Miksi julkisesta velasta on syytä olla huolissaan?

Suomen julkinen velkaantuneisuus on teollisuusmaiden verrokkiryhmässä melko alhainen. Meillä on kuitenkin yksi yhteinen ominaisuus Euroopan ongelmamaiden kanssa: työikäisen väestön osuuden supistuminen.

Kirjoituksen faktat perustuvat pääosin Risto Murron kirjaan: Puuttuvat puoli miljoonaa – Väestökato ja Suomen talouden tulevaisuus.

Murto käsittelee paljon yksinkertaista tosiseikkaa: korkeakin velkataakka on hoidettavissa, kun talous kasvaa. Supistuvan talouden olosuhteissa matalampikin velkataakka käy raskaaksi. Talous taas kasvaa silloin, kun työn määrä ja tuottavuus kasvavat.

Murto käyttää esimerkkinä 1990-luvun lamaa, jonka aikana velkataakka nousi 65% tasolle suhteessa bruttokansantuotteeseen. Siis samalle tasolle, millä nyt ollaan. Suhteellinen velkataakka pystyttiin kuitenkin puolittamaan vuoteen 2008 mennessä. Murron mukaan velka sulatettiin kasvulla, inflaatiolla ja vastuullisella talouspolitiikalla.

Velkaantumista on kuitenkin erittäin vaikea alentaa ilman kasvua. Kasvua taas on vaikea odottaa ilman työikäisen väestön ja tehtyjen työtuntien kasvamista. Tällöin ainoaksi kasvun elementiksi jäisi tuottavuuden kasvu.

Suomen ja Ruotsin ero

Suomi on EU:n pitkän aikavälin ennusteen mukaan samassa väestönkasvukategoriassa Italian kanssa: työikäinen väestö supistuu, mutta hitaammin kuin Portugalissa ja Kreikassa. Sen sijaan Ruotsissa väestö kasvaa.

Suomessa työikäisten määrä laskee vuosittain 0,4%, Ruotsissa taas kasvaa 0,3%. Ero kuulostaa pieneltä, mutta trendi on selvä. EU:n laskelmien mukana Suomessa työikäisten määrä laskisi noin 9% vuoteen 2050 mennessä.

Maahanmuutto ja kohtuullinen syntyvyys on pitänyt Ruotsin väestönkasvun länsimaittain korkeana, mikä on Murron mukaan ollut tärkeä tekijä myös talouden kasvun kannalta.

Ruotsi hyötyi erityisesti suomalaisten, italialaisten, kreikkalaisten, turkkilaisten ja somalialaisten maahanmuutosta. Nämä maahanmuuttajat tulivat perheittäin. Sen sijaan vuodesta 2015 lähtien maahanmuutto on vinoutunut, kun erityisesti Syyriasta, Irakista ja Afganistanista on tullut pääosin miehiä ja poikia tuoden mukanaan runsaasti sosiaalisia ongelmia.

Miten velkaongelma hoidetaan?

Murron mukaan ainoa tapa hoitaa valtion velkataso terveelle tasolle on edelleenkin talouskasvun, normaalin inflaation ja vastuullisen talouspolitiikan yhdistelmä. Edelleen tähän tarvitaan enemmän työntekijöitä, parempaa tuottavuutta ja vastuullista talouspolitiikka.

Murto tarjoaa ratkaisuksi:

  • syntyvyyden lisäämistä mm. puuttumalla nuorten (miesten) syrjäytymiseen
  • maahanmuuton lisäämistä ja maahanmuuttajien integraation tehostamista
  • työurien pidentämistä
  • innovaatioiden kehittämistä ja erityisesti niiden nopeampaa omaksumista

 

 

+4

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu