Tupakointikielto kerrostaloihin ihmisten suojelemiseksi passiiviselta tupakoinnilta

22.12.2002 aukesi kansalaisaloite  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7785

Terveydensuojelulain (19.8.1994/763) 26 §:n perusteella ”asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.”

 

Tupakansavu sisältää ihmiselle haitallisia syöpää aiheuttavia yhdisteitä. Tupakansavu ei muutu terveelliseksi kulkeutuessaan naapuriin. Passiivinen tupakointi on merkittävä sairauksien ja kuolemien aiheuttaja. Ympäristön tupakansavu lisää keuhkosyövän riskiä ja useiden muiden syöpien riski on todennäköinen.

 

Passiivinen altistus kannabikselle on passiivista tupakointiakin haitallisempaa v2016 yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan, Journal of the American Heart Association-lehti kertoo.

Sähkötupakan sivuhöyryhaittoja ei ole vielä tutkittu tarpeeksi, joten niidenkään passiivista hengittämistä on vaikeaa pitää terveellisenä tai turvallisena.

 

Hallituksen esityksessä HE 165/2020 vp todetaan mm ”On vahvaa näyttöä siitä, että passiivinen tupakointi aiheuttaa ja pahentaa useita kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia.” Hallitus haluaa lopettaa tupakoinnin vankiloissa passiivisen tupakoinnin aiheuttamien terveyshaittojen takia. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_165+2020.aspx

 

Suomessa on runsaasti kerrostaloja, joissa savun kulkeutumista huoneistosta toiseen ei voida estää eivätkä taloyhtiöt tai terveysviranomaiset silti kiellä tupakointia ko tiloissa.

 

Nykyisen tupakkalain antama mahdollisuus kieltää kerrostaloissa tupakointi ei ole passiivisesta tupakoinnista kärsivän kannalta toimiva.

Taloyhtiöissä on isoja eroja ja raskaan prosessin läpivieminen ja enemmistöpäätösten saaminen ovat mahdottomia. Ongelma koskee myös vuokrataloja, joissa tupakointia ei ole erikseen vuokrasopimuksissa kielletty.

 

Oikeus tupakoida ei voi olla tärkeämpi perusoikeus kuin oikeus terveelliseen sisäilmaan kotona.

TiinaArlin

56v,lapseton sinkku Vantaan Myyrmäestä. Työttömien, pätkäduunarien, hajusteyliherkkien, lapsettomien, yksinelävien, sairaiden ja pienituloisten eläkeläisten asiat sydäntä lähellä. Halu auttaa ja vaikuttaa vielä tallella vaikka kovia tullut koettua työelämässä ja muutenkin. Olisko niin, että ymmärrys ja empatia kasvaa kun itsekin kärsii... "Jokainen voi toimia kykyjensä ja jaksamisensa mukaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta."

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu