Henkilötunnus/kansalaisaloite

 

Nykyinen henkilötunnus on hyvä edelleen.

On esitetty, että sen rakenne ei kestä väestönkasvua. Kuka on ennustamassa väestönkasvua? Eikö kaikki puhu alenevasta syntyvyydestä!  Lisääntyykö työvoiman tarve ja tarvitaanko siihen maahanmuuton lisäämistä? Työttömyyshän on korkea ja automatisointi, robotit ym. työtehon lisäämiskeinot päinvastoin vähentävät työvoiman lisäämistarvetta.

On esitetty, että syntymäaika pitäisi poistaa henkilötunnuksesta. Miksi? Täytyyhän syntymäaika olla tiedossa monissa tapauksissa. Esimerkiksi lakisääteisissä tapauksissa alaikäisyyden ollessa kyseessä ja etuuksien ja rajoitusten käytössä vanhuksille. Tottakai syntymäaika voidaan hakea väestörekisteristä, jossa se tietona on varmasti välttämätön, mutta väestörekisteritietoihin pääsemistä pitäisi mieluummin vähentää kuin lisätä.

On esitetty, että sukupuoli pitäisi poistaa henkilötunnuksesta. Toisaalta halutaan, että kaksi sukupuolta ei riitä. Nyt lääkäri määrittelee syntyneen lapsen sukupuolen, joka merkitään henkilötunnukseen. Tämän käytännön on pakko jatkua. Eihän lapsi voi haluta sukupuolensa muuttamista. Tällainen halu voi tulla vasta aikuistuessa.  Kolmas sukupuoli voidaan tarvittaessa ottaa väestörekistertietoihin. Toisaalta voidaan myös luopua sukupuolen merkitsemisestä henkilötunnukseen antamalla henkilötunnuksen juokseva numero ilman sukupuolijakoa ( siis ilman pariton parillinen merkintää ). Pikkuhiljaa asia hoituu ajan mukana eli sukupuoli ei enää näy henkilötunnuksessa. Tämä muutos tuo myös kasvuväljyyttä henkilötunnusten riitävyyteen, jos vaikkapa tyttöjä tai poikia syntyisi enemmän.

 

Satunnaisluku henkilötunnuksena, kuten nyt on tekeillä, olisi vaikea oppia muistamaan. Varsinkin vanhuksille sen muistaminen tuottaisi huomattavasti enemmän vaikeuksia kuin syntymäaikaan perustuvan henkilötunnuksen muistaminen. Henkilötunnuksen kysyminen esimerkiksi terveydenhuollon yhteydessä on Kelakortin ( jossa ei ole kuvaa ) henkilötunnuksen lisäksi on erittäin tarpeellinen varmistus. Vanhuksilla on paljon enemmän terveyshuollon käyntejä kuin nuoremmilla. Siksi helpommin muistettavan tunnuksen käyttäminen on järkevää.

Eihän terveydenhuollon käynneillä voida ruveta käyttämään vahvaa tunnistautumista kuten pankkki- tai mobiilivarmistetta, jotka nekin vaativat satunnaislukujen muistamista.

 

Satunnaislukuun perustuva vahva tunnistautuminen on nyt jo mahdollinen kaikissa älypuhelin liittymissä mobiilivarmenteella. Älypuhelinhan alkaa olla jokaisella. Puhelinnumero yleensä muistetaan hyvin ja jos unohtuu se löytyy älypuhelimestasi.

Mobiilivarmenteessa tarvitaan siis oman puhelinumeron lisäksi salasanaa, jonka kuitenkin voi keksiä itse esimerkiksi käyttäen jotain omaa muistisääntöä.

Puhelinumero koko iäksi voitaisiin antaa syntyessä väestörekisterikeskuksessa ja puhelinyhtiöt saisivat sen ensimmäisen puheliittymän hankkijalle väestörekisterikeskukselta passi- tai henkilökorttitunnistuksella.  Mobiilivarmenne annettaisiin jokaiselle valtion kustannuksella.

Puhelinnumero on maailmanlaajuisesti puhelinliittyjän omistajan yksilöivä, joten se sopii vahvaan tunnistamiseen koko maailman väestölle.

Nykyinen henkilötunnus voitaisiin säilyttää tunnistamisen taustalla nykyiseen tapaan siirtymäkauden ajan. Siirtymäkausi voisi näin ollen olla hyvinkin pitkä ilman ongelmia. Nykyinen henkilötunnushan ei käy vahvaan tunnistautumiseen, mutta on käyttökelpoinen terveydenhuollon käytössä. Samoin Kelan tietojärjestelmät ym. voisivat edelleen toimia nykyisen tapaan. Niiden tietoihin pääseminen edellyttäisi kuitenkin vahvaa tunnistautumista kuten nykyisinkin.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu