Näkövammaiset nuoret ja nuoren kuntoutusraha

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että nuoren ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset tarkennettaisiin lakiin, jotta kuntoutus kohdentuisi tarkoituksenmukaisesti opiskelun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

Hallituksen esityksessä myös ehdotetaan, että nuoren ammatillisen kuntoutuksen odotus- ja väliajalta voitaisiin jatkossa maksaa kuntoutusrahaa lähtökohtaisesti enintään kolmelta kuukaudelta kalenterivuotta kohden.

Lisäksi ehdotetaan, että nuoren kuntoutusrahaa myönnettäisiin jatkossa odotus- ja väliajalta tarveharkinnan perusteella ja samanaikaiset palkka- ja yrittäjätulot sovitettaisiin osittain yhteen nuoren kuntoutusrahan kanssa.

Näkövammaisten liitto antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Näkövammaisten liitto on huolissaan nuorten ammatilliseen kuntoutukseen ja nuoren kuntoutusrahaan kohdistuvista heikennyksistä. Näkövammaiset nuoret ovat koulutuspolkunsa ajan hyvin usein ammatillisena kuntoutuksena myönnetyn koulutuksen piirissä ja heidän toimeentulonsa on nuoren kuntoutusraha tai yli 20-vuotiaina jatko-opiskelupaikan saaneilla ammatillisen koulutuksen ajalta maksettava kuntoutusraha. Opintojen suorittaminen ammatillisen kuntoutuksen viitekehyksessä, ja niin, että sen aikana nuori on oikeutettu nuoren kuntoutusrahaan, kannustaa näkövammaisia nuoria kouluttautumaan.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu