Venäjän sotilastiedustelun tavoitteet Suomen rajalla

Venäjän sotilastiedustelulla on pari keskeistä prinsiippiä sen muodostaessa strategioitaan. Yksi niistä on ”mahdollisimman pienin resurssein mahdollisimman paljon tuloksia”. Ja toinen ”mahdollisimman monta kärpästä yhdellä iskulla”. Tästä Venäjän pyrkimyksestä maksimaaliseen taloudellisuuteen enemmän artikkelissa ”Venäläinen sodan taloudellisuuden strategia”.

Mitä tämä taloudellisuus käytännössä tarkoittaa rajan tapahtumia koskien? Ensin katsaus Venäjän pidemmän tähtäimen tavoitteisiin Natoa koskien.

”Venäjän tarkoitus on kohdistaa Nato-maihin kasvavaa häirintää, mutta sellaista häirintää joka on jollain tapaa harmaalla alueella. Totuttaa länsi ajatukseen että tuo kaikki on jotenkin normaalia ja niissä rajoissa jotka eivät edellytä sotilaallisia toimenpiteitä… …Venäjän toiveikas näkemys on se että tälläisten sattumien normalisoituessa myöhemmin rauhan jälkeisessä ajassa, jossa lännessä on jo syntynyt kokemus että Ukrainan tukeminen oli turhaa taistelua, Venäjälle on syntynyt mahdollisuus eristää joku Nato-maa ja kohdistaa siihen yhä kovempaa painetta Naton puuttumatta asiaan.” (Venäjän strategiset suuntaviivat lännen kaatamiseksi 11.10.2012)

Venäjällä on tähtäin kaukana rajankin asiassa. Ukrainan rauhan jälkeisessä ajassa. Näen että Venäjällä on pitkälle menevä suunnitelma koskien Nato-maihin suunnattua harmaalla alueella olevaa sotilaallista painostusta. Sellaista sotilaallista painostusta jonka ei koeta edellyttävän sotilaallista vastausta.

Nuo alussa mainitut prinsiipit toteutuvat nytkin Suomen rajalla. Ensinnäkin Venäjän on helppo valjastaa tästä tuottoisaa toimintaa. Toisekseen se tukee suoraan tuota alussa mainittua sotilaallista tavoitetta.

Kun Venäjä päästää muutaman islamistin Lähi-Idästä rajan yli, Venäjän virkamiehet pystyvät keräämään heiltä maksun. Yli päästyään nuo islamistit toimivat ilmaisina markkinamiehinä islamistiin lähtömaihinsa ja tulee yhä enemmän maksukykyisiä asiakkaita. Näin Venäjä minimoi kulunsa ja toisaalta maksimoi tuottonsa.

Ja samaan aikaan kun Venäjän mylly jauhaa rahaa, se rasittaa Suomen taloutta muodostaen valtavat kulut ja samalla uhkan sisäiselle turvallisuudelle. Venäjä pystyy lyömään monta kärpästä yhdellä iskulla käytännössä nollabudjetilla. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi tuo kuvio toteuttaa sotilaallisia tavoitteita.

Jos tämänkaltaisen rallin pysäyttämiseen ei löydetä keinoja, jossain vaiheessa Venäjä tulee pistämään ison myllyn jauhamaan. Venäjä tulee varmasti ensin kokeilemaan metodeja löytääkseen oikean tavan toimia. Alkuun Venäjän tarkoitus on syöttää tulijoita islamistisista maista siihen saakka kunnes määrätyt tavoitteet täyttyvät tai rajavalvonta alkaa rasittua. Ja vasta myöhemmässä vaiheessa syöttää seassa omia miehiään. Aseiden kanssa tai ilman rajan yli.

”Kun läntisessä maailmassa uskotaan että valta saadaan vaikuttamalla talouteen, venäläisessä ajattelussa valta saadaan vaikuttamalla tahtoon. Kun läntinen tiedustelu ja propaganda pyrkii operoimaan tunteen ja logiikan rajapinnassa, venäläinen tiedustelu ja propaganda pyrkii operoimaan alitajunnan ja logiikan rajapinnassa.” (Mitä Nato pelkää? 16.12.2022)

Venäjän vastatoimien tarkoitus ja syy eivät useinkaan ole olleet suoraan tulkittavissa osin edellisestä johtuen. Venäjän toimilla on useinkin epäsuora tavoite. Venäjän toimien tarkoitus on manipuloida vastapuoli tekemään joku päätös, jonka se haluaa useinkin pitää salassa vastapuolen tietoisuudelta.

Nyt Venäjä haluaa siedättää suomalaisia sitoutumaan johonkin omaan tavoitteeseensa. Manipuloida tilannetta niin että se osuu suomalaisten heikkoon kohtaan. Kun Venäjä tulee rajalla kokeilemaan eri metodeja… Mikä on tavoite… Mitä on se mihin Venäjä haluaa suomalaiset siedättää… Mikä on se päätös mihin Venäjä haluaa suomalaiset manipuloida?

Venäjällä ymmärretään että monen suomalaisen käsitys ihmisoikeuksista ja valtion velvollisuuksista on vääristynyt. Kansalaisuus ei ole ihmisoikeus ja valtiolla on aina oikeus ja velvollisuus turvata rajansa voimakeinoin ja tarvittaessa aseellisesti. Mutta tälläisen hyväksymiseen ei suurella osalla suomalaista yleisöä ole enää henkisiä edellytyksiä.

Tästä syystä Venäjällä toivotaan että Suomenkin valtio voisi luopua yleisen mielipiteen painostuksesta vapaaehtoisesti noista oikeuksistaan. Venäjällä etsitään tietä siihen että tätä heikkoutta käyttämällä se pystyisi manipuloimaan Suomen luopumaan näistä valtiollisista oikeuksistaan. Venäjä tasapainoilee. Yrittää löytää ääripisteen työntääkseen rajaa kauemmas. Vaihtaa suuntaa sysätäkseen suomalaisen päättelyn rajan väärälle puolen ja väärään päätökseen.

Venäjä etsii metodia jolla suomalaiset tekisivät sille erittäin tärkeän periaatepäätöksen ja lukitsisivat vastauksen. ”Rajavalvonta voimakeinoin on poissuljettu ratkaisujen joukosta.”

Venäjän tiedustelun kuvioon kuuluu aina se että ensin hienovaraisesti sitoutetaan johonkin periaatteeseen ja sittemmin lujitetaan tätä sitoumusta. Venäjä tulee nytkin valitsemaan metodit tällä tavoin. Alussa varovaisesti toimien Venäjä haluaa ensin siedättää suomalaiset omaksumaan tahtomansa ajatuksen. Ensin tulee säälittävämpiä tapauksia rajan yli kunnes suomalaisten tahto on taitettu ja Venäjän toivoma näkemys omaksuttu.

Jos Suomessa päätetään ja yleisesti hyväksytään ajatus että rajavalvonta voimakeinoin on keinona pois suljettu Venäjän kontrolloimien islamistien tulviessa rajan yli, Kremlissä kiljutaan riemusta. Portit ovat auenneet.

Se tarkoittaa sitä että Venäjä voi muuttaa materiaalia ja lopulta huoletta lähettää islamistien seassa vaikka aseistettuja miehiä rajan yli ja osoittaa että Suomi ja samalla Nato on henkisesti kykenemätön vastaamaan Venäjän sotilaalliseen operaatioon sen maaperällä. Ei siksi että noiden miesten olisi tarkoitus olla sotilaallinen uhka itsessään tai heidän tarkoituksenaan olisi toteuttaa operaatioita, vaan pelkästään symbolisen merkityksen vuoksi. Painetta nostaen kokeillakseen reagoiko Suomi sotilaallisesti sotilaalliseen operaatioon. Selittäen jälkeenpäin että kyseessä oli omin päin toimivat yksilöt.

Aseellinen tunkeutuja vieraan valtion palveluksessa Suomen maaperällä on aina sotilaallinen operaatio. Venäjän päämääriä on osoittaa että Suomi ja samalla Nato on henkisesti kykenemätön vastaamaan Venäjän sotilaalliseen operaatioon sen maaperällä ja tämä rajan keino on kuin luotu sitä varten.

Ja jatkuessaan tämä kuvio voi saada yhä vaarallisempia ulottuvuuksia. Jo alkuvaiheessa Venäjä voisi syöttää virran mukana värväämiään miehiä Suomen rajojen sisälle. Ja toisaalta ottaa kontaktia jo valmiiksi sisällä olevaan potentiaaliseen ainekseen.

”Jos Ruotsi joutuisi suuntaamaan voimavaransa ulkoista sotilaallista uhkaa vastaan, Venäjän tiedustelun tai Iranin Qudsin olisi helppoa saada länsimaalaiselle arvomaailmalle vihamielisestä aineksesta työkalu sisäisen turvallisuuden murtamiseen. Tuhansista ihmistä, joilla on kokemusta raa´an väkivallan käyttämisestä siviiliväestöä kohtaan ja terrorista kaikkia länsimaisia arvoja edustavia vastaan.” (Vasemmiston viitekehys islamistiseen terrorismiin 20.10.2023)

Ja lopulta Venäjälle muodostuu keino murtaa nollabudjetilla Suomen puolustuskykyä sekä ulkoa että sisältä päin ja niin että se ei aiheuta sotilaallisia toimenpiteitä.

Nyt on kovien päätösten aika.

TimoKohvakka

Keskustelua näkymistä maailmalla ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Näkemyksiä suurvaltapolitiikan ja tiedustelun todellisuudesta.

Euroopan ja Lähi-Idän pronssi- ja rautakautisen mytologisen maailmankuvan ja symboliikan asiantuntija. Sukututkimukseni:
Kohvakan nimen ja suvun alkuperä

http://tkohvakka.blogspot.fi
timo.kohvakka@suomi24.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu