Kiireellinen kysymys oikeuskanslerille

Arvoisa oikeuskansleri T. Pöysti

tiedoksi yleisesti kansalaisille sekä aivan erityisesti  perustuslakivaliokunnan pj, oikeusministeri, pääministeri sekä tasavallan presidentti

Ensin neljä kysymystä, joista ensimmäinen on erityisen kiireellinen viranomaisten kansalaisten keskuudessa nauttiman luottamuksen vuoksi mutta myös henkilökohtaisesti teidän itsenne kannalta. 

Kysymysten jälkeen on hieman taustoitusta asiasta niille lukijoille, jotka eivät vielä tunne asiaa tarkemmin. Jatkan muutamilla lisäkysymyksillä huomenna tiistaina ja ehkä sen jälkeenkin.

 

1 Milloin määräätte syyteen nostettavaksi niitä kolmea Helsingin hovioikeudenneuvosta (Petri Leskinen, Merja Halme-Korhonen ja Arja Mäki) sekä esittelijää vastaan, jotka ovat antaneet puolueellisen tuomion, koska he ovat toimineet puolueellisesti eivätkä ole tarkistaneet edes kumpaakaan tuomion välttämätöntä perusasiaa ennen tuomion antamista? 

Oikeuskanslerinvirasto on saanut tiedon rikosepäilystä ensimmäisen kerran jo vuonna 2015 ja te henkilökohtaisesti viimeistään vuonna 2019. Syytteeseenpanomahdollisuus vanhenee ensi viikon tiistaina 14.5.2024 ja teitä on perusteltua syytä epäillä tahallisesta hovioikeustuomareiden rikosten peittelystä, jos ette hoida hovioikeustuomareiden syytteeseen määräämistä ajoissa. Olisi siis yleisen edun vuoksi hyvin tärkeää, että annatte syytemääräyksen ajoissa.

2 Milloin teette perustuslakivaliokunnalle ilmoituksen jo eläköityneet apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen käytännössä varmasta tahallisesta virkarikoksesta, koska hän on myös jättänyt tarkistamatta em. tuomion molempien välttämättömien edellytysten olemassaolon ennen kanteluratkaisun tekemistä ja jo yksin näin salannut hovioikeudenneuvosten edellä mainitut virkarikokset?

3 Milloin teette perustuslakivaliokunnalle ilmoituksen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen käytännössä varmasta jatketusta virkarikoksesta, koska hän on salannut em. hovioikeudenneuvosten sekä apulaisoikeuskansleri Hiekkataipaleen virkarikokset, vaikka hän on järkevän päättelyn mukaan molempien välttämättömien näyttöjen puuttumisen hyvin tiennyt, koska ei ole edes yrittänyt näyttää laillisen näytön olemassaoloa. Puumalaisen tekemien vakavien rikosten luetteloon kuulunee myös, että puolueellisesti toimineen käräjätuomarin osalta syytemahdollisuus on jo mennyt vanhaksi. 

4 Mitä ja milloin aiotte tehdä mainittua tuomiota korkeimmassa oikeudessa puolueellisesti ratkaisseiden oikeusneuvosten suhteen (Poutiainen ja Koponen)?  Oikeusneuvokset ovat jättäneet puolueellisesti tarkistamatta kaksi välttämättä tarkistettavaa perusasiaa käsitellessään asiassa tehtyä muutoksenhakulupaa. Onko tämä oikeusneuvostason käytännössä varman puolueellisuuden ja puolueellisuuden paljastaman vakavan ammatillisen osaamattomuuden salailu väärän auktoriteettikunnioituksen vuoksi yksi tekijä sille, että oikeuskanslerinvirasto on salannut myös hovoikeustuomareiden ja apulaisoikeuskanslereiden käytännössä varmat virkarikokset? Onko oikeusneuvosten puolueellisuudesta ja siihen liittyvästä vakavasta osaamattomuudesta edes vielä ilmoitettu korkeimmalle oikeudelle ja tai asianomaisille oikeusneuvoksille ja esittelijälle?

 

Taustoitusta

Kyse on Helsingin hovioikeuden tuomiosta nro 1009/14.5.2014/dnro S 13/2324   jossa olennaisin on sen sisältämä Helsingin käräjäoikeuden tuomio. Puolueeton juristi havaitsee ensilukemalta ja ainakin jos käyttää analyyttisiä kysymyksiä apunaan, että lain edellyttämää näyttöä ei ole kummallekaan välttämättömälle asialle eli varoitukselle eikä työsuhteen välittömälle päättämiselle. 

Huolellisesti loppuun saakka analysoimalla hän havaitsee lisäksi, että että jutussa ei ole esitetty lainkaan näyttöä työntekijän moitittavasta toiminnasta. Kyse oli ahneen ja epärehellisen työnantajapuolen yhdessä käräjätuomarin kanssa järjestämästä etevästä disinformaatiopetkututuksesta, joka on ohjannut ilmeisesti jo lähtökohtaisesti puolueellisesti työntekijäpuolta vastaan asennoituneet tuomarit ja lainvalvojat jättämään virkatehtäviinsä rutiinimaisesti kuuluvat perustarkistuksetkin tekemättä. 

 

Laitan tämän kirjoituksen tiedoksi 

1 perustuslakivaliokunnan pj:lle, koska asiassa tarvitaan luontevimmin perustuslakivaliokunnan hyvin nopeita toimenpiteitää julkisen vallan, eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan maineen varjelemiseksi, jos oikeuskansleri ei toimi virkavelvollisuuksien mukaan erittäin nopeasti.

2 oikeusministerille laitan tämän tiedoksi, koska oikeusministerin on tärkeää  tietää, että hänen vastuulleen kuuluva hallinnonhaara on kaoottisessa tilassa, ainakin jos kyse on tuomareihin ja tai lainvalvojiin kohdistuvista perustellusita virkarikosepäilyistä. Tässä yhteydessä on hyvä todeta myös se, että oikeusministeriön kansliapäällikkö Timonen on todistettavasti heikko lenkki asian arvioinnissa, koska hän on kieltäytynyt  ilmeisen lainvastaisesti tietopyyntöön vastaamisesta ja jonka tietopyynnön kohteena oli juuri tämä tärkeä esimerkkitapaus hallinnonhaaran rappiosta.

3 pääministerille laitan tämän tiedoksi, koska pääministerin on tärkeää tietää, että valtioneuvoston oikeuskansleri eli lainvalvoja, jonka tehtävä on nimenomaan tukea maan hallitusta sen toimien lainmukaisuudessa, ei kykene mitä ilmeisimmin hoitamaan asianmukaisesti ja lainmukaisesti yksinkertaisempiakaan tehtäviään oman virastonsa johtamisessa.

4 tasavallan presidentille laitan tämän tiedoksi, koska hän on jo ensimmäisessä virkakautensa puheessa vakuuttanut huolehtivansa arvojohtajan ominaisuudessa siitä että oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan myös käytännössä eikä vain juhlapuheissa. 

 

Lisä- ja taustatietoja löytyy esim. täältä ja täältä sekä myös tästä jo viisi vuotta sitten julkaistusta ja oikeuskanslerille lähetetystä kirjoituksesta. Muistutan myös siitä, että tuomion puolueellisuus on erittäin nopeasti todettavissa, siihen riittää esim. sen toteaminen että jompikumpi tuomion välttämättömistä perusteluista puuttuu. On erittäin helppo todeta, että työsuhteen välittömän päättämisen perusteeksi väitetyn työnantajan kiellon antamiselta puuttuu näyttö. On vain työnantajan ja käräjätuomarin heikosti naamioitu väite. 

Annan asiasta muutoin mielelläni lisätietoja, sillä olen vielä jonkin aikaa tämän erikoislaatuisen, etevään disinformaatioon ja osin myös väärään ammattiylpeyteen, motivoituun päättelyyn ym. perustuvan vakavan virkarikosketjun kokenein asiantuntija. 

timotlampinen
Sitoutumaton Rauma

Yhteiskuntatieteisiin erikoistunut luonnontieteilijä, VTK, OTK. Kokemusta hankalien ongelmien ratkaisemisesta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu