Melkein valmis hallitusohjelma

Hallituksen muodostamiseen liittyen on törmännyt jatkuvasti puheeseen sopeutuksista, jotka saadaan aikaan leikkauksilla, veronkorotuksilla ja kasvun vauhdittamisella. Puolueet ovat esitelleet leikkauslistoja ja veronkorotuslistoja, mutta olen jäänyt odottamaan konkreettista listaa kasvun vauhdittamisesta.

Paras esitys aiheesta, jonka lyhyellä googlauksella löysin, oli Keskuskauppakamarin käsialaa. Itse asiassa esitys vaikuttaa niin hyvin valmistellulta, että soveltuisi vaikka suoraan seuraavan hallituksen hallitusohjelmaksi.

Tässä näytteitä esityksestä.

Ratkaisuja_Suomelle_paivitetty_12-2022.pdf (kauppakamari.fi)

 

”Maailman talousfoorumi WEF:n kilpailukykyvertailussa vuonna 2018 Suomi sijoittui palkanmuodostuksen joustavuudessa sijalle 139, kun mukana vertailussa oli 140 maata.”

 

”Suomi tarvitsee lisää ulkomaalaisia osaajia. Kysymys ei ole enää siitä halutaanko vai ei. Väestön ikääntyminen, työikäisen väestön vähentyminen ja yritysten kasvava osaajatarve ovat haasteita, joihin ei voida vastata ilman osaajien maahanmuuton kasvattamista. Nyt on viimeinen hetki poistaa itse asetetut esteet osaajien maahanmuutolta ja houkutella lisää ulkomaalaisia osaajia.”

”Suomesta maailman osaavin kansa. Osaavan työvoiman saatavuus on
turvattava yrityksille kaikissa olosuhteissa. Koulutusjärjestelmän on vastattava nykyistä paremmin työn murroksen aiheuttamiin uusiin osaamistarpeisiin. Osaamisen rapautuminen on pysäytettävä ja osaamistasoa sekä koulutustasoa on nostettava.”

”Tuottavuuskehitys on käännettävä kasvu-uralle. Suomi on nostettava takaisin digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen kärkimaaksi. Sääntely-ympäristön on oltava salliva, ennustettava ja teknologianeutraali.”

”Suomen tulee olla aktiivinen kansainvälisen verotuksen kehittämisessä, ja ajaa pienten teollisuusmaiden etua neuvotteluissa.

Suomen ei kannata jättäytyä pois kansainvälisistä veromuutoksista, muttei myöskään toteuttaa kansainvälisen verotuksen toimia etupainotteisesti yksin.”

”Hiilikädenjäljen kasvattaminen edellyttää Suomen hallitukselta aktiivista ja ulospäinsuuntautunutta otetta kansainväliseen ilmastodiplomatiaan, kauppapolitiikkaan, kaupanesteiden purkamiseen, vienninedistämiseen
ja markkinaehtoisen ilmastosääntelyn ja standardien edistämiseen.” 

”Menestyäkseen Suomi tarvitsee investointeja. Laajamittaisia investointeja
tarvitaan myös nopealla aikataululla tukemaan Suomen vihreää siirtymää
kohti hiilineutraaliustavoitteita. Raskas byrokratia ja ennakoimattomat käsittelyajat jättävät Suomen lähtötelineisiin, kun investoinnit valuvat Suomen rajojen ulkopuolelle, esimerkiksi Baltiaan ja muihin Pohjoismaihin.”

”Suomen ja alueiden saavutettavuuden, liikenneinfrastruktuurin kunnon ja
toimivuuden merkitys korostuu harvaan asutussa, pitkien etäisyyksien maassa, jossa kohdemarkkinat ovat kilpailijamaihin verrattuna kaukana. Korkeat logistiikkakustannukset osaltaan heikentävät suomalaisten yritysten kilpailukykyä.”

”Yrityksillä on oltava reilut ja tasapuoliset kilpailuedellytykset, eikä uusien yritysten markkinoillepääsylle saa olla esteitä. Terve ja toimiva kilpailu on kaikkien osapuolten etu.”

”Sote-uudistus on pantava toimeen hyvinvointialueilla kustannustehokkaasti niin, että sote-kustannusten kasvu taittuu ja palveluiden laatu paranee. Suomi ei tarvitse lisää byrokratiaa eikä kolmatta verotustasoa. Yritykset on otettava nykyistä laajemmin mukaan tuottamaan julkisia palveluita.”

”Suomen tulee olla EU-politiikassa aloitteellinen, aktiivinen, johdonmukainen sekä eurooppalaiseen yhteistyöhön myönteisesti suhtautuva. Vain olemalla rakentavasti mukana etsimässä yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja ja käymällä aktiivista keskustelua EU:n kehittämisen linjoista riittävän aikaisessa vaiheessa, saamme äänemme kuuluviin. Vain niin voimme ajaa omia tavoitteitamme, saada näkemyksillemme painoarvoa ja vaikuttaa EU-lainsäädäntöön sekä koko EU:n tulevaisuuteen.”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu