Julkisen sektorin rahoitusta on priorisoitava

Talous on vaikeassa tilanteessa, ja julkisen sektorin rahoitus on niukalla. Tämä on johtanut siihen, että valtio ja kunnat ovat joutuneet tekemään monia vaikeita päätöksiä siitä, mihin rahaa käytetään.

Yksi keskustelun kohteista on se, mihin julkisen sektorin investoinnit tulisi kohdistaa. Onko tärkeintä investoida sellaisiin asioihin, jotka tuottavat talouskasvua ja työpaikkoja, vai sellaisiin asioihin, jotka ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä, vaikka ne eivät tuottaisikaan taloudellista tuottoa?

Esimerkiksi vanhusten hoito ei ole investointi, koska siihen sijoitetut rahat eivät tuota kassavirtoja takaisinpäin. Se on silti yhteiskunnallisesti tärkeä julkisen sektorin tehtävä. Vanhustenhoidon puute voisi johtaa esimerkiksi sosiaaliseen epävakauteen ja lisääntyneeseen sairastavuuteen.

Valtio ja kunnat rahoittavat kuitenkin myös paljon sellaista, mikä ei ole erityisen tärkeää, kuten oopperat, apurahat, yritystuet ja yleisavustukset. Vähemmän tärkeitä menokohteita on tuhansia ja niihin ei pitäisi nykyisessä taloustilanteessa laittaa rahaa.

Toisaalta on tärkeää muistaa, että julkisen sektorin tehtävä ei ole pelkästään tuottaa taloudellista kasvua. Julkisen sektorin tehtävänä on myös edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja tasa-arvoa. On siis tärkeää löytää tasapaino taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämisen välillä. Julkisen sektorin rahoitusta on priorisoitava niin, että se kohdistuu sellaisiin asioihin, jotka ovat sekä taloudellisesti kannattavia että yhteiskunnallisesti tärkeitä.

Tässä muutamia ehdotuksia siitä, miten julkisen sektorin rahoitusta voisi priorisoida:

  • Investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen ovat tärkeitä talouskasvun ja innovaatioiden kannalta.
  • Investoinnit infrastruktuuriin, kuten teihin, rautateihin ja vesihuoltoon, ovat tärkeitä talouden toimivuudelle.
  • Investoinnit terveydenhuoltoon ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille ja työkyvylle.
  • Investoinnit sosiaaliturvaan ovat tärkeitä tasa-arvon edistämiselle.

Näihin asioihin sijoittamalla julkisen sektori voi edistää talouskasvua, työllisyyttä ja yhteiskunnallista hyvinvointia. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että esimerkiksi koulutukseen sijoitetut rahat sijoitetaan sellaisen koulutukseen, joka työllistää. Suuri osa korkeakoulutetuista ei työllisty omalle alalle ja jää opiskelun jälkeen työttömiksi. Samoin infrastruktuuri-investoinneissa pitää välttää siltarumpupolitiikkaa. On ensiarvoisen tärkeää, että julkisen sektorin investoinneista päätettäessä ollaan tarkkoja siitä, että ne oikeasti luovat positiivisia kassavirtoja julkiseen talouteen. Toisaalta yhteiskunnallisesti merkittävistä kohteista ei tulisi leikata, vaikka ne eivät tuottaisikaan kassavirtoja.

teuvomoisa
Liberaalipuolue Jyväskylä

Kauppatieteiden maisteri.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu