Vasemmiston viitekehys islamistiseen terrorismiin

Vasemmistolaisuutta määrittävä piirre on sen syntymästä saakka ollut vihamielisyys kristillistä maailmankatsomusta kohtaan. Ei niin että se nykyaikana koskettaisi kaikkia vasemmistolaisia tai että kaikki samoja sympatioita jakavat olisivat vasemmistolaisia, mutta tämä on vasemmistolaisuuden leimallinen piirre. Jopa niin, että tämä vihamielisyys on sen syvimpiä ja perustavaa laatua olevampia pohjavirtoja. Polttoainetta.

Vasemmistolainen näkemys on että pohjoismainen yhteiskunta olisi muutoin hyvä, kunhan siitä riisuttaisiin kaikki symboliset yhteydet kristilliseen arvomaailmaan. Yhteydet perustuksiin jolle on rakennettu nekin vapaudet joiden suojissa vasemmistolaisuus niitä vapauksia vastaan sotaansa käy.

On koettu niin että tästä lähteestä syntyneet yhteiskunnan säännöt, rajoitukset, vastuut ja arvot ovat vääriä. Ne vangitsevat, rajoittavat ja ahdistavat. Ei voi tehdä mitä mieli tekee eikä olla ja ottaa mitä itse haluaa. Tosiasioiden esittäminen samanarvoisina fiiliksien kanssa estää jotakuta kokemasta ja olemasta jotain. Miesten täytyisi olla miehiä ja kantaa vastuunsa. Suomalaisten suomalaisena vastuu isänmaastaan. Töissäkin pitäisi käydä ollakseen kunnon kansalainen. Sellainen ahdistaa. Oma sukupuolikin ahdistaa.

Kaikki mikä ympärillä symboloi kristinuskon olemassaoloa ja sen asettamia velvoitteita tuo pahan olon. Kapinamielen ja katkeruuden. Kaikesta sellaisesta täytyy vapautua. Vaikka ihan itsetarkoituksena kapinoida kaikkea vastaan mikä edellyttää noiden yhteisten pelisääntöjen ja hyvien käytöstapojen noudattamista. Tämän mustuneen mielen tuomana kuvaan astuu islamistinen maailma, sillä ”viholliseni vihollinen on ystäväni”.

Vasemmistossa on alusta saakka elänyt toivo että pohjoismainen ilmapiiri olisi vaihdettavissa toiseen. Kansalaissodassa ajateltiin että saataisiin hävitettyä sen arvomaailma hävittämällä sitä edustava kansanosa. Nyttemmin pyritään pehmeämmin keinoin samaan päämäärään haalimalla väestöä kristinuskolle mahdollisimman vihamielisestä maailmasta. Omaan arvomaailmaansa sitoutuneita miehiä, jotka ovat valmiit voimallisesti kukistamaan länsimaisen arvo- ja sääntöpohjan. Niin että se yhdessä koettu pohjoismainen arvomaailma koheesion kadottua sekin katoaisi. Samalla länsimaiselle kulttuurille vihamielisestä väestöstä tulisi vasemmiston viiteryhmänä lisää äänestäjiä.

Maailmassa olisi paljon vainottuja kristittyjä jotka sopeutuisivat Suomeen, mutta nämä kristityt pakolaiset eivät ruokkisi vasemmistolaisuuden syvimpiä pohjavirtoja. Eivät toisi sitä samaa tyydytystä. Nämä islamistien vainoamat kristityt eivät ole samalla tavalla tervetulleita, koska vasemmistolainen maailmankuva on vieras ja vihamielinen länsimaiselle ja kristilliselle. Synergiassa heidän omien valittujensa kanssa.

Vihreä kolonna on luonut rinnakkaistodellisuuden ja tuonut terrorin Ruotsiin.

Länsimaisen kulttuurin juuret ovat juutalaisuudessa ja tämä näkyy myös vasemmistolaisen ulkopoliittisissa linjauksissa. Vastenmielisyys juutalais-kristillisen kulttuurin symboleita kohtaan on syvään rakentunutta ja Israel pelkällä olemassa olollaan muistuttaa niistä. Tästä syystä vasemmisto tuomitsee Hamasin toimet sanoillaan sitä sisimmässään tarkoittamatta. Vierittäen samassa lauseessa syyn Hamasin teoista Israelin niskaan. Samalla tavoin kuin Venäjä näkee syyn Ukrainan kärsimyksiin olevan Ukrainassa.

Tämä katkeruus länsimaisen kulttuurin perustuksia kohtaan on niin syvälle juurtunutta, että monien vasemmistolaisten oikeustaju on kokonaan kadonnut. Edes lasten katkotut päät ja perheensä edessä raiskatut naiset ja murhatut miehet eivät saa heitä muuttamaan kantaansa. Samalla tavoin Venäjä kokee oikeudekseen toimia Ukrainassa. Näiden vasemmistolaisten polveilevat puheet Lähi-Idän väkivallasta johtavat lopulta yhteen loppulauseeseen. ”Muuten olen sitä mieltä että Israel on tuhottava.”

Islamistinen maailma tunnustaa samaa väriä vihreän kolonnan kanssa. Kantaa otsallaan samaa tunnuslausetta. Vihreän kolonnan viiteryhmä on potentiaalinen riski Ruotsin ohessa kaikille Pohjoismaille. Jos Ruotsi joutuisi suuntaamaan voimavaransa ulkoista sotilaallista uhkaa vastaan, Venäjän tiedustelun tai Iranin Qudsin olisi helppoa saada länsimaalaiselle arvomaailmalle vihamielisestä aineksesta työkalu sisäisen turvallisuuden murtamiseen. Tuhansista ihmistä, joilla on kokemusta raa´an väkivallan käyttämisestä siviiliväestöä kohtaan ja terrorista kaikkia länsimaisia arvoja edustavia vastaan.

Pekka Haavisto ei ole minun presidenttini. Toivottavasti ei koskaan kenenkään suomalaisen.

TimoKohvakka

Keskustelua näkymistä maailmalla ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Näkemyksiä suurvaltapolitiikan ja tiedustelun todellisuudesta.

Euroopan ja Lähi-Idän pronssi- ja rautakautisen mytologisen maailmankuvan ja symboliikan asiantuntija. Sukututkimukseni:
Kohvakan nimen ja suvun alkuperä

http://tkohvakka.blogspot.fi
timo.kohvakka@suomi24.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu