Kirjaudu blogeihin

Tiedote

Eurovaalit: Katso tulokset tästä

Vartijoidensa julmuudesta kuulu yritys ei voi hallita juna-asemia

"Suurella sydämellä". Tästä kauniista sloganistaan huolimatta juna-asemien turvallisuudesta vastaava valtion konserni Fintraffic käyttää sellaisen yrityksen palveluja, jonka vartijat ovat poliisin ja oikeuden tutkinnassa 30 epäilystä väkivaltarikoksesta työaikana. Osa väkivallan kohteeksi joutuneista on viety hakattavaksi valvontakameroiden ulottumattomissa. (Kuva: avoin Pixabay -kuvapankki)

Voiko pääkaupunkiseudun juna-asemien turvallisuudesta vastata yritys, jonka vartijat aiheuttavat turvattomuutta ihmisissä? Fintraffic on valtion erityistehtäväkonserni, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksessa. Fintrafficin tytäryhtiö Fintraffic Raide Oy taas vastaa asema-alueiden järjestyksenvalvonnasta. Käytännössä se ostaa vartioinnin alihankintana Avarn Security Oy:lta.  Avarn on Fintraffic Raiteen pitkäaikainen hovihankkija.

Arvot eletään todeksi joka päivä”, Fintraffic ilmoittaa verkkosivuillaan johtotähdekseen.  ”Haluamme, että jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään. Suurella sydämellä.

Hankintastrategiakseen eli alihankkijoiden valinnan ja palvelujen ostamisen tavoitteiksi Fintraffic kertoo, että kykenee ”löytämään ja sitouttamaan parhaat toimittajat, jotka haluavat antaa parastaan Fintrafficille”.

Parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa olevat Avarn Securityn asemavartijoiden tekemät pahoinpitelyt nousivat julkisuuteen viime joulukuussa, kun poliisi vangitsi kolme  vartijaa. Yhtiö sanoi heidät irti ja käynnisti sisäisen selvityksen, jonka tuloksia ei ole julkaistu tiettävästi.

Fintraffic puolestaan vaati hovihankkijaltaan Avarnilta selvityksen ja vakuutti tiedotteessaan, ettei ”tietoomme ole aiemmin tullut julkisuudessa kuvattuja ongelmia vartiointipalveluiden tuottamisessa rautatieasemilla”. Myöskään tätä Fintrafficin Avarnilta pyytämää selvitystä ei ole julkaistu tiettävästi.

Avarnin vartijoiden mahdollisiin rikoksiin liittyvä vyyhti paisui keväällä. Poliisi tutki kokonaisuutta, jossa kaikkiaan 12:ta Avarnissa järjestyksenvalvojana työskennellyttä henkilöä epäillään pahoinpitelyistä pääkaupunkiseudulla. Yhdeksää heistä epäillään useista rikoksista. Epäiltyjä Avarnin asemavartijoiden tekemiä väkivaltarikoksia on yli 30.

Poliisi luonnehtii vyyhteä siten, että vartijat ovat provosoineet uhreja voidakseen käyttää väkivaltaisia taltuttamiskeinoja, vieneet uhrit kameroiden ulottumattomiin sekä hakanneet ja sumuttaneet kaasua uhreihin, jotka ovat jo järjestyksenvalvojien hallinnassa eli väkivaltaa ei olisi enää tarvittu.

Poliisi kertoo, että Avarnin vartijat olivat syyllistyneet näihin väkivaltaisuuksiin työaikanaan Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa junaradan lähettyvillä. Tekoja yhdistää järjestyksenvalvojan toimivallan räikeä ylittäminen sekä rikoksen uhrien nöyryytys ja alistaminen.

”Yhdessä teossa on voinut olla läsnä viisikin järjestyksenvalvojaa”

”Väkivallanteot ovat kohdistuneet pääsääntöisesti heikommassa asemassa oleviin, kuten päihtyneisiin ja puolustuskyvyttömiin henkilöihin sekä erilaisiin vähemmistöryhmiin”, rikoskomisario Ritva Vallila kertoo. ”Yhdessä teossa on voinut olla läsnä viisikin järjestyksenvalvojaa. He ovat toimineet vähintään pareittain”, hän jatkaa.

Tarkoitukselliseen sadismiin viittaa, että epäillyt vartijat ovat kuvanneet tekoja ja jakaneet näitä videoita keskenään.

Poliisin mukaan pahimmasta päästä oli tapaus, jossa vartijat kuljettivat alaikäisen lapsen metsikköön, pahoinpitelivät tämän teleskooppipatukoilla ja jättivät virumaan talviolosuhteissa. Hakkaaminen tapahtui 2,5 kilometrin päässä vartijoiden toimialueesta Tikkurilan asemalla. Tätäkin tapausta käsitellään parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Lokakuun oikeudenkäynnissä esitetyistä videoista etenkin juuri tämä, jossa vartijat käsistä vääntämällä pakottavat 15-vuotiaan lapsen metsään piilossa hakattavaksi ja jättävät hakkaamansa lapsen sinne kuntoa tarkistamatta, on todella järkyttävä.

Ensin kaksi vartijaa seuraavat uhria vartiointialueensa ulkopuolelle ja pidättelevät häntä hakkaamista varten. Väkivallan tekevät kaksi muuta paikalle tulevaa vartijaa, joiden sadistisilta vaikuttavia tekoja varten kollegat ovat lasta ilmeisesti pidätelleet. Juuri nämä vartijat saivat viime vuonna ilmeisesti jatkaa ihmisten nöyryyttämistä ja hakkaamista vähintään 7 kuukautta ilman, että työnantaja ”tiesi mitään”.

Videon perusteella he ovat myös rasistisia kysyen missä poika on syntynyt ja solvaten ”onks tää sun kiitos Suomen kansalle”.

Arkijärki sanoo, ettei aseman vartijoilla ole kilometrien päässä toimialueestaan mitään asiaa tivata ihmisen etnistä alkuperää eikä solvata ihmistä ulkomaalaisuudesta.

Laiton vartioinnin hankintapäätös

Miten Avarn Securitysta tuli Fintraffic Raiteen hovihankkija?

Muun muassa VR on ostanut sen palveluita 2000-luvun alkupuolelta saakka. VR:n turvallisuuspäällikön Tero Pyörökiven mukaan Avarnin vartiointi on sujunut pääpiirteittäin hyvin muutamia tapauksia lukuun ottamatta.

Käytännössä kilpailutuksen ja yhteishankintasopimuksen VR:lle ja seitsemälle muulle julkisen liikenteen toimijalle tekee edellä mainittu Fintraffic Raide. Fintraffic on sopimuksen päätilaaja, mutta palvelun saajiin ja maksajiin kuuluvat muun muassa VR, HSL, HKL, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Tampereen Raitiotie Oy ja Pohjolan Liikenne Oy.

Fintraffic Raide maksoi  Avarnille 11 miljoonaa euroa edellisestä vuoden 2021 lopussa päättyneestä sopimuksesta.

Seuraava sopimus Avarnin kanssa tehtiin elokuussa 2021 kilpailutuksen jälkeen. Avarn sai tällä sopimuksella hoitaakseen pääkaupunkiseudun ja Tampereen asemien vartioinnin vuosina 2022 – 2025 ja mahdollisesti vielä 2025 – 2027.  Yhteensä 28 miljoonan euron arvoisesta sopimuksesta päätti Fintraffic Raiteen silloinen toimitusjohtaja Pentti Saarela.

Avarnin kilpakumppanina tarjouskilpailussa oli Securitas Oy, joka riitautti Fintrafficin hankintapääköksen ja vaati markkinaoikeutta kumoamaan päätöksen. Securitasin tarjous oli ilmeisesti ollut halvempi kuin Avarnin, koska Saarela oli syystä tai toisesta  pyytänyt ennen päätöksentekoaan yritykseltä selvityksen ”hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisesta tarjouksesta”.

Markkinaoikeus totesi keväällä 2022, että Fintraffic Raide oli menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti. Perusteena oli mm, että Avarnin tarjouksessaan asemien vartioinnin operatiiviseksi vastuuhenkilöksi esittämän henkilön työ- ja johtamiskokemus ei täyttänyt yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain vaatimuksia.

 

Markkinaoikeuden päätös 2022. Lain vastaiseksi todetun Fintrafficin hankinnan oli tehnyt silloinen toimitusjohtaja Pentti Saarela, joka jäi sivuun yhtiön johdosta pian markkinaoikeuden prosessin alettua syksyllä 2021.

 

Markkinaoikeus kumosi toimitusjohtaja Saarelan  27.8.2021 tekemän hankintapäätöksen laittomana. Fintraffic Raidetta vuodesta 2013 johtanut Saarela oli syksyllä 2021 pian markkinaoikeuden prosessin käynnistyttyä  siirtynyt toimitusjohtajasta ”omasta toiveestaan neuvonantajan rooliin” kesän 2022 loppuun asti, jolloin hän oli jäävä eläkkeelle.

Fintrafficin olisi markkinaoikeuden päätöksen jälkeen kuulunut kilpailuttaa asemien vartiointi uudelleen mahdollisimman nopeasti. Sitäkään ei näytä tapahtuneen 1,5 vuodessa.

”Tietoomme ei ole tullut ongelmia vartioinnissa asemilla”

Fintraffic julkaisi 28.12. 2022 tiedotteen, että se edellyttää kaikilta kumppaneiltaan lain ja eettisten periaatteidensa noudattamista, ”minkä vuoksi olemme pyytäneet asiasta välittömästi selvityksen kyseiseltä yritykseltä”.

Fintraffic vakuutti: ”Tietoomme ei ole aiemmin tullut julkisuudessa kuvattuja ongelmia vartiointipalveluiden tuottamisessa rautatieasemilla”.

Oliko Fintrafficin väite ja puolustus totta?

Kaksi päivää Fintrafficin edellä mainitun tiedotteen jälkeen Helsingin Sanomat (HS) julkaisi vuodelta 2019 peräisin olevan videon, jossa Avarn Securityn kaksi vartijaa pitävät nuorta miestä maassa taivuttaen tämän jalkoja niin voimakkaasti, että nuorukainen huutaa kivusta. Kaksi muuta Avarn Securityn työntekijää seuraavat sivusta ja kuvaavat pahoinpitelyä.

HS näytti koko videon Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotiolle.

”Todella kauhea”, professori luonnehti videota ja arvioi pahoinpitelyn tunnusmerkkien täyttyvän.  Hänen mielestään minuuttitolkulla vääntäminen ja huudattaminen eivät olleet välttämättömiä voimakeinoja, vaan kyseessä oli raskas ylilyönti.

Nuotio päätteli videosta, että kyseessä on vartijoille tuttu toiminta: ”Neljä järjestyksenvalvojaa yhden ihmisen kimpussa, välillä mennään tupakalle ja sitten jatketaan”.

”Tietoomme ei ole aiemmin tullut julkisuudessa kuvattuja ongelmia vartiointipalveluiden tuottamisessa rautatieasemilla”, Fintraffic tiedotti joulukuussa 2022.

Ylen mukaan Avarn Securityn järjestyksenvalvojat ovat vastanneet pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksissa ainakin 21 syytteeseen vuosina 2016–2020. Kyse on nimenomaan asemilla tapahtuneista väkivaltatilanteista.

Helsingin Sanomien selvityksen perusteella Avarn Security on ollut vuosikausia tietoinen työntekijöihinsä kohdistuneista rikosepäilyistä. Tämä käy ilmi oikeuden pöytäkirjoista. Yritystä on kuultu useassa sen työntekijää koskevassa oikeuskäsittelyssä. Osa tapauksista on tullut Avarnin tietoon jo esitutkintavaiheessa.

Miten on mahdollista, että Avarnilta asemien vartioinnin ostava Fintraffic väitti 28.12. 2022, ettei sen tietoon ole aiemmin tullut julkisuudessa kuvattuja ongelmia vartiointipalvelujen tuottamisessa rautatieasemilla?

Eikö Avarn Security ole kertonut niistä suurelle toimeksiantajalleen?

Jos olisin Fintraffic Raide Oy:n toimitusjohtaja, ihmettelisin alihankkijani kertomattomuutta suuresti.

Avarnin vartijat ovat ainakin vuodesta 2017 eli 6 vuotta saaneet tuomioita ihmisten pahoinpitelyistä asemilla tai niiden läheisyydessä.

Ensimmäiset Avarniin liittyvät vartijoiden väkivaltatuomiot ovat peräti vuodelta 2006 eli 16 vuoden takaa. Yhtiö ei näytä kyenneen lopettamaan eikä estämään vartijoidensa väärinkäytöksiä.

Eikö Fintraffic ole seurannut asemiensa vartijoiden työaikana tekemien pahoinpitelyjen käsittelyä oikeudessa?

Helsingin Sanomien mukaan Helsingin seudun juna-asemia, niiden ympäristöä ja niiden välillä liikkuvia junia on valvonut useita Avarn Securityn järjestyksenvalvojia, joilla on lainvoimaisia väkivaltarikostuomioita, vaikka yhtiö väittää tehneensä vartijoistaan turvallisuusselvitykset ennen rekrytointia. Lainvoimaisista tuomioista kaksi on saatu työtehtävissä käytetystä väkivallasta ja kolme työajan ulkopuolella käytetystä väkivallasta.

Kun sivullinen pyysi vartijaa lopettamaan kaasuttamisen, tämä kaasutti myös häntä

Yksi tuoreimmista tuomioista on annettu joulukuussa 2022. Vuonna 1994 syntynyt vartija tuomittiin käräjäoikeudessa sakkoihin pahoinpitelystä, joka tapahtui miehen työajalla. Tuomio ei ole lainvoimainen ja siitä on valitettu hovioikeuteen. Rikos tapahtui Vantaalla vuonna 2021 vartijan toimialueen ulkopuolella.

Uhri oli maalaamassa väliaikaista vaneriaitaa työmaan läheisyydessä ja hänellä oli omien sanojensa mukaan tähän lupa.

Vartijan itsensä kuvaamasta videosta käy ilmi, ettei hän varoita uhria voimakeinojen käytöstä ja käyttää voimaa silloinkin, kun uhri makaa jo passiivisena maassa.

Samalla vartijalla on myös aiempi käräjäoikeuden tuomio työtehtävissä tapahtuneesta pahoinpitelystä ja hätävarjelun liioittelusta. Rikos tapahtui tammikuussa 2021.

Aggressiivista henkilöä poistaessaan vartija oli potkaissut tätä vatsaan. Hän oli sumuttanut useaan otteeseen kaasua uhrin kasvoille ja tehostanut kaasun vaikutusta hieromalla lunta tämän naamaan. Kun sivullinen henkilö pyysi järjestyksenvalvojaa lopettamaan kaasuttamisen, tämä kaasutti myös häntä.

Yksin vuodelta 2022 poliisi tutkii edellä kuvaamani alaikäisen pahoinpitelyn lisäksi 5:ä tapausta, jotka liittyvät Avarnin vartijoihin asemilla.

7.5. 2022: Vartijat puristavat miestä käsistä, solvaavat ja uhkailevat tätä. Mies tönäistään pois ja hänen käsketään jatkaa matkaansa.

19.6. 2022:  Vartijat ottavat miehen puhelimen pois ja hakkaavat häntä kahdesta suunnasta teleskooppipatukalla. Mies pääsee pakenemaan juosten. Vartijat heittävät miehen puhelimen viereiseen pusikkoon. Vartijat ovat kuvanneet tapahtuman.

2.10. 2022: Vartijat vievät miehen hissiin. Poliisi epäilee, että mies on pahoinpidelty hississä nyrkein lyömällä.

5.12. 2022: Vartijat seuraavat poispäin kävellyttä miestä. He syyttävät häntä aikansa tuhlaamisesta ja uhkailevat väkivallalla. Mies juoksee pois, mutta järjestyksenvalvojat potkivat häntä. He kaatavat hänet maahan, ja hän huutaa kivusta.

6.12. 2022: Vartijat vievät poliisin tietojen mukaan miehen kameroiden ulkopuolelle. Poliisi epäilee, että sen jälkeen mies on pahoinpidelty teleskooppipatukoilla lyöden.

Järjestyksenvalvojat joutuvat toki myös itse usein ammattinsa vuoksi uhkaaviin tilanteisiin ja solvatuksi. Kun järjestyksenvalvojia on syytetty väkivallasta työaikana, on osassa tapauksia väkivaltarikossyytteen saanut myös henkilö, jota järjestyksenvalvoja on pahoinpidellyt.

 

TimoKrkkinen
Sosialidemokraatit Helsinki

Viestintäammattilainen, ammattiyhdistysaktiivi ja valtiotieteiden maisteri

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu

Kommentit (27)

Kommentoi

Sinun täytyy kirjautua sisään, jotta voit kommentoida.
 1. JpLehto
  Jp Lehto #4006632

  Vartijoiden ei pitäisi näin käyttäytyä. Vaihtoon vain.

  Toinen puoli on, että tuskin nuo kaikki ”lapset” ovat ihan kilttejä pikkulapsia olleet. Mikään puolustus se asiakkaan käytös ei tietenkään tekijöille ole. Vaihtoon ja tuomiolle vain.

  Ilmoita asiaton viesti

  • TimoKrkkinen
   Timo Kärkkäinen #4006637 Kirjoittaja
   Vastaus kommenttiin: #4006632

   Raskauttavinta lienee, että ihmisiä on pahoinpidelty vielä sen jälkeen, kun nämät ovat vaarattomia, kiinni, eivätkä enää vastustele tai täysin passiivisia. Näin poliisi on järjestyksenvalvonnan ammattilaisena todennut monesti.

   Ilmoita asiaton viesti

   • JpLehto
    Jp Lehto #4006638
    Vastaus kommenttiin: #4006637

    Tällainen toiminta ei poliisiltakaan ole ennen kulumatonta. Poliisin tölviessä asiakkaita oikeutta on lähes mahdotonta saada.

    Ilmoita asiaton viesti

   • ArtturiHard
    Artturi Hård #4006828
    Vastaus kommenttiin: #4006637

    ” kun nämät ovat vaarattomia, kiinni, ”

    Ihan yleisesti tuohon lainattuun kohtaan, että on varsin tyypillinen esimerkki/kirjoitus/kuvitelma henkilöltä, joka ei ole koskaan ollut voimankäyttötilanteessa.

    Kun olisikin sellainen meedio, joka tietäisi milloin rauhallinen kiinniotettu on vaaraton. Olisi mahdollisesti säästynyt mm muutama hammas ja parilta aivotärähdykseltäkin vältytty.

    Yhtenä esimerkkinä aikanaan jopa syyttäjät ihmettelivät ja arvostelivat viranomaisia, miksi kaasutettuihin henkilöihin joudutaan käyttämään myös muita voimakeinoja. Voimankäyttökouluttajat pitivät tämän jälkeen heille koulutustilaisuuksia ja demonstraatioita, jolloin heidänkin ajatusmaailmassa tapahtui muutoksia oikeaan suuntaan.

    Tavallinen siviili kuvittelee tilanteiden hoidon olevan yhtä yksinkertaista ja helppoa kuin elokuvissa. Painimatolla tai tatamillakin tilanne on lähtökohtaisesti täysin erilainen kuin kadulla, maastossa, porraskäytävässä tai asunnossa.

    Ilmoita asiaton viesti

 2. Kirsiomp

  Ks. ”10.1 Perustuslain 124 §:n säännökset

  Perustuslaissa rajoitetaan julkisten hallintotehtävien antamista muille kuin viranomaisille, kuten yksityisoikeudellisille yhteisöille. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla ja vain, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

  Pykälässä on korostettu sitä, että julkisten hallintotehtävien hoitamisen tulee pääsäännön mukaan kuulua viranomaisille ja että tällaisia tehtäviä voidaan antaa muille kuin viranomaisille vain rajoitetusti. Julkisella hallintotehtävällä lainkohdassa viitataan verraten laajaan hallinnollisten tehtävien joukkoon, johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. Lainsäädäntö- tai tuomiovallan käyttöä ei voida pitää lainkohdassa tarkoitettuina hallintotehtävinä. Perustuslain124 § kattaa viranomaisille jo kuuluvien tehtävien siirtämisen lisäksi myös hallintoon luettavien uusien tehtävien antamisen muille kuin viranomaisille.” – –

  http://lainkirjoittaja.finlex.fi/10-julkisen-hallintotehtavan-antaminen-muulle-kuin-viranomaiselle/10-1/

  Eikö meillä tulisi nyt kiireesti käydä keskustelua julkisuudessa, mitä viranomais- ym. kriittisiä ja merkittävää julkista valtaa sisältäviä palvelutehtäviä voidaan ylipäätään antaa vain kilpailutuksen ja hankintasopimusten ja niiden monimutkaisten alihankintaketjujen kautta yksityisille toimijoille esim. potilas-, asiakas- ja matkustusturvallisuuden takaamiseksi kaikissa oloissa – myös kriisiaikoina, pandemioissa, hyridi- ja kyberiskujen kohdalla jne.? ´

  Olemmeko edelleenkin liian sinisilmäisiä ja hyväuskoisia tunnistamaan erilaisia mustia aukkoja, joita kaikenlaiset ”väärämieliset” hyödyntävät lainsäädännössämme (esim. tämän PL 124 §:n kohdalla)

  Ks. ”10.2 Säädöstaso annettaessa hallintotehtäviä muulle kuin viranomaiselle

  Lähtökohtana on, että julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle säädetään lailla. Joissakin tapauksissa, kuten julkisia palvelutehtäviä siirrettäessä, asiasta voidaan kuitenkin säätää tai päättää myös lain nojalla. Kysymys voi olla esimerkiksi viranomaisen antamasta valtuutuksesta tai siitä, että julkinen hallintotehtävä siirretään lain nojalla sopimuspohjaisesti muulle kuin viranomaiselle. Tehtävän siirtämiseen tai antamiseen oikeuttavan toimivallan on tällöinkin perustuttava lakiin.

  Hallintotehtävän antamista koskevassa laissa tulee yksilöidä, mitä tehtäviä ulkopuoliselle voidaan siirtää ja millä edellytyksillä. Sopimuksen tai viranomaispäätöksen varaan ei voida jättää esimerkiksi vaatimuksia toiminnan yleisistä ehdoista, julkisten hallintotehtävien hoitamiseen kohdistuvasta valvonnasta, toimijan kelpoisuudesta ja luotettavuuden arvioinnista eikä tehtäviä hoitavien virkavastuusta.

  Lähtökohtaisesti viranomaisia avustavia tehtäviä on voitu lain nojalla siirtää muiden kuin viranomaisten hoidettaviksi:

  Veronkantoon liittyvä puhelinpalvelu, johon ei sisältynyt verotusta koskevan päätöksentekovallan käyttöä, voitiin sopimuksella siirtää muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. 1
  Jakelutehtävän luonteinen ajopiirturikorttien myöntäminen voitiin perustuslain 124 §:n estämättä antaa sopimuksella myös yksityisen tahon hoidettavaksi. 2
  Rutiininomaisten lupien myöntäminen, johon ei sisältynyt merkittävää julkisen vallan käyttöä, voitiin lain nojalla antaa myös ulkopuoliselle laissa säädetyt ehdot täyttävälle yhteisölle. 3
  Järjestyksenvalvojan oikeus itsenäisesti poistaa kulkuneuvosta tai laiturialueelta matkaliputon matkustaja ei voi perustua sopimukseen julkisyhteisön kanssa, vaan siitä tulee säätää lailla. 4

  Yksityiselle siirretyn julkisen hallintotehtävän edelleen siirtämiseen eli subdelegointiin on lähtökohtaisesti suhtauduttava kielteisesti. Subdelegointisääntelyä ei kuitenkaan pidetty perustuslain 124 §:n kannalta ongelmallisena tapauksessa, jossa yksityinen palveluntuottaja voi järjestää passin toimittamisen hakijalle myös toisen palveluntuottajan välityksellä. Tehtävää voitiin ensinnäkin pitää luonteeltaan melko teknisenä ja järjestely edellytti, että Poliisihallitus on erikseen hyväksynyt myös toisen palveluntuottajan. Lisäksi alihankkijaa koskivat lain nojalla samat laatuvaatimukset ja muut vaatimukset kuin alkuperäistä palveluntuottajaa. Tällaisessa tapauksessa tehtävän järjestämistä alihankintana voitiin pitää myös tarkoituksenmukaisuusnäkökulmasta perusteltuna. 5″ – –

  http://lainkirjoittaja.finlex.fi/10-julkisen-hallintotehtavan-antaminen-muulle-kuin-viranomaiselle/10-2/

  Ilmoita asiaton viesti

 3. Pekka Toivonen
  Pekka Toivonen #4006685

  Tärkeintä on turvata kansalaisten turvallisuus juna-asemilla ja niiden läheisyydessä.

  Toivottavasti nämä ilmitulleet pahoinpitelyrikokset ja oikeustoimet eivät heikennä yhdenkään sellaisen nuhteettoman kansalaisen turvallisuutta jonka on pakko liikkua kyseisillä alueilla.

  Ilmoita asiaton viesti

  • TimoKrkkinen
   Timo Kärkkäinen #4006693 Kirjoittaja
   Vastaus kommenttiin: #4006685

   Nämä räikeät toistuvatja peitellyt ylilyönnit tuskin liittyvät mitenkään keskivertokansalaisen turvallisuuteen asemilla.

   Ilmoita asiaton viesti

   • Pekka Toivonen
    Pekka Toivonen #4006698
    Vastaus kommenttiin: #4006693

    Ymmärtääkseni rikollisjengit ja taparikolliset ovat ymmärtäneet vältellä juna-asemia joiden turvallisuudesta on vastannut kovaotteisuudestaan tunnettu Avarn Security.

    Kyllä tällä on luonnollisesti ollut merkitystä keskivertokansalaisen turvallisuuden tunteelle ja turvallisuudelle.

    Rikollinen toiminta on tietysti tuomittavaa molempien osapuolten taholta ja tuomioita jakaa tarvittaessa oikeuslaitoksemme.

    Ilmoita asiaton viesti

    • TimoKrkkinen
     Timo Kärkkäinen #4006735 Kirjoittaja
     Vastaus kommenttiin: #4006698

     Mihin mahtaa perustua tieto, että jengit ja taparikolliset ovat vältelleet pääkaupunkiseudun asemia Avarnin ansiosta? Luulisin, etteivät taparikolliset ja jengit juuri muutoinkaan toimi juna-asemilla, niissähän on muun muassa hyvät valvontakamerat. Jos iskevät, niin kuvittelisin että aseman ulkopuolella kameroiden ulottumattomissa. Asemilla iskeminenhän olisi vähän kuin tosi-tv.:ssä esiintymistä? Silmiini ei ainakaan ole osunut paljonkaan uutisia jengien tai taparikollisten teoista muilla asemilla kuin päärautatieasemalla, jolla taas varmasti aina sattuu ja tapahtuu oli mikä vartiointiliike tahansa turvana ja kameroista huolimatta, koska se vaan on niin keskellä suurkaupunkia. Korjaa tietoni, jos asia on toisin ja siitä on tietoa.

     Ilmoita asiaton viesti

    • suburbian
     Sini Lappalainen #4006928
     Vastaus kommenttiin: #4006698

     Avarnhan se rikollisjengi juuri on. Ja poliisit ovat uusineet Avarnrikollisjengin lupia vaikka näitä on tuomittu väärästä voimankäytöstä.

     Ilmoita asiaton viesti

  • Pekka Toivonen
   Pekka Toivonen #4006934
   Vastaus kommenttiin: #4006685

   Nuhteettomuuden voi määritellä ja tulkita vaikka samoilla kriteereillä kuin hallituksen ministerien kelpoisuusehdot : rehellinen ja taitavaksi tunnettu (Suomen kansalainen).

   Ilmoita asiaton viesti

   • Pekka Toivonen
    Pekka Toivonen #4007048
    Vastaus kommenttiin: #4006934

    Nykyinen kapasiteetti ei selvästikään riitä kaikkien kansalaisten suojeluun joten on kohtuullista, että ainakin kunnon kansalaiset saisivat tuntea olonsa turvalliseksi liikkuessaan kotinsa ulkopuolella.

    Ilmoita asiaton viesti

 4. Harri Erämetsä
  Harri Erämetsä #4006686

  Totta kai vartijoiden toiminta pitää olla asiallista ja kestää kriittisen tarkastelun.

  Toisaalta julkinen ympäristö näyttää muuttuva koko ajan väkivaltaisemmaksi. Tämä vaatii myös järjestyksen ja suojelun ammattilaisilta entistä enemmän. Kannattaa pitää huolta siitä että kritiikissä ei mene lapsi pesuveden mukana, ja tuloksena kansalaiselle entistä turvattomampi yhteiskunta jossa jengeille ja öykkäreille ei ole vastavoimaa.

  Ilmoita asiaton viesti

   • Harri Erämetsä
    Harri Erämetsä #4006712
    Vastaus kommenttiin: #4006694

    Et taitaisi ajatella noin jos joutuisit jengin uhkaamaksi esim. asemalla, vartiointiliikkeen henkilö 10 metrin päässä ja poliisin vasteaika 30 minuuttia.

    Luulen että vartijan apu kelpaisi myös Timo Kärkkäiselle, ja hän kiekaisisi apua myös vähän huonomaineisemman firman edustajalta kiperän paikan tullen.

    Ilmoita asiaton viesti

     • TimoKrkkinen
      Timo Kärkkäinen #4006747 Kirjoittaja
      Vastaus kommenttiin: #4006723

      Voi olla, että sitä varsinaista poliisia tarvittaisiin vieläkin enemmän katukuvaan esimerkiksi ydinkeskustassa yöaikaan ja etenkin viikonloppuina, silloin kun on ihmisiä liikkeellä ja varmasti myös pahat mielessä olevia. Se ehkä on ikuinen resurssikysymys niin kuin tässä arvellaan: ”Poliisin resurssit eivät riitä tekemään yleisvalvontaa silloin, kun ihmiset liikkuvat häiriökohteissa. Samaan aikaan tapahtuu muuallakin paljon rikoksia ja häiriöitä, ja poliisi on sidottu niihin tehtäviin.” https://yle.fi/a/74-20057223

      Ilmoita asiaton viesti

     • Harri Erämetsä
      Harri Erämetsä #4006748
      Vastaus kommenttiin: #4006723

      Onhan niitä muuallakin, mm. kauppakeskuksissa, liikennevälineissä, yöaikaan kiinteistöjä kiertelemässä jne.
      Eihän mikään maailmassa ole täysin turvattua – voit esim. kompastua omiin kengännauhoihisi. Kysymys on kai jonkinasteisesta riskin rajoittamisesta, kunhan nyt edes leikkaisi sen toteutumista 5 prosenttia.

      Toki on hyvä jos sulla on habaa ja saat esim. tulen syttymään metsässä ilman stidejä, jne.

      Ilmoita asiaton viesti

     • Pekka Toivonen
      Pekka Toivonen #4006929
      Vastaus kommenttiin: #4006723

      Tarkoitan ” yhteiskunnalla” nimenomaan myös vartiointiliikkeen henkilökuntaa kun täällä pyritään monopolisoimaan yhteiskuntarauhan ja turvallisuuden varmistaminen pelkästään poliisiviranomaisille.

      Ilmoita asiaton viesti

  • tompsukka1
   tomi korpela #4007488
   Vastaus kommenttiin: #4006686

   En minä ainakaan enää luota näihin Avarnin katujengiläisiin. Olen myös ohjeistanut tytärtäni 14v varomaan kaikkia joilla on vartijan uniformu.

   Ilmoita asiaton viesti

 5. SeppoPajunen
  Seppo Pajunen #4006845

  Kodinturvajoukkojen ja uus-suojeluskuntien ”ainesta”, koska poliisikouluun jopa asepalvelukseen on nykyään valintakriteerit…?!
  ( Ei tietenkään asiallinen enemmistö.)

  Ilmoita asiaton viesti