Ministerin johtama järjestö vääristelee lakia

Miksi Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö vääristelee Suomen lakia?

 

Ministeri Ville Skinnari(SDP) toimii Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön(SVK) puheenjohtajana. Tänä kesänä SVK on lähettänyt piirijärjestöilleen, jäsenseuroilleen ja kalastuskilpailuihin osallistuville suunnattuja kirjeitä, joissa tarkoituksella levitetään virheellistä tietoa Suomen eläinsuojelulaista ja eläinsuojeluasetuksesta.

 

Jäsentiedotteessaan SVK tulkitsee lakia oman mielensä ja intressiensä mukaan. Olen omassa sivutyössäni kalastuksenvalvojana saanut huomata harhaanjohtavan tiedon levittämisen negatiiviset seuraukset, joita ovat mm. hämmennys kalastajien keskuudessa ja eläinten eläinsuojelulain vastainen kohtelu.

 

Kalastuksenvalvoja valvoo kalastuslakia, kuitenkin hallintolain ja hyvän hallinnon kontekstissa kalastuksenvalvoja neuvoo, opastaa ja reagoi mm. luonnonsuojelu-, metsästys,- rikos- ja eläinsuojelulain piiriin kuuluvissa asioissa toimivaltuuksiensa ja lain puitteissa. Itselle tuttuja käytännön esimerkkjä näistä ovat esimerkiksi puuttuminen jäteöljyn kaatamiseen vesistöön, laittomista loukuista ja ansoista ilmoittaminen, vene- tai perämoottorivarkauden estäminen ja kärsivien eläinten lopettaminen.

 

Vastoin poliisin tiedotetta, eläinsuojelulakia, Ruokaviraston ohjetta ja valvontaeläinlääkärien tietoa, SVK väittää, että VAIN kalojen suomustaminen elävältä, elävältä suolistaminen ja elävältä nylkeminen ovat eläinsuojelulain vastaista toimintaa. SVK:n mukaan kaikki muu kaltoinkohtelu ja eläinrääkkäys olisi sallittua, kuten kalan jättäminen kuolemaan hitaasti ja kivuliaasti silmät sekä iho kuivuen, vaikka kalan voisi helposti ja kivuttomasti lopettaa. Tämä on täysin perätön ja virheellinen väittämä.

 

SVK vielä erikseen toteaa, vastoin viranomaisten, laintuntijoiden ja poliisin kantoja:

” SVK:n näkemyksen mukaan nykyisen Eläinsuojeluasetuksen perusteella ei saaliskalan välitöntä tappamista voi vaatia.”

 

SVK perustaa virheellisen väitteensä omituiseen ja lapselliseen tulkintaa eläinsuojeluasetuksen 14§:stä ja tarkemmin sen kohdasta kolme, jossa mainitaan, että eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamista eläimelle on:
” 3) elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen taikka eläimen elävänä kyniminen tai nylkeminen; ”

 

Tämän täytyy olla tarkoituksellista vääristelyä SVK:lta, koska lapsikin ymmärtää, ettei eläinsuojeluasetuksen 14§:ssä voida luetella KAIKKIA niitä tapoja, joille eläimille voidaan aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa. 14§ luetellaan vain joitakin esimerkkejä ja siksi 14§:ssä on viimeisenä kohta 8, jossa kirjoitetaan, että eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamista eläimelle on :

” 8) muu sellainen eläimeen kohdistuva toiminta tai toimenpide, joka aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. ”

 

Ilmeisesti SVK:n tiedotteen laatija on ”unohtanut” mainita sitatoimansa eläinsuojeluasetuksen pykälän viimeisen ja erittäin olennaisen kohdan…

 

SVK:n ”logiikalla” esim. koiran sytyttäminen elävältä tuleen, ei olisi eläinsuojelain mukaan kiellettyä, koska sitä ei erikseen eläinsuojeluasetuksen 14§:ssä mainita.

 

Myös poliisi on asiasta eri mieltä SVK:n kanssa, kuten poliisi juhannusviikon tiedotteessaan 20.06.2019 kirjoittaa:

” Eläinsuojelulain kanta asiaan on kuitenkin yksiselitteinen: saaliskalat pitää lopettaa välittömästi.”

 

Myös Maa- ja metsätalousministeriön alla toimiva valtion virasto, Ruokavirasto, toteaa kalojen lopettamisesta kalastuskilpailuissa ja muussa vapaa-ajankalastuksessa:

” Eläinsuojeluasetuksen 14 §:ssä on lueteltu esimerkinomaisesti, mitä voidaan pitää tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamisena. Sitä on esimerkiksi elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen. Lisäksi aiheetonta kipua ja kärsimystä on eläinsuojeluasetuksen mukaisesti myös kaikki muu sellainen eläimeen kohdistuva toiminta tai toimenpide, joka aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. ”

ja:

” Vapaa-ajan kalastuksessa edellä mainitut vaatimukset tarkoittavat käytännössä, että kala on heti pyynnin jälkeen asianmukaisesti tainnutettava esimerkiksi lujalla lyönnillä päähän, minkä jälkeen siitä lasketaan veri, tai vaihtoehtoisesti kala lopetetaan siihen muutoin soveltuvalla menetelmällä.”

 

Arvostan SVK:n työtä mm. kalakantojen edistämiseksi, nuorisotoiminnan suhteen ja hyvän tiedon jakamisen suhteen. Näihin liittyen SVK saakin valtiolta avustusta satojatuhansia euroja vuodessa. Jostakin syystä, nyt SVK on kuitenkin mennyt täysin pimeälle polulle toiminnassaan ja viestinnässään.

 

Itsekin kalastajana tiedän, että 99% vapaa-ajankalastajista ei halua eläimiä rääkätä, vaan kohdella saalista kunnioittavasti, kuten suomalaiseen eräperinteeseen kuulukin ja näin olla eduksi harrastukselleen. SVK:n valheellinen viestintä on aiheuttanut paljon huonoa ja lainvastaista toimintaa, huonoa mainetta kalastajille, suunnattoman määrän täysin vältettävissä olevaa eläinten kärsimystä ja on paljon tuhonnut valvontaeläinlääkäreiden, valtion virastojen ja virkamiesten, eläinsuojelujärjestöjen sekä vastuullisten kalastajien työtä lainmukaisen kalojen kohtelun edistämiseksi.

 

Kuinka voi siis olla mahdollista, että ministerin johtama Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö voi levittää laajamittaista ja tarkoituksellista väärää tietoa, sekä näin käyttää väärin asemaansa tahona, jota vapaa-ajankalastajat ympäri Suomen kuuntelevat ja uskovat? SVk:n puheenjohtajistossa on vieläpä kaksi kansanedustajaakin, Saara-Sofia Siren(kok) ja Emma Kari(vihr.) Mm. Kokoomus on pitänyt esillä eläinsuojeluteemoja ohjelmissaan ja varsinkin Vihreillä on ollut edistyksellisenä pidetty eläinpoliittinen ohjelma, jossa mainitaan myös kalastus.

 

Olen pitänyt SVK:n puheenjohtajistoa vastuullisina ja järkevinä henkilöinä. Sen mitä itse näitä SVK:n puheenjohtajiston ihmisiä tiedän ja tunnen, uskon että joku on nyt sooloillut ja mokannut pahasti SVK:n sisällä ilman ministeri Skinnarin, Sirénin tai Karin tietoa tai siunasta.

 

Muutoin on täysin käsittämätöntä, että heidän johtama järjestö lähtisi vääristelemään Suomen lakia aiheuttaen samalla suurta vahinkoa eläimille ja ylimääräistä työtä viranomaisille.

TeemuTorssonen

Itsenäisesti ajatteleva kaveri Keski-Suomesta. Sitoutumaton valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä maakuntavaltuutettu. Sähköasentaja ja pienimuotoinen yrittäjä. Yliopisto-opintoja filosofiasta ja johtamisesta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu