Hyvää isänpäivää!

Tänään vietetään isänpäivää, joka päättää miesten viikon. Miesten viikon teemana on tänä vuonna ollut miesten parissa tehtävä työ. Miesten hyvinvointi mitä suuremmassa määrin vaikuttaa myös siihen, millaisiksi isiksi suomalaiset miehet kasvavat ja kehittyvät.

Isä on yhtä lapsensa kehityksestä kiinnostunut ja empaattinen vanhempi kuin äitikin. Isiin ei pidä suhtautua äidin apulaisena, vaan tasavertaisena vanhempana, joka saa ja jolle toisaalta kuuluu samat vastuut ja velvollisuudet lapsen kasvatuksesta. Isyyttä ja miesten yhteiskunnallista roolia ei voida täysin erottaa toisistaan.

Monet asenteet, jotka liittyvät miehiin ja miehenä olemiseen – kuten työnteko, tunteiden piilottaminen ja periksiantamattomuus – heijastuvat myös miesten rooleihin vanhempana. Miehet joutuvat yhä edelleen kohtamaan asenteita, jotka kyseenalaistavat heidän kykynsä toimia täysivaltaisena vanhempana. Tämä voi näkyä vanhemmuuden vastuiden epätasa-arvoisena jakautumisena, jossa äiti uupuu työkuorman alle, mutta toisaalta myös isyyden tärkeyden vähättelynä.

Vanhat sukupuoliroolit istuvat tiukassa. Isien rooliin ja sen merkitykseen vaikuttavat paitsi lainsäädäntö, myös yhteiskunnalliset asenteet. Eduskunnan hyväksymän uuden perhevapaauudistuksen tavoite onkin mahdollistaa lastenhoidon jakautuminen nykyistä tasaisemmin äitien ja isien välillä.

Perhevapaauudistuksen myötä kumpikin vanhempi saa 160 vanhempainrahapäivän kiintiön. Tästä enintään 63 vanhempainrahapäivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle. Vanhempainpäivärahapäiviä on yhteensä yli 14 kuukautta. Yhden vanhemman perheissä vanhempi saa tietenkin molemmat vanhempainrahakiintiöt. Päivärahapäivät voi myös käyttää useassa osassa ja vanhempainvapaalla voi olla myös osittaisesti, jolloin kiintiöstä käytetään puolikkaita päiviä.

Yhteiskunta haluaa uudistuksella tukea molempia vanhempia ja mahdollistaa heidän osallistumisensa lastenhoitoon. Muutokset parantavat varsinkin isien mahdollisuutta jäädä kotiin hoitamaan pientä lastaan. Uudet perhevapaat koskevat lapsia, joiden laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Oikein hyvää isänpäivää kaikille!

terhikoulumies
Kokoomus Helsinki

Olen Kokoomuksen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Helsingistä, kaupunginhallituksen jäsen ja Uudenmaanliiton maakuntavaltuutettu.
Lue lisää: www.terhikoulumies.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu