Digilukutaidon kehittämisen tärkeys netissä leviävän vääristellyn tiedon, holokaustin kieltämisen ja antisemitismin torjumiseksi

Reaktioni uutisointiin Holokaustilain jumiutumisesta.

Oikeusministeri Meri kiistää jarruttaneensa holokausti­lain etenemistä: ”Tieto ei pidä paikkaansa” | Ilta-Sanomat
Myös holokaustilaki jumittui Leena Meren pöydälle | Iltalehti 

Auschwitzista eloonjääneet lapset, joilla on aikuisen kokoiset vankitakit, seisovat piikkilanka-aidan takana. -Yhdysvaltain holokaustin muistomuseo, Valko-Venäjän valtion dokumenttielokuva- ja valokuvaarkisto

 

Sosiaalisen median alustoista on tullut julkisen keskustelun keskuspaikkoja, ja samalla on noussut esiin huolestuttava ilmiö: holokaustin kieltämisen ja vääristelyn leviäminen netissä erityisesti 7. lokakuuta 2023 Israelissa tapahtuneen Hamasin hirmuteon ja sitä seuranneen Israelin Gazaan Hamasin hallintoa vastaan aloittaman sotilasoperaation seurauksena. Nuorten, jotka navigoivat tässä digitaalisessa maisemassa, on tärkeää ymmärtää paitsi historialliset tosiasiat myös nykyaikaiset haasteet, jotka muovaavat käsitystämme menneisyydestä.

Holokaustin kieltäminen ja vääristely viittaavat seuraaviin:

 • Puheeseen ja propagandaa, jotka kieltävät historiallisen todellisuuden ja laajuuden juutalaisten joukkotuhonnasta natsien ja heidän avustajiensa toimesta toisen maailmansodan aikana, tunnettuina holokaustina tai Shoahina;
 • Mihin tahansa yritykseen väittää, ettei holokaustia tapahtunut, ja se saattaa sisältää julkisen kieltämisen tai epäilyksen herättämisen pääasiallisten tuhoamismenetelmien käytöstä (kuten kaasukammiot, massamurha, nälkiintyminen ja kidutus) tai juutalaisten kansanmurhan tahallisesta suunnittelusta;
 • Tahallisiin ponnisteluihin, joilla pyritään selittämään tai vähättelemään holokaustin vaikutusta tai sen pääelementtejä, mukaan lukien natsi-Saksan avustajat ja liittolaiset;
 • Holokaustin uhrien lukumäärän karkeaan vähättelyyn luotettavia lähteitä vastaan;
 • Yrityksiin syyttää juutalaisia omasta kansanmurhastaan aiheuttamisestaan;
 • Lausuntoihin, jotka esittävät holokaustin positiivisena historiallisena tapahtumana;
 • Yrityksiin hämärtää vastuuta keskitys- ja kuolemanleirien perustamisesta ja toiminnasta natsi-Saksan toimesta syyttämällä muita kansoja tai etnisiä ryhmiä.

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen holokaustin kieltämistä koskevassa päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin 20. tammikuuta 2022, jäsenvaltiot ilmaisivat erityisen huolensa ”kasvavasta holokaustin kieltämisen tai vääristelyn esiintyvyydestä tiedon ja viestintätekniikoiden käytön kautta”. Päätöslauselma kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ”hylkäämään ilman mitään varausta holokaustin kieltämisen tai vääristelyn historiallisena tapahtumana, joko kokonaan tai osittain, tai mihin tahansa tähän pyrkiviin toimiin”. Se pyytää myös jäsenvaltioita kehittämään ohjelmia tuleville sukupolville suunnattuun koulutukseen ja kehottaa sosiaalisen median alustoja toteuttamaan aktiivisia toimenpiteitä antisemitismin ja holokaustin kieltämisen tai vääristelyn torjumiseksi.

 

Väärän ja vääristellyn tiedon leviäminen netissä

Tuoreet raportit paljastavat huolestuttavan trendin verkossa: holokaustin kieltämisen ja vääristelyn sisällön lisääntymisen. Alustat kuten Telegram ovat muodostuneet tällaisen väärän tiedon pesäkkeiksi, jossa lähes puolet kaikista holokaustiin liittyvistä sisällöistä on joko valheellisia tai harhaanjohtavia. Jopa säännellymmillä alustoilla, kuten X:ssä (Twitter), merkittävä osa julkaisuista vääristelee historiallisia totuuksia. Tämä korostaa sisällön moderoinnin jatkuvaa haastetta ja väärän tiedon tekniikoiden kehittyneisyyttä.

 

Miksi holokaustin kieltäminen ja vääristely ovat haitallisia?

Holokaustin kieltäminen ja vääristely aiheuttavat merkittävää haittaa useista syistä. Ensinnäkin holokaustin vaikutukset jatkuvat edelleen, vaikuttaen uhrien jälkeläisten, yhteisöjen ja jopa niiden ihmisten itseidentiteettiin ja maailmankuvaan, jotka kuuluvat yhteiskuntiin, jotka syyllistyivät näihin rikoksiin. Menneisyyden julmuuksien tunnistaminen ja niiden käsittely on ratkaisevaa paranemisen ja ymmärryksen kannalta, mikä voi edistää konfliktien ratkaisemista. Kieltäminen estää tätä tarpeellista prosessia.

Lisäksi holokausti ei ollut vain tragedia uhreilleen vaan myös katastrofi ihmiskunnalle, paljastaen syviä yhteiskunnallisia ongelmia, jotka mahdollistivat massaväkivallan. Epäonnistuminen menneisyyden muistamisessa ja kohtaamisessa johtaa epätäydelliseen käsitykseen nykypäivän yhteiskunnallisista kysymyksistä ja heikentää ponnisteluja kansanmurhan ehkäisemiseksi.

Antisemitismi, jota usein levitetään holokaustin kieltämisen kautta, ylläpitää haitallisia stereotypioita ja ideologioita. Kieltäjät saattavat vähätellä holokaustin laajuutta, syyttää juutalaisia tai vääristellä historiallisia tietoja omaan agendaansa sopiviksi. Tällainen vääristely on usein liitetty antisemitismiin ja uhkaa yhteiskunnan yhtenäisyyttä.

Lisäksi vääristely voi vahingossa pienentää holokaustin todellisuutta tai irrottaa sen historiallisesta merkityksestään, mikä johtaa haitallisiin esityksiin ja väärinkäsityksiin. Ihmisten kouluttaminen historialliseen lukutaitoon, antisemitismiin ja medialukutaitoon on ratkaisevan tärkeää holokaustin kieltämisen ja vääristelyn vastaisessa taistelussa sekä nykyaikaisen antisemitismin torjunnassa. Pyrkimykset ymmärtää ja kohdata tämä traaginen menneisyys ovat olennaisia tiedostavamman ja myötätuntoisemman yhteiskunnan luomisessa.

 

Miksi meidän tulee välittää?

Nuorten aikuisten, jotka kohtaavat verkossa monenlaisia vaikutteita, on nyt tärkeämpää kuin koskaan oppia erottamaan luotettava tieto haitallisesta ja virheellisestä tiedosta. Väärän tiedon tarkoitus ei ole ainoastaan johtaa harhaan; se pyrkii manipuloimaan julkista mielipidettä ja uudelleenkirjoittamaan historiallisia kertomuksia. Holokaustin ymmärtäminen ei tarkoita pelkästään menneisyyden julmuuksien muistamista; se on keskeinen osa demokratian ja ihmisoikeuksien puolustamista tässä ja nyt.

 

Koulutuksen ja kriittisen ajattelun rooli totuuden suojelemisessa

Yksi tehokkaimmista keinoista vääristetyn tiedon torjuntaan on koulutus. Historiallisen lukutaidon parantaminen ja kriittisten ajattelutaitojen kehittäminen ovat elintärkeitä. Tämä tarkoittaa paitsi tosiasioiden oppimista myös ymmärrystä siitä, miten tietoa rakennetaan, kyseenalaistetaan ja välitetään. Koulutusohjelmien on mukauduttava tarjoamaan työkaluja tiedonlähteiden kriittiseen analysointiin ja kyseenalaistamiseen verkossa.

 

Miten voimme vaikuttaa vääristetyn tiedon leviämisen ehkäisemiseksi?

 1. Tietoisuuden lisääminen ja aktiivinen osallistuminen: Tutustumalla holokaustin kieltämisen luonteeseen ja sen vaikutuksiin. Ymmärtämällä, että nämä vääristymät usein liittyvät muihin verkossa esiintyviin vihan ja suvaitsemattomuuden muotoihin.
 2. Sisällön moderoinnin tukeminen: Rohkaisemalla ja tukemalla sosiaalisen median alustoja pyrkimyksissään torjua väärää tietoa. Tämä sisältää politiikkojen tukemisen, jotka edistävät avoimuutta ja vastuullisuutta sisällön moderoinnissa.
 3. Digitaalisen lukutaidon kehittäminen: Osallistumalla toimiin, jotka vahvistavat medianlukutaitoa. Kyky tunnistaa ja kumota väärä tieto on keskeinen taito nyky-yhteiskunnan digitaalisessa ympäristössä.
 4. Vuoropuhelun edistäminen: Kannustamalla avoimeen keskusteluun historiallisista aiheista, kuten holokaustista. Vuoropuhelu on voimakas väline väärinkäsitysten torjumiseen ja syvemmän ymmärryksen edistämiseen.

 

Yhteisvastuun voimaa ei voi liiaksi korostaa.

Elämme merkittäviä aikoja polarisoituneessa maailmassa, jossa valeuutiset ja väärä tieto leviävät kulovalkean lailla. Olemme ratkaisevassa tilanteessa, jossa toimillamme voimme joko sallia väärän tiedon leviämisen tai hillitä sitä, turvaten totuuden tuleville sukupolville. Yhdistyneet Kansakunnat ja erilaiset koulutusalan toimijat vaativat maailmanlaajuista sitoutumista holokaustin kieltämisen torjuntaan, korostaen digitaalisten alustojen merkitystä historiallisen tarkkuuden edistämisessä.

Sosiaalisen median alustojen ja yritysten on tiivistettävä yhteistyötä tutkijoiden, kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tavoitteenaan tunnistaa ja kehittää strategioita, joilla voidaan vähentää niiden ryhmien vaikutusvaltaa, jotka levittävät vihamielistä sisältöä ja väkivaltaisia ideologioita verkossa. Näiden strategioiden suunnittelussa on otettava huomioon, miten nämä ryhmät käyttävät erilaisia alustoja, jotta niiden vaikutusmahdollisuudet voidaan minimoida.

Haaste on valtava, mutta sen ohittaminen ei ole vaihtoehto. Meillä digitaalisina kansalaisina on valta ja vastuu vaikuttaa siihen, miten historia muistetaan ja opetetaan. Kriittisen ajattelun ja totuuden kunnioituksen kulttuurin edistäminen tarjoaa meille mahdollisuuden osallistua tietoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.

Emme saa aliarvioida koulutettujen, kriittisten ja sitoutuneiden mielien voimaa digitaalisen maiseman muokkaamisessa. Holokaustin kieltämisen ja vääristelyn torjunta ei ole pelkästään menneisyyden kunnioittamista; se on myös tulevaisuutemme suojelemista.


 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu