Enemmän turvaa, vähemmän velkaa!

Valtion vuosittainen budjetti on todella mielenkiintoinen keskustelu arvoista. Kun resurssit ovat rajalliset, edessä on väistämättä joitakin kompromisseja: tietyt asiat saavat rahoituksen, toiset eivät. Kaikkea ei voi saada, vaan poliitikkojen on asetettava asiat tärkeysjärjestykseen. Budjetti on konkreettinen osoitus siitä tärkeysjärjestyksestä. Siksi on ollut huikean mielenkiintoista olla mukana laatimassa tämän vuoden Sinisten vaihtoehtobudjettia – sanalla sanoen, turvallisuusbudjettia.

Sinisten vaihtoehtobudjetti vuodelle 2020 on tosiaan turvallisuus- ja perhebudjetti, joka asettaa tavallisten suomalaisten edun selvästi ensimmäiseksi. Meidän budjetissamme osoitetaan lisärahoitusta lapsiperheille ja vanhustenhoitoon sekä poliisille, puolustusvoimille ja muille turvallisuuden takaajille. Siniset ottaisi yli 250 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin Rinteen hallitus. Talouspolitiikka ei voi perustua velkavuoreen, joka jätetään tulevien sukupolvien maksettavaksi.

NÄIN ME PUOLUSTAMME SUOMALAISIA PERHEITÄ

Perheet ovat suomalaisen yhteiskunnan perusta. Hyvinvointi rakentuu kodeissa, ja valtion tehtävä on turvata perheiden valinnanvapaus ja toimeentulon mahdollisuudet. Siniset tahtoo helpottaa lapsiperheiden arkea ja toimeentuloa palauttamalla verotukseen lapsivähennyksen, korottamalla kotihoidontukea ja pilotoimalla erityistä vauvarahaa vastasyntyneiden vanhemmille.

Siniset kantaa huolta suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Ketään ei tule jättää yksin. Siksi esitämme lisäpanostuksia harrastusmahdollisuuksien takaamiseksi kaikille, resursseja oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi ja merkittävää kärkihanketta, jolla torjuttaisiin koulukiusaamista ja nuorten syrjäytymistä varhaisen puuttumisen mallilla.

Ikäihmiset ansaitsevat arvokasta hoitoa ja huolenpitoa. Kasvattaisimme hoitajien määrää ja omaishoidon tukia, laskisimme lääkkeiden omavastuurajoja ja peruuttaisimme kotitalousvähennyksen leikkauksen, sillä siitä kärsivät eniten palveluja paljon käyttävät ikäihmiset. Kotitalousvähennys on myös tehokas keino vähentää harmaata taloutta ja kannustaa ihmisiä käyttämään usein nimenomaan pienten yritysten palveluja. Lisäksi keventäisimme eläkkeiden verotusta. Sinisten vaihtoehtobudjetissa on merkittävästi enemmän panostuksia suomalaisten perheiden ja ikäihmisten hyvinvointiin kuin Rinteen hallituksen budjetissa.

Lisäpanostukset perheille Rinteen hallitukseen verrattuna M EUR
Lapsiperheiden verotuksen keventäminen (lapsivähennyksen palauttaminen) 65
Kotihoidontuen korottaminen 35
Vauvarahan pilotointi 10
Perheellisten opiskelijoiden huoltajakorotuksen kaksinkertaistaminen 5
Koulujen ryhmäkokojen pienentäminen 5
Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen 5
Vanhustenhoidon parantaminen ja hoitajien määrän lisääminen 50
Eläkkeiden verotuksen keventäminen 30
Omaishoidon tukien kasvattaminen 17
Lääkkeiden omavastuun pienentäminen 10
Kotitalousvähennyksen leikkauksen peruuttaminen 26
Koulukiusaamisen ja nuorten syrjäytymisen estämisen kärkihanke 20
Koulut ja varuskunnat kuntoon -sisäilmahanke 15
Oppisopimuskoulutuksen lisääminen 7
Etsivän nuorisotyön leikkauksen peruuttaminen 0,5
Käänteisen tuloveron sekä selkeämmän ja joustavamman perusturvan käyttöönoton selvittäminen

 

NÄIN PUOLUSTAMME SUOMALAISTEN TURVALLISUUTTA

Turvallisuus on kaikista valtion tehtävistä tärkein. Vahva maanpuolustus sekä riittävä määrä poliiseja ja muita turvallisuuden tekijöitä varmistavat sen, että isänmaa ja suomalaisten arki pysyvät turvallisina. Siniset panostaisi merkittävästi enemmän suomalaisten turvallisuuteen kuin Rinteen hallitus tai yksikään oppositiopuolue.

Sisäistä turvallisuutta takaavat ammattilaiset ansaitsevat kaiken tukemme. Siniset kasvattaisi poliisien määrää tuhannella ja varmistaisi määrärahalisäyksin, että esimerkiksi seksuaalirikosten tutkintaa saadaan nopeutettua. Pelastuslaitoksen ja hätäkeskusten sujuvaan toimintaan on myös osoitettava rahaa. Lisäksi Rajavartiolaitos ja Tulli tarvitsevat lisää resursseja, jotta esimerkiksi huumeiden salakuljetusta voidaan tehokkaasti estää.

Rinteen hallitus on leikkaamassa sopimussotilaista, eikä tue maamme itsenäisyyden takaavia Puolustusvoimia riittävästi. Sinisten suunta toinen: Puolustusvoimien resursseja tulee kasvattaa merkittävästi ja osoittaa tukea esimerkiksi vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

Maanpuolustuksemme rakentuu yleisen asevelvollisuuden varaan, joten varusmiesten asemaa on parannettava palauttamalla kotiuttamisraha. Lisäksi Siniset haluaa selvittää, voitaisiinko asevelvollisuuden suorittamisesta palkita verotuksen keinoin.

Lisäpanostukset turvallisuuteen Rinteen hallitukseen verrattuna
M EUR
Poliisien määrän ja toimintamenojen lisääminen 75
Puolustusvoimien toimintamenot 40
Rajavartiolaitos 15
Pelastuslaitos ja hätäkeskukset 10
Varusmiesten kotiuttamisrahan palauttaminen 8
Tulli 7
Sopimussotilaiden leikkauksen peruuttaminen ja määrän lisääminen 3
Maanpuolustusveron tai -veronkevennyksen selvittäminen
Varusmiespalvelus kerryttämään eläkettä

 

NÄIN PUOLUSTAMME KOKO SUOMEA

Maaseutu antaa isänmaallemme kasvot ja kansakunnallemme ruuan. Valitettavasti Rinteen hallitus on kurjistamassa suomalaista maaseutua ja vaarantamassa lähituotannon, huoltovarmuuden ja pienten paikkakuntien elinvoimaisuuden.

Siniset peruisi polttoaineveron korotuksen, sillä autoilu on monelle välttämättömyys työssäkäymiseen ja arjen asiointiin. Samalla palauttaisimme romutuspalkkion ja keventäisimme autoveroa, jotta yhä useammalla olisi varaa entistä turvallisempaan autoon. Kulkuväylien kunnostamiseen on myös panostettava enemmän rahaa, ja lisäksi osoitettava erityismääräraha pienviljelijöiden ja lähiruokatuotannon tukemiseen.

Keventäisimme reilusti työn verotusta pieni- ja keskituloisilta, koska mielestämme työntekijä on palkkansa ansainnut. Pienyrittäjät ympäri Suomea pitävät talouttamme pystyssä, ja yrittäjyyteen on kannustettava verotusta keventämällä. Haluamme myös toteuttaa selvityksen etätyön edistämisestä, sillä tulevaisuudessa se on yksi merkittävä tapa säilyttää työpaikkoja koko Suomessa ja edistää alueiden tasa-arvoa.

 

Lisäpanostukset koko Suomen hyvinvoinnille Rinteen hallitukseen verrattuna M EUR
Polttoaineveron korotuksen peruuttaminen 105
Työn verotuksen keventäminen pieni- ja keskituloisille 100
Pienviljelijöiden ja lähiruokatuotannon tukeminen 55
Autoveron keventäminen 50
Teiden kunnostaminen 25
Pienyrittäjien alv-alarajan korottaminen 25
Työllisyyspalveluiden parantaminen ja osatyökykyohjelma 10
Romutuspalkkion palauttaminen 5
Selvitys etätyön mahdollisuuksien parantamisesta Suomessa

 

YHTEENSÄ PANOSTUKSIA RINTEEN HALLITUKSEEN VERRATTUNA

833,5 miljoonaa euroa

 

 

NÄIN PUOLUSTAMME KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA

Sinisten vaihtoehtobudjetissa panostetaan selvästi lisää perheisiin, turvallisuuteen ja maaseudun elinvoimaan. On selvää, että rahaa ei kasva puussa, eikä velaksi elämistä voi kohtuuttomasti jatkaa. Siksi on etsittävä ennakkoluulottomasti säästöjen ja tulojen lähteitä, jotta tärkeimpien asioiden rahoitus voidaan turvata.

Siniset ei ole joidenkin oppositiopuolueiden tavoin lähtenyt väittämään kertaluontoisia tuloja kestäviksi ratkaisuiksi tai esittämään tulonlähteitä, jotka ovat mahdottomia toteuttaa. Sen sijaan toteutamme järkeviä säästöjä, jotka eivät kosketa pienituloisimpia suomalaisia vaan esimerkiksi vanhoja puolueita ja niiden eturyhmiä sekä yhteiskunnan kannalta toissijaisia tehtäviä. Yhteenlaskettuna Sinisten vaihtoehtobudjetissa velkaa otetaan 257 miljoonaa euroa Rinteen hallitusta vähemmän.

 

NÄIN RAHOITAMME PANOSTUKSET M EUR
Uusien työllisyystoimien vaikutus* 210
Yritystuet (mm. viihdemerenkulku) 50
Puoluetuen leikkaaminen 16
Ministerien ja avustajien palkkojen leikkaaminen 6
Poliittisten nuorisojärjestöjen tukien leikkaaminen 3
Kansanedustajien avustajien palkkojen korotuksen peruuttaminen 1,5
Kaivosveron käyttöönotto 18
Hallinnon digitalisoinnista syntyvät säästöt 50
Kivihiilen täsmäverotuksen korottaminen ja kannattamattomien energiamuotojen subventoinnin vähentäminen 125
Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen 200
Työmarkkinajärjestöjen sijoitusten verovapauden poistaminen 35
Svenska Finlands folktingin valtionavustuksen leikkaaminen 0,5
Suursäätiöiden verotus (pl. koulutus ja tutkimus) 50
Maahanmuuton kustannusten hillintä Sinisten maahanmuutto-ohjelman mukaisesti 170
Kehitysavun korotuksen peruuttaminen ja uudistaminen markkina- ja osaamisvientikeskeisemmäksi 150
Opiskelijoiden työnteon lisääntyminen opintotuen tulorajoja korottamalla 6

*paikallinen sopimisen laajentaminen, työn verotuksen keventäminen, käänteinen tulovero, etätyön edistäminen, oppisopimuskoulutus, kotitalousvähennyksen leikkauksen peruuttaminen, start-up ja asiantuntijatyöluvat, investoinnit, pienyrittäjien alv-alarajan korottaminen, työllisyyspalvelujen parantaminen

YHTEENSÄ TULOJA RINTEEN HALLITUKSEEN VERRATTUNA

1091 miljoonaa euroa 

 

VELKAA RINTEEN HALLITUKSEEN VERRATTUNA

257,5 miljoonaa euroa vähemmän

Siis lyhyesti: Enemmän turvaa, vähemmän velkaa.

TiinaAhva

25-vuotias poliittisesti yliaktiivinen tuotantotalouden teekkari. Kansallisliberaali, arvokonservatiivi, sananvapauden ja maalaisjärjen puolestapuhuja. Aina äänessä, välillä myös hauska. Sinisten ensimmäinen varapuheenjohtaja ja nuorisojärjestön puheenjohtaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu