Miksi sanon Natolle kyllä

Alkuvuoden tapahtumat Ukrainassa ovat kiistattomasti osoittaneet Venäjän olevan arvaamaton valtio, joka käy tilaisuuden tullen sotaan suvereeneja valtioita vastaan. Laiton hyökkäyssota ja siviileihin kohdistuneet sotarikokset osoittavat, että Venäjän hallintoon ei ole enää luottamista missään olosuhteissa. Näiden tapahtumien myötä Suomi joutuukin nyt tarkastelemaan omaa turvallisuustilannettaan.

Siviileihin ja infrastruktuuriin kohdistuvilta tuhoilta voidaan välttyä vain ennalta ehkäisemällä sotilaalliset konfliktit.

Suomen puolustus on vuosikymmeniä perustunut Puolustusvoimien mahdolliselle hyökkääjälle luomaan voimakkaaseen sotilaalliseen pelotteeseen, jonka tarkoitus on pelkällä olemassaolollaan estää maahamme kohdistuvat hyökkäykset. Yleinen asevelvollisuus, aktiivinen reserviläistoiminta ja ajanmukainen sotilaskalusto ovat puolustuksemme kulmakiviä.

Ukrainan esimerkistä näemme, kuinka kansalaisten korkea maanpuolustustahto mahdollistaa menestyksekkään puolustustaistelun myös näennäisen ylivoimaista vihollista vastaan. Ukrainan sota on myös osoittanut, että Venäjä on valmis maksamaan kovan hinnan mahdollisuudesta häiritä itsenäisen maan toimintaa ja valloittaa itselleen uusia alueita. Tästä johtuen Suomi tarvitsee entistä kovemmat pelotteet sotilaallista uhkaa vastaan.

Natoon liittyminen on yksi konkreettinen ja näkyvä keino lähettää itärajan taakse viesti. Me emme ole valloitettavissa, meillä on liittolaisia ja vahva sotilaallinen yhteistyö. Me puolustamme omaa maatamme. Suomessa on myös syytä pikaisesti helpottaa vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa, ja kannustaa suomalaisia ylläpitämään maanpuolustustaitojaan riippumatta iästä, sukupuolesta tai asevelvollisuudesta.

Nato-jäsenyyteen liittyy huolia kiristyvästä poliittisesta ilmapiiristä ja jäsenyyden aiheuttamista kustannuksista. Meidän on kuitenkin osattava suhteuttaa nämä huolet Venäjän aiheuttamaan uhkaan. Pelkästään aineelliset kustannukset tulisivat olemaan valtavat, jos joutuisimme Venäjän hyökkäyksen kohteeksi. Menetettyjä sotilaiden ja siviilien henkiä emme voisi korvata mitenkään, emme myöskään sodan aiheuttamia haavoja. Nato-jäsenyyden hakeminen tulee varmasti kiristämään Suomen ja Venäjän suhteita. Pitkällä tähtäimellä jäsenyys on kuitenkin Suomen etu.

+5
Tea Heikkinen
Perussuomalaiset Kajaani

Kajaanin kaupunginhallituksen jäsen ja Kainuun aluevaltuutettu.

Koti Kajaaniin liittyneessä entisessä Vuolijoen kunnassa.
Metsätalousinsinööri ja tradenomi.
Päivätyönä metsätalouden ja metsäluonnon monimuotoisuuden yhteensovittaminen. Sivutoiminen taloushallintoalan yrittäjä.

Petoyhdyshenkilö
Metsästäjäliiton Kainuun piirihallituksen jäsen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu