Jaakko Haukka on toki väärässä, sanoo HAO

Aikoinaan pyysin yhtä tiettyä poliisilaitoista asialle kuuluvat tiedot.
Sain kielteisen vastauksen pyyntöön, ja tehnyt valituksen Turun Hovioikeudelle
May be an image of text
Tänään tulihan sieltä vastaus!
May be an image of text that says "Poliisilaitos ei ole voinut kieltäytyã tietojen luovuttamisesta valituksenalaisesta päätöksestã ilmenevillã perusteilla. Sovelletut Sov oikeusohjeet Perusteluissa mainitut Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto myöntãã valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenã (Hallintovalitus). Hallinto-oikeuden kokoonpano Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Marja Peltoniemi, Timo Saarinen ja Laura Ranta. Asian on esitellyt Laura Ranta. Jakelu Tămã päätös on sähköisesti varmennettu ja tulostettu hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmästă. Päätös tavallisena tiedoksiantona sähköisesti Timo Valeri Junolainen"

Ja päätös on… tam ta da daam…

May be an image of text that says "Hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus kumoaa päätöksen ja palauttaa asian Lounais-Suomen poliisilaitokselle uudelleen käsitelı käsiteltäväksi. Pyydetyt tiedot on annettava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 န:ssä säädetyllã tavalla sen jälkeen, kun hallinto-oikeuden päätös on saanut lainvoiman,"

Josta, muuten tule yksi kysymys, johon haluaisin vastausta:

May be an image of text that says "Timo SiGN' Valeri Haukka, aina Risto.Lammi, a.Hoikkala, jukka.vanhatalo, Kukko, scheduledfor Tămã .kolehmainen Ole hyvă. tarkoitettu: Jaakko olematon juristi' Haukka Koskinen, Vesala, KIRJAAMO, bcc: Game, Jaakko. 12:00 over. Osaisitko selosta, miksipas sinun osasto toimii ăin Cancel send se tomii, Jaakko?"

Timo Junolainen
Muut Turku

Jonkun miettimisen jälkeen, laitetaan #oikeusmafia juttuja yms tänne.

Kirjoitan joskus Ukrainaksi

Joskus englanniksi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu