomalaiset Kajaani

Kajaanin kaupunginhallituksen jäsen ja Kainuun aluevaltuutettu.

Koti Kajaaniin liittyneessä entisessä Vuolijoen kunnassa.
Metsätalousinsinööri ja tradenomi.
Päivätyönä metsätalouden ja metsäluonnon monimuotoisuuden yhteensovittaminen. Sivutoiminen taloushallintoalan yrittäjä.

Petoyhdyshenkilö
Metsästäjäliiton Kainuun piirihallituksen jäsen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu