Devalvaatiokierre ja vakaan markan politiikka

Suomen devalvaatiohistoria on varsin synkkä. Devalvaatiokierre aloitettiin heti toisen maailmansodan jälkeen ja 1945 – 1970 välisenä aikana markan arvoa oli heikennetty noin 90% (Wikipedia). Vuosina 1970-1992 Suomen Markan arvosta Saksan Markkaan nähden katosi jälleen 60 prosenttia.

(Edit: Lisätty devalvaatiot 1957-67 taulukko)

https://fi.wikipedia.org/wiki/Devalvaatio

KAK21997Kuustera.pdf (taloustieteellinenyhdistys.fi)

Devalvaatiokierteen syynä oli vientiteollisuuden ja erityisesti metsäteollisuuden kilpailukyvyn korjaaminen. Ikävä kyllä devalvaatiolla kylvettiin aina siemen palkankorotuksille, jotka ylittivät kilpailijamaiden korotustason. Tämä oli luonnollista, koska devalvaatio nosti kustannuksia. Kierre oli valmis.

Huhtikuussa 1987 aloittanut Holkerin hallitus halusi eroon devalvaatiokierteestä. Hallitusohjelmassa haluttiin uudistaa Suomen talouden rakenne vastaamaan paremmin kansainvälisen kilpailun vaatimuksia ja monipuolistaa tuotantotoimintaa.

Hallituksen alkuvuosille osui suotuisa taloudellinen suhdanne ja ylikuumenemisen pelossa Suomen pankki päätyi 3,8 prosentin revalvaatioon maaliskuussa 1989. Maailmantalous kääntyi pian taantumaan ja heinäkuussa 1991 Teollisuuden Keskusliiton Timo Relander kirjoitti: Suomi Uppoaa (Suomen Kuvalehti 29-30/1991).

Perusongelmamme on pitkään ollut inflaation ohella ulkomainen velkaantuminen, joka johtuu liian pienestä ja kilpailukyvyltään heikosta avoimesta sektorista suhteessa talouden ulkomaiselta kilpailulta suojattuihin, tehottomiin osiin. Noudatettu talouspolitiikka (ylivahva markka, korkea korkotaso, löyhä finanssipolitiikka ja tuottavuuden kasvun ylittäneet palkkaratkaisut) on pitkään heikentänyt nimenomaan avoimen sektorin asemaa.” 

” Suomesta on tullut kaiketi kallein maa maailmassa.”

” Kun tulo- ja finanssipolitiikka ovat epäonnistuneet, Suomen Pankki on katsonut mielekkääksi ottaa vastuun talouspolitiikasta ja jarruttaa inflaatiota sekä velkaantumista ulkomaille äärimmäisen kireällä rahapolitiikalla. Tämä toteutettiin pitämällä markan kurssi epärealistisen korkeana ja reaalikorkotaso huipussaan.”

”Teollisuudessa viime kuukausien miinukset ovat huolestuttavan pitkiä eikä käännettä ole näköpiirissä. Reaalitaloutemme on sukeltamassa vauhtia, joka hakee vertaistaan vakaiden läntisten teollisuusmaiden viimeaikaisesta taloushistoriasta”

Marraskuussa Relanderin kuvaamaan kilpailukyvyn menetykseen vastattiin tutulla keinolla, 12,3% devalvaatiolla. Tämä ei kuitenkaan riittänyt vakuuttamaan markkinoita ja korjaamaan kilpailukykyä. Edessä olivat ennätyskorkeat korot, jotka johtivat osakkeiden ja kiinteistöiden laskuun.

Markka päästettiin syyskuussa 1992 vapaasti kellumaan. Valuutta heikentyi jyrkästi, mutta päätyi tilanteen vakiintuessa loivaan nousuun jo 1993. Kellutus päättyi lokakuussa 1996, kun markka kiinnitettiin ERM:iin.

Konkurssi vei kaiken – ”Minut leimattiin miltei rikolliseksi” | Yrittajat.fi

Jälkikäteen arvioiden vakaan markan aika oli Suomelle erittäin vahingollista. Miksi tähän päädyttiin?

Annetaan uuden Suomen Pankin pääjohtajan Sirkka Hämäläisen kertoa

Suomen Kuvalehti 24/1992: ”Ongelmamme on se, että jokaisessa taantumassa olemme devalvoineet. Se on ollut säännöllinen suhdannepoliittinen toimenpide ja siksi devalvaation odotus on aina sisällä kun meillä tilanne heikkenee.” 

”Olemme tottuneet katsomaan devalvaatiota kilpailukyvyn näkökulmasta. Se on ollut keino saada reaalikorko alas silloin kun nimellinen korko oli säännöstelty. Parempi kilpailukyky ja alempi reaalikorko ovat aina käynnistäneet taloutemme.”

Nyt reaalikorkoelementti on kokonaan poissa. Nimelliskorot nousevat aina automaattisesti inflaatio-odotusten myötä.”

Kilpailukyky pitää nyt nähdä niin, että se vaatii käyttäytymisen muutoksen työ- ja raakapuumarkkinoilla.”

Nyt vakaan markan politiikka on ainoa mahdollisuus saada korot alas jollakin aikavälillä. Devalvaatiolla ei korkoja saada alas. Se nähtiin syksyllä. Lyhyen ajan korot tulivat alas, mutta pitkän ajan korot nousivat pari prosenttiyksikköä. Ja investointien tai valtion velan rahoittamisen kannalta juuri pitkät korot ovat olennaisia.”

Syksyn devalvaation jälkeen suuret ulkomaiset sijoittajat sanoivat etteivät he enää luota Suomeen ja siksi he eivät enää sijoita Suomeen.”

”Liikkumavaramme on sitä pienempi mitä enemmän devalvaatiota käytetään. Jos sitä käytetään uudestaan, elämä on entistä vaikeampaa. Syksyinen devalvaatio iski jo rajusti kansainvälisiin luokituksiimme…”

”Meillä ei ole kuin huonoja ja erittäin huonoja vaihtoehtoja. Jos devalvoimme, kansantalouden tila tulee entistä kurjemmaksi. Kaikista huonoista vaihtoehdoista vakaan markan linja on vähiten huonoin.”  

Jälkikäteen voi vain miettiä miten huonoja ne muut vaihtoehdot olisivat olleet. Vai mahtoiko valtiojohto ja Sirkka Hämäläinen erehtyä?

Euroopan yhteisöön liittymisestä Sirkka Hämäläinen lausui näin

Jos me ylipäätään haluamme päästä jollekin kasvu-uralle, se tulee viemään pitkän ajan ja se tulee tapahtumaan vain siten, että käytämme Euroopan integroitumisen antamia hyötyjä. Ja Euroopan yhteisöön meillä ei ole asiaa, jollemme asteittain täytä EMU-kriteereitä”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu