Keskustan erehdys – on olettaa kaikki ”lappalaiset” saamelaisiksi!

Suomessa ollaan uudistamassa saamelaiskäräjälakia. Vanhan lain pulmana on erittäin kiistanalainen ns. lappalaiskriteeri. Uudessa lakiesityksessä lakia uudistetaan poistamalla lappalaiskriteeri. Tämän säilyttämistä vaatii hallitusryhmistä keskusta ja kriteerin poistamista muut hallitusryhmät. Kiista on vienyt valtiolaivan myskyyn.

Keskusta vetoaa tähän halutessaan jättää esityksen pöydälle, jotta eduskunta ei voisi käsitellä asiaa. Keskustan impivaaralaisen käsityksen mukaan YK:n Suomen valtion mainetta oikeusvaltiona haittaavat moitteet ovat muka aiheettomia.

Saamelaiset ovat Suomen alkuperäiskansaa suomalais-ugrilaisine kielineen, puhuttuine jo ennen pronssi- ja rautakautta – siis ennen suomalais-ugrilaisen kantasuomen (itämerensuomalaisten kantakielen) saapumista maahamme. Saamen kielet sisältävät jääkautisten Fennoskandian asuttajien kieliperintö- ja perinneainesta.

Suomen ja saamen kielet ovat sukukieliä saman kielikunnan kieliä (toisin kuin esimerkiksi ruotsi). Fyysisen ihmistyypin (”rodun) eroa ei ole, paitsi niiltä osin kuin saamelaiset ovat sopeutuneempia arktisempiin oloihin kuin itämerelliset suomalaiset tai virolaiset. Saamelaisten etujen vastustuksessa yritetään heitä kohtaan nihkeitä rotuasenteita uudelleen lämmittää.

Ihmistyyppi ei ole oleellinen kysymys saamelaiskysymyksessä, vaan suomalaisten asenteet. Näiden vuoksi itsehallinto on paras tapa turvata saamelaisten edut. Suomalaiset ovat ymmärtäneet huonosti saamelaisuuden merkityksen omalle identiteetilleen.

”Lappalaiset” saattavat olla itämerensuomalaisia, joita maanviljelyn omaksuneet toiset itämerensuomalaisten heimot väheksyivät sen vuoksi, että lappalaisilla oli sama elinkeino kuin saamelaisilla, mutta eri kulttuuri. Maanviljely ja kristinusko mielissä alkoivat yhdistyä toisiinsa, ja vanhemmat elinkeinot taas pakanuuteen ja sivistymättömyyden villi-ihmismaineeseen.

Saamelaisten itsehallinto todella toteutettuna on perusteltu sen vuoksi, että heidän rikkaan kielellisen ja kulttuurisen perinnön, myös valtaväestölle tärkeän, säilyttämiseen juuri heillä on suurin intressi.
Hallitusryhmien suhteita hiertää oikeudellinen kysymys siitä, osoittaako lappalaisuus saamelaisuutta ja tuleeko saamekansan perustuslaillisen itsehallinnon ulottua sen ratkaisemiseen, ketkä kuuluvat sen kielellis-kulttuurisen itsehallinnon piiriin ja ketkä eivät.

Vanhan lain mukaan ”lappalaiset” saamelaisten lisäksi katsotaan äänioikeutetuksi ja vaalikelpoisiksi saamelaiskäräjälaissa. Mitä lappalaisella tarkoitetaan? Hän on polveutuu sellaisista henkilöistä, jotka on merkitty vanhoihin maa-, veronkanto- ja henkikirjoihin lappalaisina.

Vanha laki saamelaisten itsehallinnosta näyttää sallineen oikeusvaltion vallanjaon periaatteen vastaisesti sen, että korkein hallinto-oikeus on lisännyt vaaliluetteloon henkilöitä, jotka eivät faktisesti kuulu nykyisiin saamalaissukuihin ja nykyisten saamen kielten puhujiin tai näiden lähisukulaisiin. Suomen valtiohan on toisen maailmansodan jälkivuosina vieroittanut monen saamelaisen kielestään.

Keskusta ilmeisesti vaatii äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta kaikille sellaisille henkilöille, joiden esivanhemmista joillakin on tällainen lappalaismerkintä. Tämä merkintä tarkoittaa esi-isien olleen verotuksellisesti lappalais- eli pyynti- tai puolipaimentolaiselinkeinojen harjoittajia. Miten objektiivisesti merkintä lappalaisuudesta riittää osoittamaan sen, että näin merkityt henkilöt olivat saamalaisia?

Lappalaismerkintä ei kerro ihmisestä sitä, mitä kieltä hän on puhunut tai onko hän edes kuulunut johonkin Suomen alueen saamelaisyhteisöistä. Tulee noudattaa kohtuutta sen suhteen, ettei mennä liian kauaksi historiassa. Ajallisesti kaukaisempien lappalaisten saamelaisuus on vaikeampi pätevästi osoittaa.

Jos joiden ”lappalaisina” itseään pitävien enemmän tai vähemmän kaukaiset esivanhemmat olivat saamelaisia, niin – mikä hinku heillä on päästä saamelaisiksi, varsinkaan, jolleivat he ole enää saamenkielisiä tai eivät kuulu saamelaisten tapa-, perinne- ja uskomusjärjestelmään?

Pääseminen alkuperäiskansan jäseniksi on mahdollisuus päästä käyttämään saamekansan ikimuistoisia oikeuksia, ainakin jos alkuperäiskansa pääsee noihin oikeuksiinsa. Keskustalla on ehkä vain menetettävää tässä tapauksessa.

Saamelaisten itsehallintojärjestelmään kuuluu se, että me Suomen kansalaiset luotamme siihen, että saamelaiset tunnistavat sen, ketkä tuiki tuntemattomienkin joukossa ovat heitä juhla-asusteista, tavoista ja muista merkkijärjestelmistä. Nämä ovat ei-saamelaisille vieraita, jos niitä ei ole opiskeltu.

Saamelaisitsehallinto on perustuslain saamelaisille takaama suoja mahdollisuudelle säilyttää kieli tähän liittyvine arvoineen ja tapoineen. Ilman itsehallintoa saamelaisuuteen – ellei kielteisesti niin ainakin kylmän välinpitämättömästi suhtautuva suomalaisenemmistö ei suosi saamelaisten kielellistä ja juurellista säilymistä.

Saamelaisuus tai suomalaisuus ei ole rotu asia, vaikka ehkä kaikkien puolueiden perussuomalaishenkiset tahtoisivatkin niin ajatella. Saamelaisuus ei ole geeneissä, vaan lapsesta opituissa – kielessä ja maamme jääkauden jälkeisiin maamme asuttajiin palautuvissa sanoissa, uskomuksissa ja asenteissa sekä elämännäkemyksissä.

Kyllä suomenkielisten geeneissä on sellaista, mikä ulottuu jääkauden jälkeisiin/aikaisiin pyytäjiin, mutta kulttuurinen yhteys puuttuu, toisin kuin alkuperäiskansa saamelaisilla. Sitä paitsi samaan suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan kuuluvat saamelaiset, itämerensuomalaiset Suomen ja Viron asukkaat kielisukulaisineen maiden rajojen ulkopuolella.

Saamelaiset lienevät läntisin haara suomalais-ugrilaisia. Läntistä kielikunnan haaraa ovat myös itämerensuomalaiset, joskin eteläisempää. Unkarilaiset Keski-Euroopassa ja Pohjois-Venäjän Uralin itäpuliset ovat itäisempää, kun Volgan kansat kuulunevat keskiseen kielikunnan haaraan. Suomalaisten leviäminen Suomen nientä pohjoiseen on ajanut saamelaiset pois maahantunkeutujien tieltä.

Skandinaavit nimesivät Suomen jo varhain saamelaisten mukaan Finlandiksi tai Fenniaksi, nimi siirtyi latinaan Finlandiaksi. Suomen alkuperäiskansa on antanut nimen maalle, mutta se on haluttu jättää vaille alkuperäiskansan oikeuksia.

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu