Suomessa halutaan syrjäyttää kannabiksen käyttäjät työelämästä ja yhteiskunnasta

Uusin keino on evätä ajo-oikeus jos menee kertomaan lääkärille kannabiksen käytöstään tai kysymään neuvoja.

On melkoisen pimeää toimintaa jota voi vain ihmetellä.

Uusi ajo­ter­vey­sohje tarkentaa päihdeasioita

”Kanna­bik­selle li­sättiin oma koh­ta.

1) Kanna­bik­selle tarken­nettu oh­jeistus

– Kan­na­bis­ko­kei­lujen lisään­ty­misen vuok­si kanna­bik­selle on li­sätty oma kap­pale. Lääkä­rille voi tul­la eteen esi­mer­kiksi tilan­teita, jois­sa po­tilas ky­syy, mil­loin voi läh­teä ajamaan kanna­biksen käy­tön jäl­keen. Oh­jeen mu­kaan yksit­täisen käyttö­kerran jäl­keen tu­lisi pidät­täytyä aja­mi­sesta 24 tun­tia. Koh­ta sai kri­tiikkiä lausun­to­kier­rok­sella päihde­myön­tei­senä. Se ei ole tar­koitus, vaan reali­teettien tunnis­ta­minen ja työka­lujen anta­minen lääkä­reille käy­tännön tilan­teisiin.

– Sään­nöl­linen kanna­biksen käyt­tö on ai­na es­te ajo-oi­keu­delle. Myös lääke­kan­nabis on lähtö­koh­tai­sesti es­te ajo-oi­keu­delle, kos­ka käyt­tö on yleensä säännöl­listä ja ti­heää.”

Mitkä on tähän perustelut, se olisi hienoa tietää ja kuinka tämä auttaa esim ihmisiä, joiden pitäisi saada apua lääkäriltään?

Muistutan että suurin osa kannabiksen käyttäjistä,on aikuisia,perheellisiä työelämässä olevia ihmisiä.

Eikö olisi sitten reilua tasa-arvoisesti ottaa kortti pois kaikilta ihmisiltä jotka käyttävät alkoholia säännöllisesti?

Kortti pois myös jokaiselta joilla on säännöllinen lääkitys huumaaviin lääkeisiin, unilääkeisiin yms, eikö se olisi reilua?

Suurin osa kannabiksen käyttäjistä ei hyppää auton rattiin päihtyneenä, eikä mene töihin päihtyneenä, sama koskee alkoholin käyttäjiä.

Ilmeisesti tavoitteena on syrjäyttää kaikki kannabiksen käyttäjät yhteiskunnasta ja työelämästä. Muusta ei voi olla kyse.

TeppoSyvril

Piraattipuolueen rivijäsen alkaen 24.8.2018, en aktiivi. Sydäntä lähellä on päihdepolitiikka, lääkekannabis,virkistyskannabis, ympäristö,luonto, jokamiehenoikeudet,eläinten hyvinvointi,syrjäytyneet ihmiset,nuoret ja lapset, ihmisoikeudet,tasa-arvo, tietoturva,sananvapaus, maalaisjärjen käyttö ja vastuu sanoistaan mitä puhuu tai kirjoittaa. P.s joskus tekstit sekavia ja täynnä kielioppi ja kirjoitusvirheitä. Suurin syy siihen ei ole kannabis tai alkoholi. Se on aivovamma jota kutsutaan lukihäiriöksi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu