Kansalaisaloite: Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista

Kansalaisaloite 7224 saavutti minimitavoitteensa, ja toimitetaan varmaankin eduskuntaan.  Vastuuhenkilöt kaiketi päättävät tehdäänkö se pikavauhtia vai hankitaanko vielä lisää kannatusilmoituksia. Kannatusten tahti oli ripeää ja tarvittava määrä kannatuksia kertyi viikossa.

Käytännössä samasta asiasta oli vireillä kansalaisaloite 6899 jo pari kuukautta. Se oli saanut noin 8700 kannatusilmoitusta tässä ajassa. Tässä kansalaisaloitteessa oli jotain vikana:

  1. Takana oli Liberaalipuolueen johto. Useat mahdolliset allekirjoittajat kavahtivat sanaa ”liberaali” kuin ruttoa.
  2. Otsikossa oli liian monta sanaa.
  3. Aloitteen markkinointikin taisi olla vähäisempää

Niiden jotka odottavat nyt kansanäänestystä kannattaa kuitenkin lukea tämä linkki:

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/lakiensaataminen/kansalaisaloite/Sivut/default.aspx#:~:text=Kansalaisaloitteen%20k%C3%A4sittely%20eduskunnassa%20alkaa%20l%C3%A4hetekeskustelulla,halutessaan%20seurata%20istuntoa%20t%C3%A4ysistunnon%20lehtereilt%C3%A4.

Pari poimintaa:

”Eduskunnalla on velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäävät eduskunnan harkittaviksi.”

”Valiokunta tekee itsenäisesti päätöksen siitä, ryhtyykö se käsittelemään kansalaisaloitetta ja miten sekä millä aikataululla se aloitetta käsittelee. Asianomainen valiokunta informoi aloitteen vastuuhenkilöitä käsittelytavasta.  Mikäli valiokunta laatii mietinnön kansalaisaloitteesta, asia palaa valiokuntakäsittelyn päätyttyä täysistuntokäsittelyyn.

Valiokuntakäsittelyn yhteydessä kansalaisaloitteen tekijöiden vastuuhenkilöille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Valiokunta voi myös kuulla asianomaisen ministeriön edustajaa sekä muita asiantuntijoita.

Valiokunta voi jatkaa asian käsittelyä ja laatia siitä mietinnön täysistuntokäsittelyä varten. Valiokunta voi päätyä myös siihen, että kansalaisaloite ei saa valiokunnan tukea ja että sen enemmästä käsittelystä luovutaan. Tämä ei merkitse asian raukeamista tai päätöstä kansalaisaloitteen hylkäämisestä, vaan se jää odottamaan mahdollisia myöhempiä toimenpiteitä kuten hallituksen esitystä. Aloite voidaan ottaa myöhemmin uudestaan käsittelyyn valiokunnassa. Käsittelemättä jäänyt kansalaisaloite raukeaa vaalikauden päättyessä.

Vaikea kuvitella, että kansalaisaloite haluttaisiin ja ehdittäisiin käsitellä valiokunnassa ja täysistunnossa aikataulussa, joka voisi vaikuttaa elpymisvälineen eduskuntakäsittelyyn.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu