Malmin lentoasema, Faron sopimus ja perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunta on nyt käsitellyt Lex Malmi-asiaa perustuslain kannalta. Lausuntoa tai lausunnon evästyksiä odotetaan 24.10.2017. Perustuslakivaliokunta on valiokunnista epäpoliittisin, vaikka Suomessa koostuukin poliitikoista.

Sitkeät huhut poliittisesta linjauksesta asiassa on kiistetty voimakkaasti. Kokoomuksen Wille Rydman kiisti väitteet Kokoomuksen poliittisista tavoitteista asiassa ja totesi:  "Perustuslakivaliokunnan tehtävä on arvioida ainoastaan hallituksen esitysten, kansalaisaloitteiden yms. perustuslainmukaisuutta – siis voidaanko ne säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Valiokunta kuulee perustuslakiasiantuntijoita ja muodostaa kantansa tukeutuen aiempaan tulkintakäytäntöönsä.

Perustuslakivaliokunta ei siis ota kantaa siihen, onko kansalaisaloite kannatettava vai ei. Se arvioi ainoastaan sen suhdetta perustuslakiin."

Valmistelu on tehty perinpohjaisesti

Asiantuntijat ovat lausuneet asiasta perustuslain kannalta. Perustuslain 20 pykälä suorastaan edellyttää Lex Malmin hyväksymistä: "vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille." Malmin lentoaseman kulttuuriperintöarvo on kiistämätön ja sekä kansallisesti (RKY) että kansainvälisesti tunnustettu (DoCoMoMo, World Monuments Fund, Europa Nostra). 

Asiantuntijoina on kuultu vakiokaartia, vaikka esimerkiksi professori Olli Mäenpään jääviydestä on keskusteltu. Hänhän on toiminut Liikenne- ja viestintäministeriön konsulttina. Toivottavasti politiikka ei tässä kohtaa sotke asiatarkastelua, vaan lausunto on laillisesti ja asianmukaisesti perusteltu.

 

Faron yleissopimus 

Asiaan vaikuttaa varmasti myös eduskunnassa juuri 17.10.2017 hyväksytty Faron yleissopimus. Asia on ollut vireillä Suomessa jo pitkään, tehtiinhän Faron sopimus jo 2005. Se on tähänastisista kansainvälisistä kulttuuriperintösopimuksista laajin ja monipuolisin.

Yleissopimuksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu kulttuuriperinnön, elämänlaadun, identiteetin ja kestävän kehityksen välisen yhteyden vahvistaminen yhteiskunnassa. Sopimus korostaa kulttuuriperintöä voimavarana, kulttuuriperinnön monimuotoisuutta ja merkitystä kestävän taloudellisen kehityksen resurssina.

Yksi sopimuksen keskeisistä viesteistä on yksilöiden ja yhteisöjen oikeus hyötyä kulttuuriperinnöstä ja osallistua sen rikastuttamiseen. Oikeuteen liittyy velvollisuus kunnioittaa muiden kulttuuriperintöä. Yleissopimus pyrkii myös vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa korostamalla ihmisten oikeutta määritellä itselleen tärkeän kulttuuriperinnön.

Sopimus kannustaa yhteisöjä toimimaan yhteiseksi koetun kulttuuriperinnön hyväksi. Kulttuuriperintöjen hyväksi toimivat yhteisöt, kulttuuriperintöyhteisöt, ovat yksi sopimuksen uutta luovista elementeistä.

Sopimuksen taustalla on ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, jossa sivistykselliset oikeudet sisältävät oikeuden kulttuuriperintöön. 

Tämä on suoraan linjassa Suomen perustuslain kanssa, ja Malmin lentoasema osuu suoraan tähän kuvaukseen. Tämä tulee tietenkin olemaan jatkossakin merkittävä vaikuttava tekijä Malmin lentoaseman säilyttämisessä ilmailukäytössä. 

Mitä seuraavaksi?

Perustuslakivaliokunta antaa valmistelunsa jälkeen lausuntonsa Liikenne- ja viestintävaliokunnalle joka valmistelee oman lausuntonsa.

Eduskunta päättää sen jälkeen Lex Malmin säätämisestä. Lain voimaan tullessa joko Helsinki tai jonkinlaisen sopimukseen kautta valtio alkaa kehittää Helsinki-Malmin lentoasemaa ilmailukäytössä. Valtio on tarjonnut maanvaihtoa, mutta Helsingin kaupunki on sen tyrmännyt – sääli. Mahdollisessa lunastustilanteessa arvotus on täysin toinen. 

Jos taas kävisi niin, ettei lakiehdotusta hyväksyttäisi, jatkuu ELY-keskuksessa nyt lausunnoilla olevan suojeluesityksen käsittely hallinto-oikeuden eri asteissa. Muita suojeluesityksiä luonnonsuojelun, direktiivilajien ym. pohjalta on varmasti tulossa, ja asiaa käsitellään muissakin hallintoelimissä.

Keskusteluyhteyttä Helsingin kaupunkiin yritetään edelleen luoda. Asia on siellä lykätty virkakoneistoon jolla ei ole valtaa enempää kuin hammasrattaalla. Hallintokäsittelystä on tosin vireillä tutkintapyyntöjä, jotka saattavat johtaa Lex Kittilän soveltamiseen Helsingissäkin:   ”Valtuuston on luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä luottamushenkilö toimestaan…pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti”.

Aiemmissa keskusteluissa tyrmätty drone-keskuksen ja -kehityksen tuominen Malmille saattaa näissä keskusteluissa saada kiinnostuksen heräämään myös Helsingin kaupungin puolella. Aiemmin Jan Vapaavuori totesi, että tuskinpa Helsinki tällaiseen hankkeeseen osallistuu valitsemansa linjan takia. 

Edelleen ihmetyttää, kuka on se "Helsinki" joka tätä hanketta ajaa. Eivät ainakaan helsinkiläiset, vaan se kuuluisa "Joku Muu" joka muutenkin tekee kaikki muutkin hommat.

TimoHyvnen
Sitoutumaton Helsinki

Puheenjohtaja, Suomen Ilmailuliitto ry
Puheenjohtaja, Malmin lentoaseman ystävät ry
Johdon konsultti, liiketoimintalähtöinen IT

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu