Finnwatch kysyy, miksi yrittäjiä ei veroteta rankemmin

Verovapautta nauttiva Finnwatch, jonka takana on useita verovapaita yhteisöjä, kysyy, miksi osakeyhtiömuotoisesti yritystoimintaa harjoittavien yrittäjien verotus ei ole kireämpää.

Finnwatchin taustalla on mm. Kirkon ulkomaanapu, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, Fingo – Suomalaiset kehitysjärjestöt, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö, Kuluttajaliitto, Maanystävät, Eetti – Eettisen kaupan puolesta ry, Dalit Solidarity Network, Suomen Lähetysseura, Solidaarisuus ja Attac. Näistä luultavasti yksikään ei maksa veroja. Useat (ehkä kaikki) sen sijaan saavat veronmaksajilta avustuksia.

Finnwatch

Tällä kertaa Finnwatch kysyy, miksi suurelta osin hyvätuloiset yrittäjäosakkeenomistajat saavat osinkotuloistaan huojennusta. Tai verotukea, kuten he sitä nimittävät.

Verohyöty syntyy siitä, että niin kutsuttuja huojennettuja osinkoja verotetaan hyvin kevyesti. Vuonna 2020 yli 71 % verohyödystä kohdistui ylimpään tulokymmenykseen kuuluville. Myös suurituloisimman kymmenyksen sisällä verohyöty jakautui epätasaisesti painottuen vahvasti kaikista kovatuloisimpiin.

– Uusimpien tilastojen pohjalta laadittu raporttimme vahvistaa käsitystä siitä, että listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennus on yksi verojärjestelmämme suurimmista epäkohdista, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Suomessa on käytössä kansainvälisesti poikkeava osinkoverojärjestelmä, jonka puitteissa listaamattomasta yhtiöstä voi tiettyjen ehtojen täyttyessä nostaa 75 prosenttia osingoista verovapaasti. Näiden kevyesti verotettujen niin sanottujen huojennettujen osinkojen kokonaismäärä nousi vuonna 2020 jo 2,4 miljardiin euroon. Kokonaissummasta lähes 1,8 miljardia euroa on osingonsaajille verovapaata tuloa. Summat ovat kasvaneet vuodesta 2017 vuoteen 2020 peräti 17 % eikä kasvu näytä loppuvan tähän.

Suurituloisimmat hyötyvät eniten nopeasti kasvavasta verotuesta (finnwatch.org)

Finnwatch viittaa Valtiovarainministeriön laskelmiin, jonka mukaa veronsaajilta jää saamatta 800 miljoonaa euroa vuodessa verrattuna niin kutsuttuun normijärjestelmään. Tästä syystä Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietasen mielestä osinkoverohuojennus pitäisi olla leikkauslistan kärjessä.

Finnwatchin veroasiantuntijalta jää huomaamatta, että tämä on suomalainen normijärjestelmä, kokonaisuus.  Se mahdollistaa omalta osaltaan kannattavan yritystoiminnan harjoittamisen Suomessa. Yritys ottaa riskin ja jos tuloa jää, maksaa siitä yhteisöveron. Tästä verotetusta voitosta yhtiö maksaa osinkoa, jos kassatilanne sen sallii.

Yhteiskunta käyttää osan näiltä yrityksiltä ja niiden osingonsaajilta saamistaan verotuloista Finnwatchin ja sen taustajärjestöjen avustamiseen.

 

+11

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu