Onko tosiaan niin ettei Suomi ole rasistinen maa – minkä vuoksi ainutlaatuinen maiden joukossa?

Rasismi on sellainen ilmiö erilaisine muotoineen, ettei ole väestöä, missä rasismia ei esiinny, minkä vuoksi sellaiset väitteet, joiden mukaan Suomessa ei olisi rasismia ollenkaan, ovat epäuskottavan liioittelevia, kuultuamme näitä väitteitä kesästä asti olleen rasismikohun aikana.

Rasismin puolustelijoista jotkut ovat myöntäneet rasismin olemassaolon pitäen sitä hyväksyttävänä, jotkut väittäneet rasismin määrittelyn hämäräksi; muutamat väittäneet Suomea ja suomalaisia kokonaan rasismittomiksi, lopuksi neljännet tuominneet rasismin väittäen sen esiintymistä Suomessa vähäiseksi. Rasismin määrä ja Suomen sijoitus rasististen kansojen joukossa on oma kiistakysymyksensä.

Kohu jatkunee kiitos erityisesti PerusSuomalaisten kompuroinneista, jopa tahallisista. Rasismin olemassaoloa ei voida kiistää, vaan sen esiintymisen laajuudesta ja esiintymien vakavuudesta ainoastaan keskustella.

PerusSuomalaisten väitteiden mukaan maamme on niin rasismiton, etteivät rasismittomat suomalaiset eivät edes tiedä, mitä rasismi on? Tietämättömyys ei ole merkki rasismittomuudesta vaan rasistisuudesta. Vain rasistit voivat olla huomaamatta ilmiselvää rasismia.

Rasismin luonnollisuus on merkki sen olemassaolosta: joidenkin alempiarvoisuus on niin itsestään selvää, ettei sitä osaa edes epäillä. Tästä käytetään teknistä termiä rakenteellinen rasismi.

Rasismia on ollut Suomessa niin kauan kuin historiasta on tietoa? Suomen kansan eeppisiä runoja on haluttu tai vieläkin halutaan käyttää lähteenä historiallisten olojen tutkimukselle ja ajatella runojen heijastavan syntyaikojensa miljöötä ja henkeä.

Tällaista tutkimusotetta tarkastellessaan Robert Tengström kirjoittaa:

”Mikäli Kalevasta halutaan välttämättä löytää jokin kansallinen pyrintö, jolla olisi historiallista pohjaa, siinä on epäilemättä helpointa nähdä se, kuinka suomalaiset alistavat pohjoiset naapurinsa lappalaiset.” (sitaatti sivulta 25, teos mainitaan seuraavassa kappaleessa).

Kukako Robert Tengström oli? Hän oli nuorena kuollut lupaava filosofi, jonka kirjoitukset Kalevalasta herättivät aikanaan myönteistä huomiota. Hän oli M. A. Castrenin puolison veli, ja samaa sukua oli myös Fredrika Runeberg jne. Yllä oleva lainaus on esipuheesta M.A. Castrenin Joonas Aholan laatimaan suomennokseen Lentoja suomalaisesta mytologiasta (esipuhe: Joonas Ahola ja Karina Lukin); SKS. tietolipas 252.

Suomalaisilla on siis oma esihistoriansa, johon kuului lappalaisten eli nykykielellä saamelaisten toiseuttaminen, joka kohdistui maataloutta harjoittaneiden suomalaisten aliarvostamiin eräelinkeinojen harjoittajiin, kuten metsästäjiin, kalastajiin jms. Näiden kieli- ja elinkeinoperinnettä saamelaiset ovat jatkaneet kirjoitetun historian piirissä olleena aikana. Suomessakin  kolonialistinen historia pohjustaa rasismia yhtä lailla kuin se kolonialismi, jonka tunnemme Pohjois-Amerikasta.

Rasismista on kysymys aina silloin, kun paitsi toisen väestön fyysiset tuntomerkit (ruumiinrakenne- tai ulkonäköpiirteet), myös kieli tai käyttäytymisen piirteet tulkitaan merkeiksi kyseisen väestön alkeellisemmasta kehitystasosta.

Vanhoissa kielitieteen yleisesityksistä voi tavata virheellinen käsitys joidenkin kielten primitiivisyydestä. Tämä ajatus on rasistinen, ja sen toistaminen on rasismia vaikkakin kysymyksessä on kieliin perehtymättömän ihmisen tietämättömyys. Primitiivisinä aiemmin pitämämme kielet eivät ole vähemmän abstrakteja tai vivahteikkaampia kuin omamme vastakkaisista väitteistä huolimatta.

Tengtrömin edellä mainitsema Suomen ja Itä-Karjalan alueiden esihistoriallinen asuttaminen sisälsi sen, että itämerensuomalaiset heimot (hämäläiset, savolaiset jne.) tai kansat (suomalaiset tai vepsäläiset) sulattivat itseensä tai karkottivat tieltään saamelaiset tai muut ennen heitä asuttaneet väestöt. Kaikki tapahtui 1300-lukua edeltäneenä aikana.

Myöhemmin Ruotsin ja Venäjän vallan aikaan edellä mainittu prosessi jatkui saamelaiskulttuurin marginalisointina. Suomen kieli nostettiin ruotsin rinnalle (Ruotsin vallan aikana kirkossa, Venäjän vallan aikana valtiossa), mutta saame jätettiin huonompaan asemaan. Saamelaisten kieltä ja kulttuuria pidettiin alkeellisempana kuin suomen kieltä ja kulttuuria, joiden asemaa onnistuttiin parantamaan ja nostamaan ruotsin ja ruotsalaiskulttuurin tasolle.

Suomen suomalaiskansallisen historian osana on rasismi, mutta se nähdään niin luonnollisena ja asiaankuuluvana osana, ettei sitä osata edes nähdä. Saamelaiset ovat näkymättömiä rasismin tai ainakin kolonialismin kohteina Suomen ja suomalaisten tarinassa. Sanna Marinin hyvä hallitus pyrki korjaamaan tämän asian, ja uusi hallitus, jonka hyvyydestä emme voi mitään vielä tietääkään, on omassa rasismitiedonannossaan luvannut jatkaa epäkohdan korjaamista.

Siitä kertomuksesta eri elämänalueita koskevine osineen, jota kerromme itsestämme ja maamme asukkaista jääkaudesta nykypäivään, on häivytetty alkuperäisväestöt ja näistä ainut nykyäänkin elävä, nimittäin saamelaiset, monipuolisine kulttuureineen, esikristillisine uskontoineen ja kiintoisine myytteineen. Tämä tapamme kertoa itsestämme on oikeastaan rasistinen.

Tengtrömin esittämän ajoituksen mukaan kalevalamittaisen runouden synty ja sen heijastama mytologia on ajalta 800—1300 jaa. Runoissa näytetään viitatun siihen, miten tuohon aikaan suomalaiset siirtyivät Suomeen ja syrjäyttivät täällä aikaisemmin asuneen väestön. Vanha väestö vetäytyi suomalaisten maahantunkeutujien tieltä pohjoiseen tai sulautui tunkeutujiin. Alkuperäisasukkaiden kielellinen tai suvullinen perintö on vahvin nykyisissä saamelaisissa.

Kantasuomeksi kutsuttavan kielimuodon ja tämän pohjoisen version puhujia olivat Etelä-Suomeen rantautuneet maahantunkeutujat, joiden kielen nykymuotona on suomi. Heidän tieltään pohjoiseen vetäytyneen väestön kielen nykymuotoja ovat pohjoismaiden saamen kielet. Vetäytyjien kielestä on jäänyt paikallisnimistöön selvästi havaittava jälki.

Tämä on merkki kahdesta väestöstä, joista tulokasväestö alisti aikaisemman väestön valtaansa. Aikaisempi väestö joutui mukautumaan tulokkaisiin, alistumaan ja sulautumaan aina, kun tulokkaat tulivat sen keskuuteen. Väestöjen suhde oli hierarkkinen tavalla, mikä on tuttu mm. valkoisten ja intiaanien kohtaamisesta 1600-luvulta alkaen Pohjois-Amerikasta.

Suomalaisten levittäytyminen maahamme synnytti heidän koloniaalisen suhteen saamelaiseen alkuperäisväestöön. Selvennykseksi sanottakoon, että kolonialismi on imperialismin muoto tai aspekti, johin kuuluu turvata ylivalta (imperium) tukikohtien tai asutustoiminnan avulla. Muinaissuomalainen kolonialismi edelsi Ruotsin kuninkaan vastaavaa, jollainen alkoi ristiretkistä.

Edellä todetun vuoksi meidän on syytä valppaasti seurata, onko Petteri Orpon hallitus sanansa mittainen. Viime hallitus epäonnistui keskustan venkoilun vuoksi. Jää nähtäväksi, lunastaako Petteri Orpo lupauksensa hallituksen tiedonannossa.

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu