Baltzarin saama satojentuhansien yhteiskunnallinen tuki on selvitettävä

Pekka Haavisto (äärimmäisenä vasemmalla) ja Veijo Baltzar (äärimmäisenä oikealla) HUMAK:in Drom ry:n toiminnasta tekemän selvityksen tiedotustilaisuudessa vuonna 2011. Selvityksen mukaan ”valitettavasti kulttuurienvälinen kokemuspohjainen pedagogiikka näyttäisi sisältävän merkittäviä riskejä”, kuten ”vahva auktoriteettiperustaisuus, johon yhdistyi ohjaustoiminnassa muun muassa ihailun, läheisyyden ja romantiikan tärkeyteen viittaavia elementtejä”. (Kuva: www.drom.fi)

Suomi järkyttyi, kun Helsingin Sanomat julkaisi laajan artikkelin Veijo Baltzarin johtamasta niljakkaasta kultista, kultin harjoittamasta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyväksikäytöstä ja seksuaalisesta häirinnästä.

Myös Baltzarin ja hänen järjestönsä Drom ry:n poliittiset tukijat järkyttyivät. Heidän sinisilmäisyyttään on osin vaikea käsittää.

Ilkka Kanerva väittää nyt, ettei tuntenut Baltzaria ”pätkän vertaa” mennessään Dromin ohjausryhmään ja että paheksui tuoreeltaan Baltzarin avoimen seksististä näytelmää ”Synti” vuonna 2015. Kuitenkin hän oli silloin kirjoittanut siitä ylistävän arvion – ilmeisesti Baltzarin pyynnöstä.

Liisa Jaakonsaari sanoo tuskin tuntevansa Baltzaria. Hän suuhunsa oli kuitenkin pantu Baltzarin vuoden 2015  eduskuntavaalimainokseen, että tämä on ”loistava tyyppi”. Jaakonsaari lienee vilpitön sanoessaan, että kokee tulleensa käytetyksi hyväksi.

Jaakonsaari osunee oikeaan kuvatessaan: ”Baltzar on ollut tällainen SDP:n poliitikkojen lähelle pyrkinyt ”hang around”. Hän on halunnut olla lähellä demareita – yhdenlaista hyväksikäyttöä sekin on.” Tällaisia SDP:n lähellä pyörineitä ja SDP -suhteita hyväksi käyttäämään pyrkineitä ”hang aroundeja” on ollut muitankin.

Presidentti Tarja Halonen on kommentoinut Baltzar -skandaalia ilahduttavan avoimesti, vaikka se on kiusallinen hänelle. Hänhän on Baltzarin nyt ryvettyneen kulttuurineuvos -arvonimen myöntäjä ja miehen hankkeiden suojelija.

Oleellista on, että Halonen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että jos HS:n jutussa kerrotut tiedot pitävät paikkansa, niin olisi paikallaan selvittää, voiko kulttuurineuvoksen arvonimen perua. Sen nimittän voi perua. Jollei esimerkiksi arvonimen edellytyksenä oleva ”nuhteettomuus” ole ollut totta titteliä myönnettäessä.

Kanervan, Jaakonsaaren ja Pekka Haaviston lisäksi Baltzarin kulttiorganisaation ohjausryhmässä toimi Paavo Lipponen. Hänen roolinsa oli itse asiassa varsin vahva.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Lipponen tuntee romanitaiteilijan vuosikymmenien ajalta – armeijasta lähtien – ja on tukenut tämän hankkeita vuosikymmeniä.

Haavisto, Jaakonsaari ja Kanerva ovat selittäneet suostuneensa mukaan, koska pitivät Lipposen mukana oloa vahvana sertifikaattina Baltzarin luotettavuudesta ja uskottavuudesta. Siksi on ikävää, että ex-pääministeri on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa. Juuri hänen pitäisi tulla ulos, kertoa suhteestaan Baltzariin ja ottaa kantaa nyt ilmi tulleisiin väitteisiin.

Baltzarin Drom ry:n ohjausryhmä koolla 3 vuotta sitten  eduskunnassa. Äärimmäisenä oikealla nuorisoasiainneuvos Olli Saarela, joka opetusministeriön johtajana johti vuosikymmeniä koko Suomen nuorisotyötä, muttei nähnyt Baltzarin metodeissa ongelmaa. Paavo Lipposen vieressä Dromin toiminnanjohtaja ja viestintäpäällikkö Nina Castén. (Kuva: www.drom.fi)

Ohjausryhmässä istunut opetuministeriön ex-huippuvirkamies ei tajunnut nuorten tyttöjen hyväksikäyttöä

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että Baltzarin kulttiorganisaation ohjausryhmässä istui suurelle yleisölle tuntematon, mutta järjestömaailmassa sitäkin tunnetumpi nuorisoasiainneuvos Olli Saarela. Keskustapuoluelaisena urallaan edennyt Saarela työskenteli yli 40 vuotta opetusministeriön nuorisoyksikössä ja siitä viimeiset kymmenkunta vuotta sen johtajana eli Suomen korkeimpana nuorisotyön virkamiehenä.

Vuonna 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluyksikkö antoi humanistiselle ammattikorkeakoululle (Humak) tehtäväksi tutkia Baltzarin pedagogiikan erityisyyttä.

Humakin tutkijat arvioivat hienovaraisin sanankääntein, että Baltzarin opetus- ja ohjausmenetelmät olivat suorastaan vaarallisia nuorille:

”Ohjaussuhteet ovat lähtökohtaisesti asymmetrisiä, joten ohjaajan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että asema suhteessa opiskelijaan ei ilmene vallankäyttönä ja manipulointina…esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevilla nuorilla saattaa olla erityinen tarve vahvaan kasvattajaan ja turvalliseen aikuiseen.”

Humakin tutkijat painottivat tärkeänä johtopäätöksenään, että ”valitettavasti kulttuurienvälinen kokemuspohjainen pedagogiikka näyttäisi sisältävän merkittäviä riskejä”, kuten ”vahva auktoriteettiperustaisuus, johon yhdistyi ohjaustoiminnassa muun muassa ihailun, läheisyyden ja romantiikan tärkeyteen viittaavia elementtejä”.

On ymmärrettävää, etteivät Drom ry:n poliitikot ehtineet tai edes tajunneet perehtyä Humakin selvitykseen.

Sen sijaan on outoa, jollei Saarelan kaltainen opetusministeriön huippuvirkamies ole viitsinyt tai ymmärtänyt perehtyä ohjaamastaan järjestöstä tehtyyn selvitykseen, jonka tilasi nimenomaan opetus- ja kulttuuriministeriö.

Mielestäni juuri nuorisoasiainneuvos Saarelan olisi täytynyt ymmärtää selvityksestä, mikä Baltzarin järjestössä oli vialla ja miten Baltzar käytti väärin valtaansa haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin ja puuttua asiaan.

Koko Olli Saarelan pitkä ura Suomen korkeimpana nuorisovirkamiehenä perustui sille, että yhteiskunnassa täytyy rakentaa vahvat turvaverkot haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tueksi.

Nyt hänen silmiensä edessä käytettiin törkeällä tavalla hyväksi haavoittuvassa asemassa olevia tyttöjä. Asiasta julkaistiin opetusministeriön selvitys, jossa toiminnan riskit tuotiin esiin selkeästi.

Ja Saarela muka ei huomannut mitään.

RAY ja STM rahoittivat Baltzaria 126 000 eurolla vuosina 2016 – 2018

Helsingin Sanomien mukaan muun muassa Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ovat tukeneet Drom ry:tä eli Baltzarin kulttia noin 500 000 eurolla vuodesta 2010 lähtien.

Viimeisimmät tuet Baltzar sai STEA:lta: 29 985 euroa vuonna 2017 ja 66 000 euroa vuonna 2018. Sitä ennen vuonna 2016 Baltzar sai 33 000 euroa Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY).

STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen. Se aloitti toimintansa vuonna 2017, kun RAY:n avustustoiminta siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton yhdistyessä.

STEA vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien harkinnanvaraisten avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.

Baltzarin kultti sai siis yhteensä 126 000 euroa viimeksi kuluneen 3 vuoden aikana rahaa, joka on tarkoitettu ihmisten ”terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen”. Tämä on juuri rahaa, jota viime kuukausina ikävän julkisuuden kourissa ollut Veikkaus kerää kuuluisilla peliautomaateillaan.

Vuoden 2017 avustus myönnettiin Baltzarille ”työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin”.

Vuoden 2018 avustus myönnettiin ”työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin”.

Osa Helsingin Sanomien paljastamasta Baltzarin kultin harjoittamasta nuorten naisten manipuloinnista ja hyväksi käytöstä on tapahtunut vuosina 2017 ja 2018.

Mihin nämä rahat ovat menneet?

Onko niillä esimerkiksi maksettu palkkaa Baltzarin ”avustajille”, jotka Helsingin Sanomien mukaan ovat manipuloineet, painostaneet ja uhkailleet epävakaita ja vaikeissa elämäntilanteissa olleita tyttöjä ja näiden vanhempia?

Sosiaali- ja terveysministeriön on tehtävä erillisselvitys Baltzarin kultin toiminnasta

On irvokasta lukea, mihin muuhun Baltzarin kultti haki STEA:lta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoitusta viime vuodeksi, muttei onneksi saanut:

  • ”Syrjäytymisvaarassa olevien, eri kulttuuritaustoista tulevien 13-26-vuotiaiden nuorten identiteetin ja itsetunnon vahvistamiseen sosiaalisen teatterintoiminnan keinoin” (vapaaehtoistyön koordinaattorin palkkaus), 30 000 euroa
  • ”Vaikeissa elämäntilanteissa olevien 14-25 -vuotiaiden nuorten omanarvontunteen lisäämiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen voimauttavan teatteritoiminnan keinoin”, 95 000 euroa

Vuodelle 2017 kultti haki rahaa, muttei saanut tarkoitukseen:

  • ”Syrjäytymisvaarassa olevien, eri kulttuuritaustoista tulevien 14-26-vuotiaiden nuorten identiteetin ja itsetunnon vahvistamiseen sekä opinnoissa ja työelämässä jaksamisen tukemiseen sosiaalisen teatteritoiminnan keinoin”, 149 000 euroa

Baltzar siis yritti lypsää sosiaali- ja terveysministeriöltä liki 300 000 euroa yhteiskunnan rahaa hankkeisiin, joilla muka vahvistettiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten identiteettiä ja itsetuntoa, lisättiin vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten omanarvontunnetta sekä tuettiin heitä opinnoissa ja työelämässä jaksamisessa.

Nyt on käynyt ilmi, että Baltzarin vahingollinen toiminta päinvastoin tuhosi syrjäytymisvaarassa olleiden tyttöjen identiteettiä ja itsetuntoa sekä vähensi heidän omanarvontunnettaan.

Oliko Baltzarin härskiydellä mitään rajaa?

STEAlla on lakisääteinen tehtävä valvoa avustusten asianmukaista käyttöä ja arvioida avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Arvioinnin keinoja ovat muun muassa vuosiselvitysten sekä tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten analysointi, väli- ja loppuraporttien analysointi, tarkastuskäynnit sekä erillisselvitysten toteuttaminen. Avustusten käytön valvonnalla varmistetaan, että avustusten käyttö on tuloksellista ja tarkoituksenmukaista.

Mielestäni sosiaali- ja terveysministeriön ja STEA:n on tehtävä pikaisesti erillisselvitys Veijo Baltzarin johtaman Drom ry:n toiminnasta.

Milloin sellaiset erillisselvitykset ovat tarpeellisia elleivät nyt?

TimoKrkkinen

Viestintäammattilainen, ammattiyhdistysaktiivi ja valtiotieteiden maisteri

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu