Budjettivaje kasvattaa velkaa nopeasti

Suomen velkasuhde BKT:hen on Pohjoismaiden korkeimpia. Liiallinen valtionvelka on taakka taloudelle ja tuleville sukupolville, koska se johtaa korkojen nousuun, kasvun hidastumiseen ja verojen nousuun.

Vaikka on totta, että Pohjoismaissa on korkeat verot, se ei yksin selitä sitä, miksi niiden ei tarvitse lainata yhtä paljon kuin Suomen. Pohjoismaat ovat menestyneet taloudellisesti useista syistä, kuten hyvin koulutetusta työvoimasta, vahvasta sosiaalisesta turvaverkosta, hyvästä infrastruktuurista ja korkeasta innovaatiotasosta. Niiden menestystä ei kuitenkaan voida lukea pelkästään hallituksen väliintulon ansioksi. Se on seurausta useiden tekijöiden yhdistelmästä, mukaan lukien suotuisasta liiketoimintaympäristöstä ja yrittäjyyskulttuurista.

Lisäksi Pohjoismaiden velkaantumisaste on ollut kestävä alhaisten lainakustannusten ja tasaisen talouskasvun ansiosta. Ne ovat myös olleet varovaisia finanssipolitiikassaan, mikä on antanut niille mahdollisuuden ylläpitää vakaata julkista taloutta. Tämä eroaa jyrkästi Suomesta, jossa valtio on jo vuosia ollut suuressa budjettivajeessa, mikä on johtanut nopeasti kasvavaan velkataakkaan.

Paras tapa edistää talouskasvua ja vähentää valtion lainanoton tarvetta on vähentää valtion puuttumista talouteen. Tämä tarkoittaa alhaisempia veroja, vähemmän sääntelyä ja pienempää julkista sektoria. Vaikka on totta, että jotkin julkiset menot, kuten koulutus ja infrastruktuuri, voivat hyödyttää taloutta, on tärkeää varmistaa, että ne tehdään tehokkaasti ja tuloksellisesti.

teuvomoisa
Liberaalipuolue Jyväskylä

Kauppatieteiden maisteri.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu